top of page
 • Foto van schrijverMirthe

Explorers

Naam: Explorers

Soort spel: Flip & write

Aantal spelers: 1 - 4 spelers

Speeltijd: 20 minuten

Leeftijd: 8+

Uitgever: Ravensburger

Prijs: €18.99


De voorbereiding

Het spel bestaat uit:

 • 4 spelersborden

 • 4 voorzieningen scoretegels

 • 4 dorp scoretegels

 • 4 edelstenen scoretegels

 • 32 kaartdelen

 • 7 verkenningskaarten

 • 4 whiteboard stiften

 • 1 startspelersfiche

Voordat het spel begint ontvangt elke speler 1 spelersbord, 1 voorzieningen scoretegel, 1 dorp scoretegel, 1 edelstenen scoretegel, 8 terreintegels en 1 uitwisbare stift. De speler die het laatst naar het buitenland is gereisd, begint het spel en ontvangt de startspelerfiche.

Bepaal samen welke kant van het spelersbord en de scoretegels je gebruikt voordat je begint. Alle spelers moeten dezelfde kanten gebruiken!

Leg het spelersbord open, plaats de scoretegels in de corresponderende velden op het spelersbord. Plaats de scorevelden van de voorzieningen op het spelersbord. Plaats de scoretegel voorzieningen links, de scoretegel dorpen in het midden en de scoretegel edelstenen aan de rechterkant.

De startspeler kiest 4 terreintegels en legt deze open in de lege kaartruimte op hun spelersbord. Tegels kunnen in elke richting worden geplaatst. Andere spelers plaatsen dan hun overeenkomstige terreintegels in exact dezelfde volgorde en oriëntatie op hun eigen spelersbord. De 4 terreintegels vormen nu een kaart die kunnen worden onderverdeeld in 4 kwadranten (A/B/C/D). Om de volgorde en oriëntatie van de terreintegels te matchen die worden gebruikt door de eerste speler, moeten volgende spelers de nummers op de dorpspleinen (1-8) als richtlijn gebruiken. Als de startspeler bijvoorbeeld een terreintegel met het nummer 3 gebruikt, deze in het B-kwadrant van het kaartvak op zijn spelersbord plaatst en de tegel zo oriënteert dat de 3 ondersteboven ligt, kiezen de volgende spelers hun eigen terrein met nummer 3 tegel, plaatsen het in het B-kwadrant en oriënteren de tegel zodat de 3 ondersteboven ligt. Alle tegels moeten op deze manier op elkaar worden afgestemd. Leg de resterende terreintegels terug in de doos. Ze worden alleen gebruikt bij het spelen met de expert-regels

Elke speler gebruikt zijn uitwisbare stift om het dorp te markeren dat het dichtst bij het middelpunt van zijn voltooide kaart ligt met een X. Dit is waar de reis begint. Als er meerdere dorpen zijn met dezelfde afstand vanaf het middelpunt, kiest de startspeler welk dorp er gebruikt wordt.

Elke speler kiest vervolgens een van de vier terreintypes (prairie, water, woestijn of bergen) en markeert 3 velden met een X, beginnend bij hun oorspronkelijke dorp. Elke X moet naast het eerste dorp of een andere X worden geplaatst.

Voor 3 spelers: streep het cijfer 10 door onder alle 4 tempelpictogrammen. Voor 2 spelers: doorstreep de cijfers 10 en 6 onder alle 4 de tempelpictogrammen.


De spelregels

Elk spel bestaat uit 4 ronden. Elke ronde bevat 7 beurten. Aan het begin van elke ronde schudt de startspeler alle 8 verkenningskaarten en legt 1 kaart af (met de afbeelding naar beneden). Plaats de resterende verkenningskaarten met de afbeelding naar beneden op een trekstapel. Elke beurt bestaat uit 2 fases:

 • De actieve speler kiest een terreintype.

 • Alle spelers plaatsen X'en.

In de eerste beurt van de eerste ronde is de startspeler de actieve speler. Hij onthult de bovenste verkenningskaart van de trekstapel en kiest een van de twee terreintypes op die kaart. Leg de kaart voor de actieve speler neer en draai de kaart zo dat het gekozen terrein onderaan ligt (wijzend naar de actieve speler). Dit maakt duidelijk welk terrein door de actieve speler is geselecteerd.


Alle spelers spelen tegelijk. De actieve speler plaatst 3 X'en op het door hem gekozen terreintype op zijn kaart, volgens de regels voor het plaatsen van X'en.

De overgebleven spelers kunnen dan een van de twee opties kiezen:

 • Plaats 2 X'en op hetzelfde terreintype gekozen door de actieve speler.

 • Plaats 3 X'en op het terreintype dat de actieve speler niet heeft gekozen.

Bij een spel met 3 spelers is er geen actieve speler in de laatste beurt van de laatste ronde. Tijdens die laatste beurt kiest elke speler het gewenste terreintype van de verkenningskaart en plaatst 3 X'en op hun kaarten.

Een X moet altijd verticaal of horizontaal (niet diagonaal) naast een bestaande X worden geplaatst, dit kan het oorspronkelijke dorp omvatten. Nieuwe X'en hoeven niet allemaal naast elkaar te worden geplaatst. Elke X die in dezelfde beurt wordt geplaatst, moet op hetzelfde terreintype worden geplaatst.


Sommige verkenningskaarten bevatten twee paar met terreintypes. Spelers kiezen een paar en plaatsen hun X'en volgens de standaard plaatsingsregels, maar mogen beide soorten markeren van het geselecteerde paar.


X'en die op een veld met een object worden geplaatst, leveren verschillende bonussen op:

 • Sleutel - omcirkel een ongebruikte sleutel op het sleutelspoor bovenaan het spelersbord. Een sleutel kan worden gebruikt om een tempelruimte op een willekeurig moment tijdens de beurt van een speler, inclusief de beurt waarin de sleutel het eerst wordt omcirkeld.

 • Scrollen - omcirkel een ongebruikte scroll op een scrollspoor bovenaan het spelersbord. Een scroll kan tijdens een latere beurt worden gebruikt om de terreintypes op de verkenningskaart te negeren. Plaats in plaats daarvan een X op de omcirkelde scroll om 4 velden van een enkel terreintype naar keuze te markeren. Volg de standaard regels voor het plaatsen van de X-en op de 4 velden. De actieve speler moet een terreintype selecteren op de verkenningskaart bij het gebruik van de scroll, zodat de overige spelers weten of ze dat wel moeten doen..

 • Paard - plaats onmiddellijk een X op een willekeurig terrein naar keuze, naast een reeds bestaande X. Als die ruimte een object bevat, pas het effect ervan toe. Als je nog X'en hebt om te plaatsen, ga dan verder met je beurt.

 • Voorzieningen (appel/wortel/vis) - doorstreep de corresponderende voorzieningen op de scoretegel voorzieningen op je spelersbord. Er zijn vier kolommen, één voor elke ronde. Je mag alleen een X plaatsen op een veld met een voorziening als het corresponderende voorzieningstype nog beschikbaar is (niet is gemarkeerd) op de scoretegelkolom voor de huidige ronde. Verdien aan het einde van elke ronde respectievelijk 2, 5 of 10 punten voor het plaatsen van een X op 1 (2 punten), 2 (5 punten) of 3 (10 punten) verschillende voorzieningen tijdens die ronde.

 • Edelstenen - als een edelsteen is gevonden, streep dan een edelsteen door op je scoretegel. Aan het einde van elke ronde telt elke speler het totale aantal edelstenen dat ze zijn doorgestreept tijdens het spel tot op dat moment (inclusief verworven edelstenen in vorige rondes), je krijgt 1 punt per edelsteen.

 • Tempel: spelers mogen alleen een X op een tempelveld plaatsen als ze een ongebruikte sleutel hebben op hun sleutelspoor. Doorstreep een omcirkelde sleutel op het sleutelspoor. Zoek het tempelpictogram aan de zijkant van het spelersbord dat komt overeen met het kwadrant waarin de tempel zich bevindt (A/B/C/D). Omcirkel het hoogste cijfer beschikbaar. Aan het einde van het spel tellen de spelers het aantal omcirkelde tempelpunten op en ontvangen dat aanta punten voor het verkennen van de tempels. Kondig aan het einde van de beurt aan dat de tempel in het kwadrant (A/B/C/D) is verkend. Alle andere spelers moeten hetzelfde aantal punten op hun eigen bord doorstrepen; het is niet langer beschikbaar voor hen. Als ze in een andere beurt een tempel in hetzelfde kwadrant op hun eigen kaart verkennen, moet het volgende beschikbare nummer op de lijst omcirkelen. Als meerdere spelers tijdens dezelfde beurt dezelfde tempel verkennen, omcirkelen ze allemaal het hoogste aantal dat beschikbaar is en ontvangen ze die punten aan het einde van het spel. De overige spelers doorstrepen even veel getallen op de tempelpictogramlijst als het aantal spelers dat die tempel heeft verkend tijdens die beurt.

 • Dorp - tel aan het einde van het spel het aantal X'en dat in de enkele vierkanten erboven is geplaatst, beneden en aan de zijkanten van elk dorpsveld. (X'en diagonaal naar het dorpsveld worden niet meegeteld.) Elk dorp op de kaart krijgt 3 (1 vierkant), 5 (2 vierkanten), 7 (3 vierkanten) of 10 (4 vierkanten) punten, afhankelijk van het aantal omringende X'en. Het nummer op elk dorp wordt alleen gebruikt tijdens het opzetten en kan tijdens de rest van het spel worden genegeerd.

Zodra alle spelers hun X'en hebben geplaatst, eindigt de beurt. De speler die links van de actieve speler zit, wordt nu de actieve speler. Hij onthult de bovenste kaart van de verkenningskaart trekstapel en start de volgende beurt.


Als alle 7 verkenningskaarten zijn gespeeld, eindigt de ronde. Elke speler telt zijn proviand en edelstenen punten en registreert het totaal aantal behaalde punten in de overeenkomstige ruimte voor de ronde aan de onderkant van die scoretegels. Ten slotte geeft de startspeler het startspelerfiche aan de persoon links van hem. Die speler is nu de startspeler voor de volgende ronde.


Het spel eindigt na de vierde ronde. Nadat de ronde is gescoord volgens de regels voor het einde van de ronde, voeg je alle punten van de provisies- en edelstenen scoretegels toe en noteer je de totalen in de vakken die zich bevinden onder de scoretegels bovenaan het spelersbord. Tel vervolgens de punten voor dorpen bij elkaar op met behulp van de scoretegel dorpen bovenaan het spelersbord en noteer in het vak dorpentotaal onder de tegel. Tel de tempelpunten op en noteer in het tempeltotaalveld linksonder op het spelersbord. Wanneer spelen met behulp van de expertregels, tel je de prestatiepunten bij elkaar op en noteer in het prestatietotaal vak rechtsonder op het spelersbord. Voeg de punten toe aan alle vakjes totaal om de eindscore te berekenen.

De speler met de meeste punten wint het spel. In het geval van een gelijkspel, wint de speler die minder scrolls heeft gemarkeerd het spel. Ongebruikte sleutels en kaarten geven geen punten meer.


Pluspunten

+ Het spel is geschikt voor jong en oud en dus een echt familiespel.

+ Het speelbord is iedere keer anders.

+ Je speelt het spel tegelijkertijd.

+ De objecten geven je extra bonussen.

+ De spelregels zijn eenvoudig.


Minpunten

- Het is geen spel wat je de hele avond speelt.


Beoordeling

Ontdek een nieuwe wereld tijdens Explorers! Iedere speler krijgt aan het begin van het spel een speelbord waar je zelf de kaart in in elkaar zet. Wel moet deze kaart bij iedere speler hetzelfde zijn. Je start je ontdekkingstocht vanaf het dorp wat het dichtst bij het middelpunt van de kaart ligt. Als je aan de beurt bent draai je een terreintegel om, hierop staan 2 terreinsoorten. De actieve speler zet 3 kruisjes op het gekozen terreinsoort en de andere spelers zetten 2 kruisjes van hetzelfde terreinsoort of 3 kruisjes van het andere terreinsoort. Als je je kruisje op een bepaald object zet scoor je punten of bonussen. Als alle 7 terreintegels zijn omgedraaid eindigt de ronde en start je een nieuwe ronde. Na 4 rondes eindigt het spel en wint de speler met de meeste punten!

Doordat er veel verschillende soorten kaartdelen zijn is het speelbord iedere keer weer anders. Je kan de tegels namelijk op verschillende manieren combineren en je kan ze draaien zoals je wilt. Wel is het zo dat alle spelers dezelfde kaart voor zich hebben. De startspeler bepaalt dus hoe de terreintegels komen te liggen en de andere spelers leggen hun tegels net zo neer. Ieder spel heeft dus een andere ontdekkingsreis!

Het fijne aan Explorers is, is dat je tegelijkertijd speelt. Er is nog wel een verschil tussen de actieve speler en de overige spelers. De actieve speler heeft namelijk de eerste keuze uit de terrein soort. Daarna kunnen de overige spelers kiezen of zij nog 2 kruisjes zetten van hetzelfde soort of 3 kruisjes zetten van het andere soort. Als actieve speler zou ik dus wel een beetje opletten op de andere spelers. Zijn zij al ver? En kunnen zij met een bepaalde terreinsoort bijvoorbeeld proviand halen of edelstenen?

De objecten die je tijdens je ontdekking in Explorers tegen komt geven een leuk effect aan het spel. Met de meeste objecten scoor je punten, waardoor je er uiteindelijk met de winst vandoor kan gaan. Er zijn ook objecten die je toestaan om een extra kruisje te zetten in een aanliggend vakje. Super handig dus als je een vakje moet vullen en zo bijvoorbeeld weer een object kan aankruisen. Probeer dus handige combinaties te maken.

Ik vind Explorers echt een leuke flip & write! De spelregels zijn niet moeilijk en zo aan andere spelers geleerd. De spelregels zijn helaas niet in het Nederlands (wel in het Engels), maar tijdens het spel zelf heb je gelukkig geen Engelse spelelementen. Dit maakt het spel zeer geschikt om te spelen met wat oudere kinderen en te kijken of zij de beste ontdekkingen op de kaart kunnen doen.

Enthousiast geworden na het lezen van de review? Je koopt het spel hier.

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page