top of page
 • Foto van schrijverMirthe

Escape Room the Game - The Golden Solution

Naam: Escape Room the Game - The Golden Solution

Soort spel: Kaartspel

Aantal spelers: 2 - 4 spelers

Speeltijd: 60 minuten

Leeftijd: 10+

Uitgever: Identity Games

Prijs: €12.69


De voorbereiding

Het spel bestaat uit:

 • 72 ingrediëntkaarten

 • 17 formulekaarten

 • 20 gebeurteniskaarten

 • 1 afvalvatkaart

 • 4 formulehoesjes

Voordat het spel begint kies je een hoofdstuk. Dit spel wordt gespeeld in hoofdstukken, elk met een eigen verhaallijn, met formules die gebrouwen moeten worden en - in de latere hoofdstukken - met gebeurtenissen die de spelers hinderen. Kies het hoofdstuk dat je wilt spelen en bekijk de hoofdstukbeschrijving achter in de spelregels voor het introductieverhaal en de benodigde formule- en gebeurteniskaarten. We raden je aan de hoofdstukken in volgorde van 1 tot 12 te spelen, aangezien ze oplopen in moeilijkheidsgraad. Heb je alle hoofdstukken voltooid of heb je zin om zelf te experimenteren, kijk dan bij hoofdstuk ∞ achter in deze spelregels.

Pak de formulekaarten met de kaartletters die staan aangegeven in de hoofdstukbeschrijving. Schuif deze in formulehoesjes zodat door het gat in het midden een code zichtbaar wordt en aan de onderkant het juiste niveau zichtbaar is. Bekijk hierbij niet de (beige) achterkant! Leg de hoesjes met de formulekaarten erin aan de zijkant van het speelveld. Het speelveld noemen we in het vervolg de ketel.

Schud de ingrediëntkaarten en geef elke speler 8 kaarten. Leg de overige ingrediëntkaarten in een gedekte stapel naast de ketel. Dit is de voorraadstapel. De hoogte van de voorraadstapel geeft aan hoeveel tijd er nog over is om het hoofdstuk tot een succesvol einde te brengen.

Pak de gebeurteniskaarten met de kaartnummers die staan aangegeven in de hoofdstukbeschrijving. Verdeel de voorraadstapel in net zoveel gelijke stapels als het aantal gepakte gebeurteniskaarten. Leg op elke stapel een willekeurige, gedekte gebeurteniskaart en schud alle stapels afzonderlijk. Plaats de stapels kaarten weer op elkaar naast de ketel om de voorraadstapel te vormen.

Leg de kaart met het afvalvat erop naast de voorraadstapel. Deze dient als de aflegstapel.


De spelregels

Het is het jaar 1423. Al van jongs af aan zijn jullie gefascineerd door alchemisten: mysterieuze wetenschappers die zich onder andere bezighouden met de zoektocht naar een formule waarmee gewone metalen omgezet kunnen worden in goud. Tot voor kort leidde jullie fascinatie tot niks anders dan dagdromen, maar dit veranderde plots toen jullie op de markt op een wel heel bijzonder boek stuitten.

In eerste instantie hadden jullie het aangezien voor een stoffig boek over boekhouden, gevuld met reeksen gekleurde getallen en gekrabbel. Maar toen merkten jullie ineens de alchemistische symbolen voor aarde, lucht, vuur en water op in de 4 hoeken van de voorpagina.

Alchemisten staan erom bekend dat ze hun aantekeningen graag geheimhouden en ze deze daarom vaak vermommen of gecodeerd opschrijven. Zouden deze reeksen aan gekleurde getallen formules kunnen zijn? Enthousiast zijn jullie door het boek gaan bladeren en na een tijdje lukte het jullie de krabbels bovenaan de pagina's te ontrafelen: "Dit lijkt een formule te zijn waarmee je roest op kunt lossen! En dit is een antigif! Dit is vast een formule waarmee ijzer harder gemaakt kan worden! En deze... deze verandert gewone metalen in goud!"

De sleutel tot de geheimen van de alchemie ligt in jullie handen. Om deze te kunnen gebruiken, zullen jullie je eerst moeten ontwikkelen tot ware alchemisten. Om te beginnen zullen een aantal alchemielessen zeker geen kwaad kunnen.


Als er een speler is die direct uit kan, mag deze speler beginnen. Om uit te komen moet een speler 3 of meer ingrediëntkaarten in één of meer geldige ketens in de ketel leggen. Als geen speler uit kan komen, begint de oudste speler.


Ingrediëntkaarten moeten in ketens van minimaal 3 kaarten in de ketel gelegd worden. Er bestaan 2 soorten ketens:

 • Straten - kaarten van dezelfde kleur, met oplopende getallen, bijvoorbeeld: 2, 3, 4

 • Sets - kaarten van verschillende kleuren, met hetzelfde getal, bijvoorbeeld: 7, 7, 7

Tijdens je beurt kan je één of meer van de volgende 5 acties uitvoeren. Elke actie mag je zo vaak uitvoeren als je wilt en de acties mogen door elkaar uitgevoerd worden:

 • Speel kaarten uit je hand - Leg vanuit je hand één of meer ingrediëntkaarten aan bestaande ketens om deze te vergroten, maak er nieuwe ketens mee (in combinatie met andere acties) of speel gehele nieuwe ketens.

 • Speel een kaart van het afvalvat - Een speler mag er ook voor kiezen de bovenste kaart van het afvalvat in de ketel te spelen op dezelfde manier als een kaart uit de hand. De ketel moet stabiel zijn voordat een volgende kaart van het afvalvat gebruikt kan worden.

 • Verplaats kaarten - Tijdens je beurt mag je ketens opbreken en zo veel kaarten verplaatsen als je wilt.

 • Verplaats kaarten naar formules

 • Verplaats kaarten naar gebeurtenissen

De ketel is stabiel wanneer alle ingrediëntkaarten in kloppende ketens van minimaal 3 kaarten liggen. De spelers mogen tijdens het hele spel op geen enkele manier laten weten welke ingrediëntkaarten zij in hun handen hebben.


Zodra een speler geen ingrediëntkaarten meer kan of wil leggen of verplaatsen, is zijn beurt afgelopen. De beurt gaat dan naar de speler links van hem.

De ketel moet aan het einde van je beurt weer stabiel zijn! Lukt het niet om de ketel aan het einde van je beurt stabiel te krijgen, draai dan je beurt (deels) terug totdat de ketel weer stabiel is!


Een speler die in zijn beurt geen kaarten uit zijn hand of het afvalvat kan of wil spelen, moet passen. Alleen kaarten verplaatsen is niet voldoende.

Een speler die past, moet 1 kaart uit zijn hand open boven op het afvalvat plaatsen. Daarna moet de speler naar keuze 1, 2 of 3 kaarten van de voorraadstapel pakken en in zijn hand nemen. Pak kaarten altijd tegelijk en niet kaart voor kaart.

Je mag nooit meer dan 8 ingrediëntkaarten in je hand hebben!


Wanneer je tijdens je beurt geen kaarten meer in je hand hebt, behalve door te passen, mag je in totaal 0, 1, 2 of 3 kaarten van het afvalvat en/of de voorraadstapel bijpakken. Deze kaarten mogen pas in de volgende beurt gespeeld worden.

Wanneer je je beurt begint zonder kaarten in je hand, pak dan in totaal 1, 2 of 3 kaarten bij van het afvalvat en/of de voorraadstapel en vervolg je beurt. De gepakte kaarten mogen wel direct gespeeld worden.


Het doel van elk hoofdstuk is om alle aanwezige formules te voltooien en het afvalvat leeg te spelen. Op elke formulekaart die in een hoesje zit staat een code, bijvoorbeeld: 781. Om deze formule te voltooien moeten de benodigde ingrediëntkaarten - een rode 7, een gele 8 en een blauwe 1 - bij de formulekaart liggen.

Je mag tijdens je beurt één of meerdere gevraagde ingrediëntkaarten vanuit de ketel naar één verplaatsen. Ingrediënt- ingrediëntkaarten voor het over- kaarten mogen nooit direct zicht openliggen. Op de achter- vanuit je hand of het afvalvat kant van elke formulekaart staat bij een formulekaart een positief effect. Sommige geplaatst worden. formulekaarten hebben een Leg de ingrediëntkaarten 'eenmalig' effect dat op een duidelijk zichtbaar boven de moment naar keuze door de formulekaart. Een formule spelers eenmalig uitgevoerd mag hoeft niet binnen een beurt worden. Bijvoorbeeld: 'Eenmalig: voltooid te worden. Leg de kaarten op het afvalvat in een Voordat er en of meerdere volgorde noar keuze! Andere ingrediëntkaarten naar formulekaarten veranderen een formule-en/of gebeurtenis-kaarten verplaatst worden regel van het spel - voor zolang het spel duurt - in jouw voor- moet de ketel stabiel zijn. En nadat één of meer kaarten naar formule- en/of gebeurteniskaarten zijn verplaatst, moet de ketel weer stabiel worden gemaakt zonder dat hiervoor kaarten uit de hand of het afvalvat mogen worden toegevoegd aan de ketel. Zodra alle benodigde kaarten bij een formule liggen en de ketel weer stabiel is, is de formule voltooid.


Draai de voltooide formulekaart om, inclusief of meerdere formules hoesje. Laat de gebruikte

deel. Bijvoorbeeld: 'In straten sluiten 9's aan op l'en'.


Gebeurteniskaarten veranderen de spelregels in jouw nadeel. Zodra een speler bij het trekken van kaarten van de voorraadstapel een gebeurteniskaart trekt, gaat de regel die op de kaart beschreven staat onmiddellijk in. Deze regel blijft van kracht totdat jullie de gebeurteniskaart hebben weten te verwijderen.


Het kan voorkomen dat de ketens in je ketel niet allemaal aan deze nieuwe regel voldoen en de ketel dus instabiel wordt. Bijvoorbeeld als de gebeurteniskaart zegt: 'Straten mogen maximaal 4 kaarten lang zijn: Wanneer je straten hebt van meer dan 4 kaarten lang, dan is de ketel niet meer stabiel. Als de ketel direct na het trekken van de gebeurteniskaart niet meer stabiel is, schuif dan met de ingrediëntkaarten of verplaats deze naar formule- of gebeurteniskaarten (met uitzondering van de zojuist getrokken gebeurteniskaart!) totdat de ketel weer stabiel is. Lukt dit niet, dan worden de ingrediëntkaarten die niet in geldige ketens of bij formule-of gebeurteniskaarten onder te brengen zijn, in een volgorde naar keuze op het afvalvat gelegd. Er mogen geen kaarten vanuit de hand of het afvalvat gespeeld worden om de ketel stabiel te maken.


Een gebeurteniskaart kan verwijderd worden op dezelfde manier waarop formulekaarten voltooid kunnen worden (zie kopje 'Formules voltooien'). Er is maar één verschil: de benodigde kaarten zijn minder specifiek. Onderaan de gebeurtenis-kaarten staat namelijk een code die bestaat uit witte getallen, gekleurde vraagtekens en/of witte vraagtekens. Een wit getal betekent dat je hier een ingrediëntkaart met dit getal - de kleur maakt niet uit - voor mag gebruiken. Een gekleurd vraagteken betekent dat je hier een kaart in deze kleur - het getal maak niet uit - voor mag gebruiken. Voor een wit vraagteken mag elke kaart worden gebruikt.


Het spel eindigt direct wanneer de voorraadstapel leeg is als iemand een ingrediëntkaart moet trekken. De spelers verliezen het spel en mogen het opnieuw proberen. Alle formules zijn voltooid én het afvalvat leeg is. De spelers winnen en het hoofdstuk is dan gehaald! Zet een vinkje bij het hoofdstuk in de hoofdstukbeschrijving.Hoofdstuk 1: De alchemieles. Niveau: A1, H1, C1.

"Laat me raden", begint jullie alchemieleraar, een oude, bebaarde man met permanent gefronste, borstelige wenkbrauwen, "jullie zijn een stel opportunisten die zich hebben laten verleiden door de mythe dat gewone metalen in goud veranderd kunnen worden. Veel hoopvolle aspiranten hebben in het verleden bij mij aangeklopt en ik kan jullie vertellen dat het vaak niet goed met ze is afgelopen. Alchemie is een levensgevaarlijke wetenschap! Als je het mengsel in de ketel te lang instabiel laat, kun je zo je hand verliezen... of erger. Ook moeten er tijdens het brouwen soms ingrediënten in het afvalvat gestopt worden. Maar als dat vat niet op tijd geleegd wordt, ontstaan er nare reacties - met even nare gevolgen... Maar ik zal jullie het voordeel van de twijfel geven. Jullie gaan vandaag onder mijn toeziend oog een simpel, alchemistisch brouwsel maken waarmee hout versteend kan worden. Als dit echter niet binnen een uur lukt, dan zal ik jullie - voor jullie eigen bestwil - uitsluiten van vervolglessen en kunnen jullie je naïeve dromen gedag zeggen." Jullie kijken elkaar aan: het is duidelijk dat jullie vastberadenheid niet is afgenomen door de waarschuwingen van jullie leraar. Jullie zúllen alchemisten worden!


Hoofdstuk 2: De pandjesmelker. Gebruik formulekaarten/niveau: B1, E1, F1. Gebeurteniskaarten 1, 2.

Na een flink aantal lessen voelen jullie je zelfverzekerd genoeg om zelfstandig aan de slag te gaan. Met jullie laatste centen huren jullie als werkplaats de kelder van een krakkemikkig, oud pand, compleet met uithangbord: 'Alchemissie: een oplossing voor al uw problemen? Terwijl jullie net bezig zijn een grote koperen ketel naar het midden van de kelder te slepen, stormt de eigenaar van het pand binnen. "Zie'k nou dat jullie van plan zijn een alchedingesbedrijfje in mijn pand te beginnen?! In mijn mooie pand??" Een van jullie antwoordt: "M-maar in het contract staat toch dat-" "Hier! Kijk dan!" onderbreekt de huisbaas jullie, terwijl hij jullie het contract onder de neus duwt. Onder de sectie die aangeeft dat de kelder gebruikt mag worden voor commerciële doeleinden staat - in duidelijk een ander handschrift - geschreven: "Behalfe voor algemistize dingen". "Dat heeft u er zelf bij geschreven!", roep je verontwaardigd, waarop de huisbaas met een wrede glimlach antwoordt: "Dat ken je helemaal niet bewijzen! Luister: ik ken jullie zó het pand uitknikkeren, maar ik ben de slechtste niet. Als jullie nou voor mij zo'n middeltje kennen maken waardoor ik de hele nacht energie en focus krijg, dan zal ik het door de vingers zien."


Hoofdstuk 3: Het ijzeren beeld. Gebruik formulekaarten/niveau: G1, D1, I1. Gebeurteniskaarten: 3, 4, 9.

's Ochtends vroeg staat er opeens een paniekerige man voor de deur van jullie werkplaats. De man vertelt jullie dat hij beeldhouwer is en dat hij van heer Rademan de opdracht heeft gekregen om een groot, bronzen standbeeld te maken van zijn vrouw voor op de gevel van zijn landhuis. "Ik zat een beetje krap bij kas, dus ik was blij dat ik het brons voor een mooi prijsje op de kop kon tikken bij een ietwat schimmig figuur", vertelt de beeldhouwer. "Drie volle maanden ben ik bezig geweest met wat mijn meesterwerk moest worden - heer Rademan begon al behoorlijk ongeduldig te worden. Morgen moet het beeld opgeleverd worden. Maar toen ik vanmorgen de laatste hand aan het beeld wilde leggen, trof ik roest aan op het beeld. Roest! Brons roest niet!!" De paniek begint weer terug te komen in de ogen van de beeldhouwer. "Die vervloekte verkoper heeft me gekleurd ijzer geleverd. Als heer Rademan erachter komt dat zijn beeld van ijzer is, zal dat me mijn kop kosten! Je weet hoe hij is. Help mij alstublieft het ijzer in brons te veranderen!" Eens kijken wat het boek hierover te vertellen heeft...


Hoofdstuk 4: Mytische Magdalena. Gebruik formulekaarten/niveau: J1, K1, L1. Gebeurteniskaarten: 5, 6, 7, 8.

Je hebt haar wel eens gezien op de markt. Haar ongekende schoonheid maakte haar tot een bijna mythisch figuur. Iedereen was altijd jaloers op haar, maar die jaloezie was nu ver te zoeken. Magdalena zou gaan trouwen met Aegidius, een oude, verbitterde man. Haar vader had - zoals velen - een schuld bij Aegidius, waardoor het hele gezin Aegidius' slaaf zou worden. Magdalena, de jongste en mooiste dochter, had zich opgeofferd om Aegidius' vrouw te worden op voorwaarde dat hij de schuld kwijt zou schelden. Hij had het voorstel gniffelend geaccepteerd. Kortgeleden bleek dat Magdalena's vader zijn schuld kon inlossen, maar het contract was al getekend en Aegidius hield Magdalena aan de afspraak. Het huwelijk zou binnenkort plaatsvinden. Wat konden ze nu nog doen?? Wanhopig op zoek naar een oplossing is de vader naar jullie werkplaats gekomen, waar hi met trillende stem zegt: "Ik heb ooit gehoord van een drankje dat, wanneer je het drinkt, ervoor zorgt dat je ziek wordt als je naar een bepaald persoon kijkt. Aegidius zal niet met Magdalena in het huwelijksbootje stappen als hij ziek wordt iedere keer als hij een blik op haar werpt. Kunnen jullie dat maken? De ceremonie is morgen. Ik kan het middel vanavond in 'n win doen. Dit is ons laatste redmiddel om het huwelijk tegen te houden!"


Hoofdstuk 5: De alchemisten-gilde. Gebruik formulekaarten/niveau: M1, N1, O1, P1. Gebeurteniskaarten: 4, 10,11.

Deze ochtend had er een bont geklede boodschapper voor de deur gestaan met een dringend verzoek van de alchemistengilde aan jullie om voor hen te verschijnen. Zouden jullie dan eindelijk erkenning krijgen van het gilde, of op zijn minst een kans krijgen om kennis wit te wisselen? Maar toen jullie 's middags aan-kwamen bij de verlaten burcht waar de grote alchemisten van de regio eens per maand bijeenkomen, ver-vloog deze hoop snel. Een groep van 12 (voornamelijk) oude mannen in gewaden wacht jullie op in de grote zaal van de burcht. In het midden van de zaal prijkt een grote, koperen ketel. De blikken die de alchemisten jullie toewerpen, zijn niet bepaald vriendelijk. De alchemist in het midden spreekt jullie toe: "Wij alchemisten werden lang gerespecteerd, maar door de opkomst van allerlei mislukte kwakzalvers en oplichters die zich onterecht de naam 'alchemist' toe-eigenen, wordt onze naam bezoedeld. Niet langer zullen we dit tolereren! Daarom hebben wij een test ontworpen om het kaf van het koren te scheiden. Voor jullie staan 4 soorten gif. Jullie krijgen éen uur de tijd om deze vergiffen op zo'n manier te mengen dat er een samenstelling ontstaat die veilig te drinken is. Het is te hopen dat jullie hierin slagen, want jullie zullen het mengsel achteraf zelf moeten... testen", voegt de alchemist toe met een sluwe glimlach.


Hoofdstuk 6: Het verraderlijke raadslid. Gebruik formulekaarten/niveau: A1, C1, L1, Q1. Gebeurteniskaarten: 8, 12, 13, 16.

Terwijl jullie bezig zijn de werkplaats op te ruimen na een lange dag zwoegen boven de ketel, wordt er ongeduldig op de deur gebonsd. Voor de deur staat een man, zijn gezicht grotendeels verborgen door een regenkap. Een van jullie spreekt: "Goedenavond mijnheer, wat kun-", maar de vreemdeling sist: "Niet hier! Binnen!!" Verbaasd laten jullie de man binnen, die niemand minder blijkt te zijn dan raadsheer Bruysten. Bruysten begint te vertellen: "De hertog is de laatste tijd zichzelf niet. Hi) heeft een wazige blik in zijn ogen en neemt verdomd rare beslissingen. Hij is het unaniem eens met raadsheer Abbot, wat voorheen zelden het geval was. Ik vermoed dat Abbot de hertog iets toedient waardoor hij extra vatbaar is voor Abbots waardeloze raad, maar ik kan het nog niet bewijzen. Daarom ben ik hier. Ik heb de beker van de hertog meegenomen waar hi) deze avond uit gedronken heeft. Zoek alsjeblieft uit of hier sporen in zitten van een substantie die het vreemde gedrag van de hertog kan verklaren, voordat hij de regio naar de verdoemenis helpt..."


Hoofdstuk 7: Het ijzeren beeld. Gebruik formulekaarten/niveau: G1, D1, I1. Gebeurteniskaarten: 3, 4, 9.

Dat iedereen wanhopig werd van de rattenplaag bij de waterputten rondom de stad was begrijpelijk, maar zó wanhopig? Was hier überhaupt wel over nagedacht? Het middel dat door de alchemist Clauwaert - jullie concurrent - was gemaakt, had wel het gewenste effect gehad: alle ratten waren verdwenen! Helaas was dat niet het enige water was gebeurd: het water in alle waterputten stoot inmiddels een geur af die zijn gelijke niet kent. De hele stad gaat nu gebukt onder een bedwelmende wolk van ondragelijke stank. Bovendien heerst er watersnood en kan er geen eten meer gekookt worden. Ook wassen de mensen hun kleren niet meer, wat de stank in de stad nog erger maakt - als dat al mogelijk is. Clauwaert beweert bi) hoog en bij laag dat het water gewoon te drinken is en dat er niks aan mankeert, maar zelf wil hit in ieder geval niet het goede voorbeeld geven door er een slok van te nemen. De stank in jullie laboratorium is verdwenen dankzij een brouwseltje dat een heerlijke rozengeur verspreidt, maar nu krijgen jullie de vraag of jullie de smerige geur van het water ook kunnen laten verdwinen. Het klinkt als een mooie, noodzakelike opdracht en een goede kans om van die alchemisser van Clauwaert een succes van Alchemissie te maken! 16 "Niemand wil mil geld lenen... de rest heeft blijkbaar wel van min gokverslaving gehoord. Maar toen bedacht ik me iets... Hebben jullie wel eens gehoord van het Goud der Dwazen?" "Eh... ja", antwoord je aarzelend. "Dus je wil dat wij gewone metalen tijdelijk transmuteren tot goud? Weet wel dat het effect na één dag weer terugdraait." "Ik weet het'", zegt Julian vastberaden, "maar tegen de tijd dat ze erachter komen dat ze opgelicht zijn, zullen mijn vrouw en ik allang gevlogen zijn."


Hoofstuk 10: Het ijzeren beeld. Gebruik formulekaarten/niveau: G1, D1, I1. Gebeurteniskaarten: 3, 4, 9.

"Jullie moeten min zoon helpen!" De woorden van de baron dreunen nog na in je hoofd. Tijdens een diner had zijn zoon een glas win in één teug leeggedronken en was vrijwel direct ter aarde gestort. "De win was voor mij bedoeld, ik weet het zeker. We zijn van plaats geruild ordat hij naast Clementia wilde zitten." De baron heeft veel machtige vijanden gemaakt toen hij de belasting voor de rijken verhoogde en vreest sinds-dien voor zijn leven, maar hij had nooit gedacht dat zijn enige kind het slachtoffer zou worden. De arts heeft aangegeven dat hij niks meer kan doen voor de zoon van de baron, maar de baron wil het nog niet opgeven. Hij kwam binnenstormen en smeekte jullie op zijn knieen om hulp. Dit is eigenlijk boven jullie niveau, maar jullie moeten het proberen. Jullie slaan het alchemistenboek open en gaan direct aan de slag!


Hoofdstuk 11: Het ijzeren beeld. Gebruik formulekaarten/niveau: G1, D1, I1. Gebeurteniskaarten: 3, 4, 9.

Het gerucht bereikte jullie eerder dan de klant zelf. Heer Muloc heeft heer Lucas uitgedaagd tot een man-tegen-mangevecht. Blijkbaar had heer Lucas 'op een verkeerde manier' naar Mulocs vrouw gekeken. Een paar uur later staat de 'op de verkeerde manier" kijkende man in jullie werkplaats. "Jullie moeten me helpen!", smeekt heer Lucas. "Normaal gesproken is het verboden om de tegenstander in een man-tegen-mangevecht te doden. Het is bedoeld als strijd om de eer. Maar heer Muloc is een wreed man. Hi) heeft tot nu toe 6 van zijn 8 tegenstanders gedood en de andere 2 ernstig verwond. Omdat zijn vader een hoge functie heeft aan het hof worden zijn moorden gedoogd en afgedaan als 'ongelukken. Ik maak geen schijn van kans tegen hem. Kunnen jullie its brouwen waardoor ik sterker word? Nee? Iets waardoor hij slapper wordt? Ook niet... Vergif dan? Ah, nee, dan weet iedereen dat ik daarachter zit en zal mijn lot hetzelfde zijn. Dan... ben ik verdoemd." De slimste van jullie antwoordt: "Dat werkt inderdaad allemaal niet, maar u bent niet verdoemd, heer. Geef ons uw harnas en maliënkolder, dan zorgen wi dat deze niet te penetreren zal zijn door het zwaard van heer Muloc. Het enige wat u dan nog hoeft te verdedigen, is uw eer."


Hoofdstuk 12: Het ijzeren beeld. Gebruik formulekaarten/niveau: G1, D1, I1. Gebeurteniskaarten: 3, 4, 9.

Na het redden van edellieden, jonkvrouwen, steden en het ontwikkelen van de meest wonderbaarlijke mengsels is het dan eindelijk zover: het is tijd voor de ultieme krachtproef van de alchemist: gewone metalen veranderen in goud! Maar helaas is dat niet zonder risico. Het boek is duidelijk: als je één fout maakt en het mengsel mislukt, dan zullen de gevolgen niet te overzien zijn. De stoffen die vrijkomen bij een verkeerde dosering leiden tot een langzame en zeer pijnlijke dood. Het is om deze reden dat veel alchemisten het nooit hebben aangedurfd... en de reden dat degenen die het wel hebben geprobeerd het niet kunnen navertellen. Julie zijn ervan overtuigd dat het jullie anders zal vergaan. En als het lukt - nee, wanner het lukt - zullen jullie de grootste alchemisten uit de geschiedenis worden!


Hoofdstuk ∞: Het ijzeren beeld. Gebruik formulekaarten/niveau: G1, D1, I1. Gebeurteniskaarten: 3, 4, 9.

De zoektocht naar een middel waarmee gewone metalen omgezet kunnen worden in goud is niet het enige waar alchemisten zich mee bezighouden. Er is nog een ander doel. Een doel dat nog ongrijpbaarder lijkt.

Pluspunten

+ Het spel is origineel.

+ Het speel is coöperatief, maar je speelt ook je eigen spel.

+ De gebeurteniskaarten en de formulekaarten maken het spel divers.

+ Er zijn meerdere hoofdstukken beschikbaar.


Minpunten

- De spelregels zijn een beetje onduidelijk.


Beoordeling

Kruip in de huid van een groep middeleeuwse alchemisten en los de formules op! Kies een hoofdstuk waarmee je wilt beginnen, maar speel je dit voor het eerst dan zou ik de hoofdstukken in oplopende volgorde spelen. De formulekaart die bij het hoofdstuk hoort steek je in het hoesje, zodat de code zichtbaar is. Iedere speler krijgt 8 kaarten. Als je aan de beurt bent kan je verschillende acties uitvoeren, zoals kaarten spelen in een keten of in het afvalvat. Een keten moet uit minimaal 3 kaarten bestaan om in de ketel gelegd te worden. Je moet een straat vormen of kaarten van dezelfde waarde spelen. Maak de juiste combinaties om de formules te voltooien. Als dit jullie lukt dan voltooien jullie het hoofdstuk.

Het spel is totaal anders dan je misschien gewend bent van andere Escape Room spellen. Je hebt niet het element dat je moet ontsnappen, zoals bij normale Escape Rooms. Wel is het echt een origineel spel, waarbij je lekker je hersens aan het werk kan zetten. Het heeft wel een beetje wat weg van Rummikub vind ik zelf. Ik vond overigens eerst de spelregels best lastig, ik moest echt een paar keer lezen totdat ik begreep wat er bedoelt werd.

Het spel bestaat uit verschillende soorten hoofdstukken. Je kan ervoor kiezen om meerdere hoofdstukken achter elkaar te spelen, maar dit hoeft natuurlijk niet. Je kan er ook een paar dagen of weken tussen laten. De verschillende hoofdstukken vertellen samen wel een verhaallijn, dus ik zou er zelf persoonlijk niet teveel tijd tussen laten. Wij hebben de eerste keer gelijk 3 hoofdstukken gespeeld. Als je er eenmaal inzet speel je zo meerdere hoofdstukken achter elkaar.

Tussen de normale kaarten zitten ook gebeurteniskaarten. Als je deze trekt gaat het effect daarvan meteen in, totdat je de kaart weet op te lossen. Deze kaarten zijn altijd in jullie nadeel, maar het maakt het spel wel anders. Zo kan je bijvoorbeeld altijd twee kaarten moeten afleggen als je het afvalvat gebruikt of moet een straat altijd uit vier kaarten bestaan in plaats van drie. Een voltooide formulekaart geeft daarentegen een positief effect, ook al is het slecht een keer. Toch zijn beide kaarten een leuke toevoeging aan het spel.

Wat ik leuk vind aan The Golden Solution is dat je samen moet proberen de formules te voltooien, maar je ook wel je eigen spel speelt. Je speel namelijk zelf de kaarten, maar je mag ook kaarten verplaatsen. Deze kaarten liggen in ketens die je samen hebt gevormd. Het spel is dus wel heel anders dan de normale Escape Room spellen die je misschien gewend bent, maar dat maakt het spel juist wel leuk!

Enthousiast geworden na het lezen van de review? Je koopt het spel hier.

32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page