top of page
 • Foto van schrijverMirthe

Donkey Valley

Naam: Donkey Valley

Soort spel: Kaartspel

Aantal spelers: 3 - 7 spelers

Speeltijd: 45 minuten

Leeftijd: 10+

Uitgever: Jolly Dutch

Prijs: €12.95


De voorbereiding

Het spel bestaat uit:

 • 20 ezelkaarten

 • 70 ladingkaarten

 • 7 overzichtskaarten

 • 7 contractkaarten

 • 1 startspelerkaart

Voordat het spel begint kiest elke speler één kleur en ontvangt de contractkaart en ladingkaarten van die kleur. Daarnaast ontvangt iedere speler en overzichtskaart.

Schud de ezelkaarten en trek acht willekeurige kaarten om een gedekte stapel te vormen in het midden van de tafel. De andere twaalf kaarten gaan terug in de doos. Bepaal de startspeler, deze persoon krijgt de startspelerkaart.


De spelregels

ledere ronde is er een andere ezel die beladen moet worden, waarbij de ezel en specifieke maximumcapaciteit heeft. Spelers spelen gesloten ladingkaarten en maken en inschatting of de ezel te zwaar beladen is of niet. Bij de juiste inschatting verdienen spelers punten en na acht rondes wint de speler met de meeste punten.


ledere ronde begint met het opendraaien van de bovenste ezelkaart van de trekstapel. Vervolgens word aangekondigd wat de maximum draagcapaciteit van deze ezel is en of er specifieke voorwaarden zijn. In de basis is de draagcapaciteit van een ezel gelijk aan vijf keer het spelersaantal. Hierna doorlopen de spelers de volgende stappen:

ledere speler speelt gesloten een ladingkaart.

Beginnend bij de startspeler en met de klok mee geeft elke speler aan of de speler de gunst van een medewerker wil inroepen. Is dit het geval, dan moet de speler de desbetreffende ladingkaart uit eigen hand spelen en open voor zich neerleggen. Deze kaart telt niet mee als lading voor de ezel. Gedurende het spel is het slechts twee keer mogelijk en gunst in te roepen. Een overzicht van de gunsten bevindt zich aan het eind van de spelregels.

Beginnend bij de startspeler en met de klok mee geeft elke speler nu aan of de speler inschat dat de totale lading door alle spelers gespeeld meer of minder is dan de maximale draagcapaciteit van de ezel. Schat de speler in dat de maximale draagcapaciteit is overschreden, dan legt de speler het rode kruis (afkeuren) van de contractkaart naar boven. Blijft het onder (of gelijk aan) het maximum, dan legt de speler het groene vinkje (goedkeuren) naar boven.

Alle spelers draaien nu hun gespeelde ladingkaart open en alle ladingen worden bij elkaar opgeteld om te controleren of de maximum draagcapaciteit is overschreden. Eén van de onderstaande twee opties is nu relevant: Is het maximum niet overschreden, dan ontvangen alle spelers die de lading goedkeurden hun eigen ladingkaart als punten. Zij leggen deze gesloten op hun eigen scorestapel. De spelers die de lading afkeurden zijn hun ladingkaart kwijt, deze gaan naar en gezamenlijke aflegstapel. Is het maximum wel overschreden, dan worden alle gespeelde ladingkaarten geschud tot één stapel. De spelers die de lading afkeurden krijgen één willekeurige gesloten ladingkaart van deze stapel als punten. De overige kaarten worden gesloten uit het spel verwijderd.

De startspelerkaart gaat met de klok me naar de volgende speler. Gedurende het spel staat het spelers vrij om te spreken over de kaarten die zij spelen, en hierover te bluffen. Geen enkele uitspraak is bindend.


Elke ezel is herkenbaar aan de symbolen op de ezelkaart, hieronder staat een overzicht van de verschillende ezels en hun kenmerken.

 • Normale ezel (3x) - geen effect, dus draagcapaciteit is 5x het spelers aantal.

 • Extra grote ezel (2x) - de draagcapaciteit van deze ezel is 6x het spelersaantal.

 • Extra kleine ezel (2x): de draagcapaciteit van deze ezel is 4x het spelersaantal.

 • Precisie ezel (2x) - er is gen maximum draagcapaciteit maar het verschil tussen de hoogste en laagste gespeelde ladingkaart mag maximaal 5 zijn om de lading goed te keuren.

 • Haastige ezel (2x) - gunsten van medewerkers kunnen net worden ingeroepen.

 • Gaten ezel (2x) - er zit een gat in de draagtassen, elke speler mag één gespeelde ladingkaart bekijken voor het beslissen over goedkeuren/afkeuren.

 • Aangevallen ezel (2x) - na het openen van de ladingkaarten wordt de hoogste lading (of hoogste ladingen bij gelijk) verwijderd. Deze speler(s) kan niet scoren.

 • Verdwaalde ezel - alle gespeelde ladingkaarten worden onder de ezelkaart geplaatst en gezamenlijk ter zijde geschoven. Pas na afhandeling van alle andere ezels in het spel wordt deze ezel nog behandeld vanaf stap 2.

 • Dubbele ezel - deze ezel telt voor twee, de capaciteit is daarmee 10x het spelersaantal en iedere speler spelt twee ladingkaarten. De achtste ezel wordt in dit spel niet gespeeld en terug in de doos gelegd. Als de dubbele ezel de laatste is, wordt deze behandeld als een normale ezel.

 • Koppige ezel - als meer dan de helft van de spelers een rood kruis heeft gespeeld, wordt de stap lading controleren niet uitgevoerd en alle gespeelde ladingkaarten uit het spel gehaald.

 • Kieskeurige ezel - de spelers spelen hun ladingkaarten om de beurt met de klok mee. De ladingkaarten van de eerste en laatste speler moeten open worden gespeeld.

 • Sorteer ezel - als na het openen van de ladingkaarten blijkt dat er meerdere ladingen met hetzelfde cijfer zijn gespeeld, dan worden deze ladingkaarten verwijderd en niet mee geteld

Spelers kunnen twee keer in het spel en ladingkaart uit eigen hand opofferen om een gunst in te roepen van medewerkers. Deze gunsten zijn gekoppeld aan specifieke ladingkaarten:

 • 2: Je mag je beslissing over je contractkaart nemen nadat de andere spelers deze genomen hebben.

 • 4: Je mag je ladingkaart (maximaal 1) nog veranderen nadat alle spelers hun contractkaart hebben gespeeld.

 • 6: Je mag de maximum draagcapaciteit van deze ezel met 2 verhogen of verlagen nadat alle spelers hun contractkaart hebben gespeeld. In combinatie met de precisie ezel vergroot/verkleint de speler het maximale verschil tussen de kaarten, dit kan nooit minder dan 1 zijn en nooit meer dan 9.

 • 8: Als je de lading terecht goedkeurt mag je je ladingkaart wisselen met die van een andere speler. Als je de lading terecht afkeurt mag je je beloning uit de stapel kiezen voordat de andere spelers en willekeurige beloning krijgen.

 • 10: Je mag de helft van de gespeelde ladingkaarten (naar beneden afgerond) bekijken voordat je beslist of je de lading goedkeurt of afkeurt. Let op: spelen twee of meer spelers een gunst in dezelfde ronde, dan worden deze in spelersvolgorde afgehandeld.

Na het afronden van de ronde met de achtste ezel eindigt het spel. Elke speler telt de waarden van de ladingen in de eigen scorestapel bij elkaar op. De speler met de hoogste gecombineerde waarde wint het spel. Bij een gelijke stand, wint de speler met de meeste gewonnen ladingkaarten. Is dit ook gelijk, dan delen de spelers de overwinning.


Pluspunten

+ Het spel zit in een klein doosje en is dus eenvoudig mee te nemen.

+ Het spel is eco-friendly.

+ Het artwork is super mooi.

+ Tijdens het spel moet je strategisch nadenken.

+ Je kan gunsten inzetten.


Minpunten

- Het is geen spel wat je de hele avond speelt.


Beoordeling

Weet jij in te schatten of de ezels goed beladen zijn? Dan is Donkey Valley een spel voor jou! Er worden tijdens het spel wel 8 verschillende ezels beladen. Aan het begin van iedere ronde wordt er een ezel omgedraaid. Deze heeft een maximum draagcapaciteit en soms zijn er ook specifieke voorwaarden. Iedere speler speelt dan een van zijn ladingkaarten en bepaalt of hij een gunst van een medewerker wilt inzetten. Daarna is het aan alle spelers om te bepalen of de maximum draagcapaciteit is overschreden of niet. Als het maximum niet is overschreden ontvangen de spelers die de lading goedkeurden evenveel punten als hun eigen ladingkaart. Is het maximum wel overschreden dan krijgen de spelers die de lading afkeurden de punten. Na 8 rondes tellen de spelers hun punten, de speler met de meeste punten wint!

Donkey Valley is een snel en luchtig kaartspel wat je er zo bij pakt om tussendoor te spelen. Toch zijn er bij het spel verschillende keuzes waarover je moet nadenken. Zo moet er iedere ronde natuurlijk een ezel beladen worden. Sommige ezels kunnen heel zwaar beladen worden en sommige niet. Ezels die veel kunnen dragen kunnen ook zorgen voor veel punten. Je moet ook je tegenspelers goed weten in te schatten, want spelen zij op safe? Of gaan zij ook all in met zware lading? Weet jij de juiste keuzes te maken, dan scoor je misschien wel veel punten. Maar het kan dus zijn dat alle spelers te hoog hebben ingeschat en dan verdien je niets. Als jij van tevoren al denkt dat een ezel te zwaar beladen gaat zijn kan je er ook voor kiezen om de lading af te keuren en zo toch punten te scoren als dit juist blijkt te zijn.

Er zijn daarnaast ook kaarten in het spel die je verder kunnen helpen. Deze kaarten moet je dan wel opofferen om de gunst van die kaart te kunnen gebruiken. De gunsten zijn wel echt super handig, zo zijn er kaarten waarbij je de ladingkaarten van andere spelers mag bekijken of je mag er toch voor kiezen om een andere ladingkaart te spelen. Ook kan je de draagcapaciteit van een ezel veranderen of een kaart met punten ruilen met een andere speler. Het zijn dus allemaal gunsten die jou spel erg kunnen helpen, maar waarbij je ook andere spelers ook flink kan dwarsbomen. Het kan zomaar zo zijn dat een speler een hele hoge kaart had gespeeld en jij die net omruilt met jouw eigen kaart. De gunsten zorgen dus voor erg grappige situaties.

Door al deze elementen is het spel erg toegankelijk en bij ons zal het dus nog wel vaker op tafel komen tijdens een gezellig avondje met vrienden of familie!

Enthousiast geworden na het lezen van de review? Je koopt het spel hier.

13 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page