top of page
 • Foto van schrijverMirthe

Cartographers - Heroes

Naam: Cartographers - Heroes

Soort spel: Kaartspel

Aantal spelers: 1 - 100 spelers

Speeltijd: 30 - 45 minuten

Leeftijd: 10+

Uitgever: Intrafin Games

Prijs: €19.95


De voorbereiding

Het spel bestaat uit:

 • 100 kaartbladen

 • 4 potloden

 • 4 bevelkaarten

 • 16 scorekaarten

 • 11 verkenningskaarten

 • 4 seizoenskaarten

 • 4 heldenkaarten

 • 4 hinderlaagkaarten

Voordat het spel begint krijgt elke speler een blanco kaartblad. Spelers moeten samen bepalen of ze de wilderniszijde (C) of de niemandslandzijde (D) willen gebruiken. Elke speler krijgt een potlood. In en spel met meer dan vier spelers zijn er extra potloden nodig. Elke speler bedenkt een naam voor zijn cartograaf en schrijft deze bovenaan het kaartblad, eventueel aangevuld met en titel en familiewapen.

Plaats de vier bevelkaarten in een open rij in het midden van het speelgebied zodat ze in alfabetische volgorde liggen: bevel A > bevel B > bevel C > bevel D.

Verdeel de scorekaarten in vier stapels op basis van de achterzijde. Schud de stapels apart van elkaar en trek dan willekeurig één kaart van elke stapel. Plaats één van deze scorekaarten in willekeurige volgorde open onder elk van de bevelkaarten. Leg de overgebleven scorekaarten terug in de speldoos. Als dit de eerste keer is dat je Cartographers Heroes spelt, raden we dan om de volgende scorekaarten in onderstaande volgorde te gebruiken: Gewas van de Verloren Fauns (bevel A), Kabouter Kolonie (bevel B), Ulem's Poel (bevel C) en Dwergen Vestes (bevel D).

Vorm een open stapel met de vier seizoenskaarten. Leg de kaarten op volgorde naar het verloop van de seizoenen: lente, zomer, herfst en winter.

Schud de hinderlaagkaarten, de heldenkaarten afzonderlijk van elkaar en vorm twee gedekte stapels en plaats deze naast het speelgebied. Schud de verkenningskaarten om een gedekte stapel te vormen. Pak de bovenste kaart van de hinderlaag- en heldenstapel en schud deze kaarten door de verkenningsstapel, zonder ernaar te kijken. Plaats uiteindelijk de verkenningsstapel naast de stapel met seizoenskaarten. Het spel kan nu beginnen!


De spelregels

Het spel wordt over vier seizoenen gespeeld. Elk seizoen bestaat uit verschillende beurten en elke beurt heft drie fases: de Verkenningsfase, de Tekenfase en de Controlefase. Aan het einde van elk seizoen verdienen de spelers reputatiesterren.


Aan het begin van de verkenningsfase pak je de bovenste kaart van de verkenningsstapel en leg je deze open in het midden van het speelgebied zodat alle spelers het god kunnen zien. Leg de nieuw kaart over de vorige verkenningskaarten heen zodat de kaarten in een verticale rij liggen en de tijdswaarde van alle actieve kaarten zichtbaar is.


Alle spelers kiezen voor zichzelf, op hetzelfde moment, één van de beschikbare terreinsoort en één van de beschikbare vormen die op de verschenen verkenningskaart weergegeven staan. Daarna tekenen alle spelers deze vorm op hun kaart en vullen de vorm in met de gekozen terreinsoort. De terreinsoorten zijn:

 • Bos

 • Dorp

 • Akker

 • Water

 • Monster

 • Held

 • Berg

De meeste verkenningskaarten hebben één of twee beschikbare terreinsoorten en één of twee beschikbare vormen om uit te kiezen. Poorten van Kethra vormt hierbij en uitzondering.


De gekozen vorm mag niet over ingevulde vakjes of de randen van de kaart heen getekend worden. Berg- en niemandslandvakjes tellen als ingevulde vakjes.

De gekozen vorm mag over een leeg ruïnevakje op de kaart heen getekend worden. Ruïnes hebben geen effect tenzij Cartographers Heroes en Cartographers gecombineerd worden.

De gekozen vorm mag waar nodig gedraaid en/of gekanteld worden voordat het op de kaart getekend wordt.

De gekozen vorm mag overal op de kaart volgens de regels worden getekend. De vorm hoeft niet te grenzen aan één van de vormen die eerder op de kaart getekend zijn. Als een speler niet in staat is om volgens de regels één van de beschikbare vormen te tekenen, moet hij in plaats daarvan een 1x1 vierkantje waar dan ook op de kaart tekenen en deze invullen met een terreinsoort naar keuze (bergen uitgezonderd).


Elk bergvakje heeft een munt. Als een speler erin slaagt om een bergvakje te omsluiten door alle vier de aangrenzende vakjes in te vullen, dan mag hij het volgende muntsymbool op het muntspoor invullen.

Sommige vormen hebben ook en munt. Als een speler ervoor kiest om een vorm met een munt te spelen, mag hij het volgende muntsymbool invullen op het muntspoor.

Het muntspoor is niet oneindig. Als een speler alle muntsymbolen op zijn muntspoor heeft ingevuld, moeten alle extra ontvangen munten genegeerd worden.


Kijk zodra er en hinderlaagkaart verschijnt naar de richting van de pijl die op de kaart staat afgebeeld: met de klok mee of tegen de klok in. Elke speler geeft onmiddellijk in deze richting zijn kaartblad door aan de speler naast zich.

Elk speler tekent vervolgens de afgebeelde monstervorm op de kaart van de andere speler, vult de vorm in met de terreinsoort van dit monster en noteert de eerste letter van het monster.

Als een speler niet in staat is om volgens de regels de afgebeelde monstervorm op de kaart van de andere speler te tekenen, moet hij in plaats daarvan een 1x1 vierkantje waar dan ook op de kaart van deze speler tekenen en deze invullen met de terreinsoort van dit monster zonder de eerste letter van het monster te noteren.

Geef daarna alle kaartbladen terug aan de eigenaar. Leg de hinderlaagkaart in de buurt om het blijvende effect te onthouden.


Wanneer er een heldenkaart verschijnt, moet elke speler een 1x1 vierkantje waar dan ook op de kaart tekenen en het vervolgens invullen met de terreinsoort van de held.

Elke speler markeert daarna vakjes volgens het afgebeelde aanvalspatroon, ten opzichte van het heldenvakje. Aanvalspatronen mogen over ingevulde vakjes en de rand van de kaart heen getekend worden.

Helden kunnen op twee manieren monsters vernietigen: op het moment dat een held getekend wordt, worden alle monsters die binnen het aanvalspatroon van de held vallen onmiddellijk vernietigd. Vervolgens worden alle monstervakjes die tijdens de rest van het spel binnen het aanvalspatroon van de held worden getekend ook vernietigd.

Als alle spelers klaar zijn met tekenen, moet de heldenkaart worden afgelegd in de speldoos.


Sommige vakjes op de kaart kunnen vernietigd worden. Als een vakje vernietigd wordt, moeten de spelers een grote 'X' in het vakje tekenen. Vernietigde vakjes tellen als ingevulde vakjes, maar hebben geen terreinsoort. Als en heldenvakje vernietigd wordt, blijft het aanvalspatroon van die held actief.


Controleer tijdens de controlefase of het einde van het seizoen is bereikt. Bekijk de tijdsdrempel op de huidige seizoenskaart. Lente heeft bijvoorbeeld een tijdsdrempel van acht. Tel alle tijdswaardes van de verkenningskaarten die momenteel in de rij liggen bij elkaar op.

Als de totale waarde gelijk aan of hoger is dan de tijdsdrempel is het huidige seizoen afgelopen. Ga onmiddellijk verder met het einde van het seizoen.

Als de totale waarde lager is dan de tijdsdrempel gaat het huidige seizoen verder. Ga verder met de Verkenningsfase.


Aan het einde van elk seizoen worden alle spelers geëvalueerd en verdienen reputatiesterren op basis van hun opvolging van de bevelschriften van de koningin.

Bekijk de huidige seizoenskaart om te zien welke twee scorekaarten geëvalueerd moeten worden. In de lente zijn dit bijvoorbeeld de scorekaarten die onder bevelschriften A en B liggen.

Elke speler evalueert zijn eigen kaart om te bepalen hoeveel reputatiesterren hij heeft verdiend voor ieder van de twee scorekaarten die dit seizoen geëvalueerd worden. Noteer deze getallen in de bijbehorende vakjes.

Elke speler verdient één reputatiester voor ieder ingevuld muntsymbool op het muntspoor. Noteer dit getal in het bijbehorende vakje.

Elke speler verliest één reputatiester voor ieder leg vakje grenzend aan een monstervakje op zijn kaart. Noteer dit getal in het bijbehorende vakje.

Als en leeg vakje aan meerdere monstervakjes grenst, verliest de speler alsnog maar één reputatiester voor dat vakje. Lege vakjes die grenzen aan vernietigde monstervakjes tellen niet mee.

Sommige hinderlaagkaarten hebben en blijvend effect dat na het scoren van elk seizoen moet worden afgehandeld. Als deze kaarten eerder zijn verschenen, moeten ze nu worden afgehandeld. Als er meerdere hinderlaagkaarten met dit effect zijn, moeten ze één voor één worden afgehandeld in de volgorde waarin ze zijn verschenen.

Als het huidige seizoen winter is, is het spel nu afgelopen en ga je verder met het einde van het spel. Ga in elk ander geval verder met het volgende seizoen.


Om je voor te bereiden op het volgende seizoen leg je de bovenste kaart van de seizoensstapel af en leg je deze terug in de speldoos. Nu zal de volgende seizoenskaart van de stapel verschijnen.

Schud de verkenningsstapel opnieuw, inclusief alle verkenningskaarten die tijdens dit seizoen verschenen zijn. Pak daarna de bovenste kaart van de hinderlaag- en de heldenstapel en schud deze kaarten door de verkenningsstapel, zonder ernaar te kijken.

Zelfs als er tijdens en seizoen geen hinderlaag- of heldenkaarten verschijnen, worden er alsnog nieuwe kaarten aan de stapel toegevoegd. Hierdoor kan het voorkomen dat er tijdens volgende seizoenen meerdere hinderlaag- en heldenkaarten in de verkenningsstapel zitten!


Zodra de winter voorbij is en alle spelers voor de vierde keer geëvalueerd zijn, is het spel afgelopen. Elke speler telt alle reputatiesterren bij elkaar op die hij tijdens alle vier de seizoenen heeft verdiend en noteert de uiteindelijke score op het kaartblad. De speler met het hoogste aantal reputatiesterren is de winnaar! In geval van gelijkstand wordt het spel gewonnen door de speler die tijdens alle ver seizoenen zo weinig mogelijk reputatiesterren aan monsterterrein heeft verloren. Is er alsnog gelijkstand, dan delen deze spelers de overwinning.

Houd bij het score rekening met deze algemene regels:

 • Vakjes die en zijde met elkaar delen worden als aangrenzend beschouwd. Vakjes die elkaar slechts diagonaal raken, zijn niet aangrenzend.

 • Een groep van verbonden vakjes die allemaal hetzelfde terrein hebben wordt als en cluster beschouwd. Clusters kunnen uit elk mogelijk aantal vakjes bestaan (inclusief één enkel vakje).

 • Alle vakjes waarop en terreinsoort is getekend tellen als ingevulde vakjes Berg- en niemandslandvakjes tellen ook als ingevulde vakjes. Aanvalspatronen en ruïnevakjes tellen niet mee tenzij ze op en andere manier ingevuld zijn.

Cartographers Heroes kan worden gecombineerd met Cartographers. Houd bij het combineren van beide spellen de volgende regels en toelichtingen over de spelonderdelen aan:

 • Kaartbladen: alle spelers moeten precies dezelfde kaartbladen gebruiken. De gekozen kaartbladen mogen uit en Cartographers-spel naar keuze komen.

 • Seizoenskaarten: kies welke set seizoenskaarten je wilt gebruiken. Het enige verschil tussen de sets is de tijdsdrempel voor de zomer.

 • Verkenningskaarten: Kies welke set verkenningskaarten je wilt gebruiken. Probeer geen kaarten door elkaar te gebruiken of sets samen te voegen.

 • Ruïnekaarten: laat de ruïnekaarten nooit uit het spel weg, ongeacht welke set verkenningskaarten er gebruikt wordt. Als er direct na een ruïnekaart een heldenkaart verschijnt, moet de held zoals gewoonlijk worden afgehandeld. De ruïnekaart geldt voor de volgende verkenningskaart die verschijnt.

 • Hinderlaagkaarten: de hinderlaagkaarten uit beide spellen mogen naar wens gecombineerd worden. Er moet alsnog elk seizoen slechts één hinderlaagkaart aan de verkenningsstapel toegevoegd worden.

 • Heldenkaarten: de heldenkaarten kunnen bijgevoegd of weggelaten worden, ongeacht welke set verkenningskaarten er gebruikt wordt. Als ze worden bijgevoegd, telt heldenterrein als en geldige terreinsoort voor alle scorekaarten die naar terreinsoorten verwijzen.

 • Scorekaarten: de scorekaarten uit beide spellen mogen naar wens gecombineerd worden. Er moet alsnog slechts één scorekaart van elke soort toegevoegd worden.

Ga er als cartograaf alleen op wit om het westelijke grondgebied te verkennen. In deze solovariant probeer je aan het einde van je reis een prestigieuze titel van Koningin Gimnax te verdienen! Het spel bestaat uit de volgende wijzigingen:

Noteer geen titel op je kaartblad. Op deze plek noteer je de titel die je aan het einde van het spel door Koningin Gimnax toegekend krijgt.

Kijk zodra er en hinderlaagkaart verschijnt goed naar het raster in de rechter bovenhoek van de kaart om te zien welke hoek van de kaart staat afgebeeld. Probeer volgens de regels de monstervorm op je kaartblad te tekenen zonder deze te draaien of te kantelen, startend in de hoek afgebeeld op de hinderlaagkaart en verder langs de rand van de kaart in de richting van de pijl. Als je de monstervorm nergens langs de rand van de kaart volgens de regels kan tekenen, mag je één vakje vanaf de rand naar binnen verplaatsen en het nog eens proberen, startend in dezelfde hoek en verder in dezelfde richting. Herhaal dit proces door elke keer steeds één vakje verder vanaf de rand van de kaart naar binnen te verplaatsen totdat je de monstervorm volgens de regels kan tekenen of kan bevestigen dat het niet mogelijk is om deze vorm te tekenen. Als de vorm niet volgens de regels getekend kan worden, kan deze hinderlaagkaart niet gespeeld worden.

Tel na het bepalen van je score alle getallen in de onderste hoeken van de vier active scorekaarten bij elkaar op. Trek dit totaal vervolgens af van je score om je totaalscore te bepalen. Koningin Gimnax geeft je een titel op basis van de hoogste score die je hebt bereikt of overtroffen.


Pluspunten

+ Het spel zit in een klein doosje en is dus eenvoudig mee te nemen.

+ Je kan het spel met heel veel spelers spelen.

+ De monsterkaarten zijn spannender.

+ De herspeelbaarheid van het spel is hoog.

+ Elk seizoen gelden er andere opdrachten.

+ De scorevellen zijn dubbelzijdig.


Minpunten

- Na verloop van tijd zijn de scorevellen op.


Beoordeling

Ga opnieuw op expeditie in Cartographers Heroes en ontdek de westelijke landen voor Koningin Gimnax. Ook bij deze variant van Cartographers heb je 4 bevelschriften meegekregen. Scoor de meeste reputatiesterren tijdens de verschillende seizoenen, maar kijk tijdens je reis wel uit voor monsters! Deze vervelende wezens kunnen je kostbare punten kosten. Gelukkig zijn er tijdens Cartographers Heroes wel helden beschikbaar die ervoor kunnen zorgen dat je de monsters kunt verslaan. De speler die na het laatste seizoen de meeste reputatiesterren heeft wint het spel!

Net zoals de eerste versie van Cartographers is er geen limiet aan het aantal spelers wat meedoet aan het spel. Je speelt ook hier het spel ook allemaal tegelijkertijd, dus het is niet zo dat je heel lang op elkaar hoeft te wachten. De interactie tussen spelers is daardoor niet heel erg hoog. Alleen met de monsterkaarten heb je interactie met de andere spelers.

Je geeft ook bij deze Cartographers je scorevel door aan de speler die naast je zit. Deze speler mag dan het gebied wat aangegeven wordt invullen met een monster. Er zit wel een verschil in de monsters, want alle monsters hebben een speciaal effect. Zo heb je de zombie, dit is een enkel vierkant, maar als je deze niet insluit dan zal deze zich langzaam over de kaart verspreiden. Na het scoren van je punten zal de zombie namelijk overslaan naar ieder vrij, naastgelegen vakje. De draak levert punten op als deze eenmaal is verslagen, want bij deze variant heb je ook te maken met helden. Deze helden kunnen namelijk de monsters verslaan, ze vallen drie of vier nabijgelegen vakjes aan. Ik vind dat de nieuwe monster- en heldenkaarten echt een leuk effect geven aan het spel. Het maakt ieder spel nog spannender en avontuurlijker.

Het enige nadeel aan het spel vind ik dat de scorevellen na verloop van tijd op zijn. Dan moet je het spel overigens wel heel vaak spelen en je zou de scorevellen natuurlijk ook kunnen plastificeren. Ook is het zo dat de scorevellen dubbelzijdig zijn. De kaart aan beide kanten is ook net even wat anders, waardoor je niet elke keer dezelfde kaart hoeft te nemen. Dit maakt de herspeelbaarheid van het spel hoog. Er zijn daarnaast ook verschillende bevelkaarten die je moet vervullen om punten te scoren. Ieder seizoen heeft andere actieve scorekaarten. Deze scorekaarten zijn overigens ook ieder potje anders, omdat je per soort er één onder iedere bevelkaart legt en er zijn in totaal 16 verschillende scorekaarten. Daardoor wordt ieder spel anders. Deze scorekaarten zorgen er overigens voor dat je heel veel punten kan verdienen, dus probeer ze ook zo goed mogelijk te vervullen.

Tijdens dit spel heb je niet te maken met de ruïnes. Ze staan wel op nog op de kaarten, want het leuke is dat je zowel Cartographers als Cartographers heroes met elkaar kan combineren. Je kan de verschillende bevelschriften combineren of misschien wel de verschillende kaarten. Dit maakt het spel wel een stuk leuker, want zo heb je nog meer speelplezier!

Enthousiast geworden na het lezen van de review? Je koopt het spel hier.

16 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page