top of page
 • Foto van schrijverMirthe

Deadly Dowagers

Bijgewerkt op: 25 mrt.

Naam: Deadly Dowagers

Soort spel: Strategisch spel

Aantal spelers: 2 - 6 spelers

Speeltijd: 30 minuten

Leeftijd: 14+

Uitgever: Sparkworks

Prijs: €35.-


De voorbereiding

Het spel bestaat uit:

 • 6 speelborden

 • 12 start landbouwkaarten

 • 89 speelkaarten

 • 24 echtgenootkaarten

 • 70 kroonfiches

 • 6 promotiefiches

 • 6 schade fiches

 • 1 rotatiefiche

Voordat het spel begint sorteer je de echtgenootkaarten op bruidsschatprijs en kroonfiches op waarde en leg je ze open in stapels binnen het bereik van alle spelers. Deze vertegenwoordigen respectievelijk de markt van beschikbare echtgenoten en de bank.

Elke speler krijgt een spelersbord, een schandespoorfiche en 5 kronen. Plaats het schandespoorfiche op het nulveld van het schandespoor op je spelersbord.

Schud de startlandbouwkaarten en geef er 2 door aan de cachespeler. Leg de resterende kaarten terug in de doos; ze worden niet gebruikt in dit spel. Elke speler legt de 2 startlandbouwkaarten open voor zich neer om hun tableau te beginnen.

Schud de hoofdkaarten en leg ze met de afbeelding naar beneden binnen het bereik van alle spelers.

Elke speler kiest een arbeiderskaart echtgenoot (boer, priester of professor). Als er onenigheid is over de beperkte beschikbare echtgenoten, kiest de jongste speler eerst. Leg de echtgenootkaart naast je spelersbord. Betaal de bruidsschat voor die echtgenootkaart aan de bank. Pas je schande aan met de hoeveelheid schande die je met dit huwelijk hebt verdiend. Edelen zijn minder bereid om te trouwen met iemand die tot de arbeidersklasse behoort, maar je moet ergens beginnen.


De spelregels

Het spel is verdeeld in rondes. Elke ronde bestaat uit vier afzonderlijke fasen:

 • De trekfase

 • De investeringsfase

 • De echtgenootfase

 • De huishoudfase.

Tijdens elke fase spelen spelers gelijktijdig.

Tijdens de trekfase trekt elke speler 5 kaarten van de stapel, de volgorde maakt niet uit. Kies een kaart voor je hand en geef de resterende vier kaarten door aan de speler links van je. Kies daarna een kaart uit de vier nieuwe kaarten in je hand en geef de resterende drie kaarten door aan de speler links van je. Kies een kaart uit de drie nieuwe kaarten en geef er twee door aan de speler links van je. Kies ten slotte een kaart uit de twee nieuwe kaarten in je hand en leg de laatste kaart open op de aflegstapel. Aan het einde van elke trekfase zou elke speler vier nieuwe kaarten moeten hebben, bovenop de kaarten die overblijven van de vorige ronde.

Wissel elke ronde de richting af waarin je de kaarten doorgeeft tijdens deze fase, dus geef in de tweede ronde kaarten door naar rechts, de derde ronde naar links, enz. Gebruik het fiche om de richting bij te houden.

Als er niet genoeg kaarten in de stapel zijn die alle spelers kunnen trekken, schud dan de aflegstapel en leg deze met de afbeelding naar beneden om de hoofdstapel te vormen.


Tijdens de investeringsfase mag elke speler ondernemings, land- en onmiddellijke kaarten uit zijn hand spelen. Speel een willekeurig aantal kaarten uit je hand in willekeurige volgorde. Alle spelers spelen tegelijkertijd tijdens deze fase. Betaal de vereiste kosten van een kaart aan de bank voordat u die kaart speelt.

Ondernemingen worden open op je tableau gespeeld. Deze geven beloningen nadat je echtgenoot sterft, maar worden daarna afgelegd.

Land wordt ook open op je tableau gespeeld. Aan het begin van het spel mag je maximaal 4 landkaarten op je tableau hebben. Dit neemt toe tot 5 landkaarten als je eenmaal met een nobele echtgenoot bent getrouwd en blijft op 5 voor de rest van het spel. Land wordt niet weggegooid als een echtgenoot sterft.

Onmiddellijke kaarten worden gespeeld vanwege hun effect en vervolgens op de aflegstapel gelegd.

Spelers mogen alleen tijdens deze fase de speciale vaardigheden op de volgende echtgenootkaarten gebruiken. Je mag deze vaardigheden meerdere keren per investeringsfase gebruiken:

 • Baron - leg een landkaart van je tableau af om 2 kronen van de bank te krijgen.

 • Priester - leg een hertrouwkaart uit je hand af om 5 kronen van de bank te krijgen.

 • Boer - leg een landkaart uit je hand af om 3 kronen van de bank te krijgen.

Spelers mogen tijdens deze fase alle kaarten uit hun hand of tafel afleggen. Je mag bijvoorbeeld een landkaart afleggen om plaats te maken voor een andere landkaart. Eventuele verbeteringen aan een afgelegde landkaart worden ook afgelegd.

Spelers kunnen tijdens deze fase in willekeurige volgorde een aantal van de bovenstaande acties uitvoeren.


Tijdens de echtgenootfase mag elke speler een of beide van de volgende handelingen in willekeurige volgorde uitvoeren. Alle spelers handelen gelijktijdig in deze fase.

Elke speler mag precies één kaart spelen: een doodsoorzaakkaart, als je een echtgenoot hebt. Of een hertrouwkaart, als je geen echtgenoot hebt. Kies een nieuwe echtgenoot en betaal de benodigde bruidsschat aan de bank. Echtgenoten hoeven niet in een bepaalde volgorde getrouwd te zijn, zolang je de bruidsschat maar kunt betalen. Je kunt niet met een echtgenoot trouwen als er geen kaarten van dat type meer in de pool van beschikbare echtgenoten zijn.

Als dit een man uit de arbeidersklasse is (boer, kapelaan of professor), moet je ook je schande verhogen met het bedrag dat op die echtgenootkaart staat. Als je bijvoorbeeld met een professor trouwt, verhoog dan je schande met 2.

Als dit een nobele echtgenoot is (ridder, baron, burggraaf, graaf, hertog), moet je ook de schande betalen. Als je bijvoorbeeld met een ridder te trouwen, moet je schande 13 of lager zijn.

Deze echtgenoten zijn oppervlakkige wezens en zullen trouwen met de eerste speler die de juiste bruidsschat betaalt. Als er nog steeds een geschil is over de timing, beslis dan met een munttip of een andere willekeurige methode.

Elke speler mag een van de volgende acties uitvoeren (geen kaart vereist):

 • Een echtgenoot vermoorden - je mag je huidige echtgenoot wurgen. Dit verhoogt je schande met 7. Je mag deze optie kiezen, zelfs als je net een hertrouwkaart hebt gespeeld tijdens deze echtgenootfase.

 • Weglopen - als je ongehuwd bent, trouw dan met een nieuwe echtgenoot en verhoog je schande met 5 na de bruiloft. Dit betekent datje nog steeds met een echtgenoot kunt trouwen als de schande die u opdoet u over zijn limiet zou brengen, zolang je vóór het huwelijk onder de limiet zit. Je mag deze optie kiezen, zelfs als je een doodsoorzaakkaart hebt gespeeld tijdens deze echtgenootfase. Dezelfde vereisten voor bruidsschat, schande en schande straffen zijn van toepassing als je een hertrouwkaart speelt. Je kunt niet weglopen met de hertog.

 • Een echtgenoot promoveren (alleen pastoors en professoren) - je mag je echtgenoot slechts één niveau per echtgenootfase verhogen. Betaal 3 kronen aan de bank om je man één niveau vooruit te helpen om dominee of decaan te worden. Betaal 5 kronen om je man een tweede keer vooruit te helpen om bisschop of kanselier te worden. Gebruik een promotiefiche om de vooruitgang van de verzorger te markeren.

Als je een doodsoorzaakkaart speelt of je man doodt door hem te wurgen verhoog je je schande met het bedrag dat op de doodsoorzaakkaart staat of met 7 als je hem hebt gewurgd.

Verhoog je schande met het aantal echtgenoten die al op je kerkhof stonden, je huidige slachtoffer niet meegerekend.

Op echtgenootkaarten en ondernemingskaarten staat wat je int als uw echtgenoot overlijdt. Kronen worden opgehaald bij de bank. Incasseer de nalatenschap die op je echtgenootkaart staat. Controleer of je schandeniveau 10 of hoger is. Zo ja, verminder dan uw totale erfenis met 5 kronen.

Je gebruikt de dood van uw man als dekmantel om uw zakelijke transacties af te wikkelen en je beschikbare contanten te vergroten. Verzamel het verschuldigde geld van je ondernemingskaarten en landkaarten, aangegeven door de op die kaarten.

Leg alle ondernemingskaarten op je tableau af en leg de doodsoorzaakkaart af als je er een speelde om je man te vermoorden. Leg je Echtgenootkaart gedekt op je tableau, naast je spelersbord dit is je kerkhof,


Schande vertegenwoordigt je reputatie en geschiktheid voor het huwelijk. Elke speler begint het spel met nul schande. Spelers krijgen schande als ze trouwen met een man uit de arbeidersklasse, hun echtgenoot vermoorden of affaire- of roddelkaarten spelen. Het aantal echtgenootkaarten op je kerkhof verhoogt hoeveel schande je krijgt als je je echtgenoot vermoordt.

Een bepaald niveau van schande wordt getolereerd, maar op hogere niveaus zetten je schoonfamilies je echtgenoot onder druk om niet met je te trouwen, om je uit zijn testament te schrappen (dit kan zelfs postuum gebeuren), of wek je zoveel verdenking dat je wordt onderzocht door de politie. Als je bijvoorbeeld 10 of meer schade hebt, zal de hertog niet met je trouwen en krijg je ook 5 kronen minder als erfenis als een echtgenoot sterft. Andere edelen hebben verschillende toleranties voor schande, zoals vermeld op hun kaarten.

Je mag geen enkele actie ondernemen die je schande boven de 18 zou brengen, aangezien de omstandigheden en geruchten zo wijdverbreid zouden worden dat de politie gedwongen zou worden om te onderzoeken en de hertog je telefoontjes niet langer zou beantwoorden.


Als tijdens de huishoudelijke fase de hand van een speler op dit moment meer dan 3 kaarten heeft, moet de speler tot 3 kaarten afleggen. Je kunt op elk ander moment meer kaarten in je hand hebben, dit wordt alleen gecontroleerd tijdens de huishoudfase.


Het spel eindigt wanneer een speler geen huidige echtgenoot heeft, niet meer 9 schande, 120 kronen uitgeeft en speelt een hertrouwkaart om met de hertog te trouwen. Die speler wint. Je mag niet weglopen om met de hertog te trouwen.

Als 2 of meer spelers in staat zijn om met de hertog te trouwen tijdens de echtgenoot-fase, door geen echtgenoot te hebben, niet meer dan 9 schande, de benodigde 120 kroonbruidsschat en een hertrouwkaart, dan zal de speler met het meeste overgebleven geld wint. In het geval van een gelijkspel, wint de speler met de minste schande.


Pluspunten

+ Je speelt het spel tegelijkertijd.

+ Er zijn verschillende fases tijdens het spel.

+ Het spelidee is leuk bedacht.

+ Het spel ziet er mooi uit.


MinpuntenBeoordeling

Trouw en vermoord je echtgenoten om zoveel mogelijk rijkdom te verwerven! Het spel bestaat uit verschillende rondes die je tegelijkertijd speelt. Je bent een Victoriaanse vrouw die trouwt en moord om zo hogerop te komen. Speel het spel strategisch en zorg ervoor dat je niet teveel schande krijgt, zodat je uiteindelijk met de hertog kan trouwen. Als dit je namelijk lukt dan win je het spel!

Ik vind het altijd fijn als je een spel tegelijkertijd speelt en je dus niet op andere spelers zit te wachten. Bij Deadly Dowagers is dit ook zo. Je trekt dus allemaal kaarten tegelijkertijd, je speelt je kaarten tegelijkertijd en je trouwt tegelijkertijd!

Tijdens de eerste fase van het spel krijg je overigens ook je kaarten van andere spelers. Dit werkt als volgt: iedere speler trekt 5 kaarten, kiest er een en geeft de rest door. Van de kaarten die je van een andere speler krijgt kies je er ook weer een uit en de rest geef je ook weer door. Zo heb je uiteindelijk weer 5 kaarten op hand, maar dus 'gekregen' van andere spelers. De kaarten zijn overigens allemaal verschillend, zo heb je kaarten waarmee je kan investeren, maar ook kaarten waarmee je je echtgenoot kan omleggen. Hoe meer voor de hand liggend het moordwapen, hoe meer schande je oploopt en hoe moeilijker het is om een rijkere echtgenoot te trouwen.

Ik vind het spelidee trouwens ook erg leuk bedacht! Niet alleen de tijd waarin het zich afspeelt, maar ook het idee dat jij al het werk doet om je echtgenoot meer reputatie te geven en hem dan uiteindelijk vermoord. Het artwork past overigens ook heel erg goed bij het spel. De kaarten en de speelborden zien er mooi en Victoriaans uit! De echtgenoten die je vermoord leg je gesloten bij je speelbord en het grappige is dat hoe hoger de rang, hoe mooier de grafsteen. Daar is echt goed over nagedacht dus.

Enthousiast geworden na het lezen van de review? Je koopt het spel hier.

21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page