top of page
 • Foto van schrijverMirthe

Kwakzalvers van Kakelenburg

Naam: Kwakzalvers van Kakelenburg

Soort spel: Bordspel

Aantal spelers: 2 - 4 spelers

Speeltijd: 45 minuten

Leeftijd: 10+

Uitgever: 999 games

Prijs: €39.99


De voorbereiding

Het spel bestaat uit:

 • 4 ketels

 • 1 scorespoor met rondenspoor

 • 216 ingrediëntenfiches

 • 3 reservefiches

 • 1 vlam

 • 1 bonusdobbelsteen

 • 8 druppels

 • 4 scorestenen

 • 4 rattenstenen

 • 2 gele ingrediëntenboeken

 • 2 groene ingrediëntenboeken

 • 2 rode ingrediëntenboeken

 • 2 blauwe ingrediëntenboeken

 • 2 paarse ingrediëntenboeken

 • 1 zwart ingrediëntenboek

 • 1 oranje ingrediëntenboek

 • 24 waarzeggerijkaarten

 • 4 flessen

 • 4 buidels

 • 4 0/50 fiches

 • 20 robijnen

 • 1 ingrediëntenalmanak

De speler die als laatst iets heeft gekookt mag het spel beginnen. Deze speler schudt de waarzeggerijkaarten en vormt daarmee een gedekte stapel, die hij voor zich neerlegt. Je legt ook het scorespoor op tafel. De vlam komt op veld 1 van het rondenspoor. De vier 0/50 fiches legt je met de 0 naar boven op de vier zegelvelden. De robijnen en de dobbelsteen leg je als voorraad naast het scorespoor.

Alle ingrediëntenfiches, met uit zondering van de witte, sorteer je op waarde. Zo ontstaan er 3 groepen: 1 met waarde 1, 1 met waarde 2 en 1 met waarde 4. Het is niet nodig om de fiches op kleur te sorteren.

Het zwarte en het oranje ingrediëntenboek leg je op tafel. Het zwarte boek heeft een kant voor 2 spelers en een kant voor 3 of 4 spelers. Leg het boek met de juiste kant naar boven op tafel.

De andere ingrediëntenboeken zijn in 4 sets met 5 verschillende ingrediënten onderverdeeld. Per spel gebruiken de spelers maar 1 set. Elk boek uit dezelfde set is aan de onderkant met een gelijk aantal boekenleggers gemarkeerd. Let hierbij op de voor- en achterkant van de boeken. De ingrediënten binnen 1 set zijn zo gekozen dat ze goed met elkaar te combineren zijn. Aangeraden wordt om voor het eerste spel set 1, de boeken met 1 boekenlegger, te gebruiken.

Eerst leg je het groene, blauwe en rode boek open op tafel. Het gele en paarse boek leg je gedekt aan de rand van de tafel.

Iedere speler krijgt 1 ketel, 1 buidel en de scoresteen in de kleur van zijn ketel. De scoresteen leg je op het 0/50 fiche van dezelfde kleur. De ketel leg je met de kant zonder reageerbuis voor je neer en de druppel leg je op veld 0 in het midden van de ketel. De andere druppels zijn niet nodig voor het basisspel. Neem je fles en leg die je met de volle kant naar boven op de grote onderzetter naast de ketel. De rattensteen in jouw kleur leg je in de kleine schaal direct daarnaast. Op de robijnenbuidel links van de ketel leg je 1 robijn uit de voorraad.

Iedere speler neemt nu 1 wit fiche van waarde 3, 2 witte fiches van waarde 2, 4 witte fiches van waarde 1, 1 oranje fiche van waarde 1 en 1 groen fiche van waarde 1. Doe alle fiches in je buidel. De rest van de witte fiches leg je naast het scorespoor.


De spelregels

Je speelt het spel over 9 ronden. De vlam op het rondenspoor geeft aan in welke ronde je je momenteel bevindt.

Aan het begin van een ronde leest de speler die de stapel waarzeggerijkaarten voor zich heeft de bovenste kaart hardop voor. Leg de kaart daarna open naast het scorespoor, zodat er een aflegstapel ontstaat. De voorgelezen gebeurtenis geldt voor alle spelers. Mogen de spelers als gebeurtenis een geel of paars fiche nemen dan gebeurt dat uitsluitend als het desbetreffende ingrediëntenboek is omgedraaid. Gaat het om een blauwe waarzeggerijkaart, dan geldt deze voor de volledige ronde of voor het einde ervan. Een paarse kaart wordt direct voor het begin van de ronde uitgevoerd. Bij waarzeggerijkaarten waarbij spelers tussen meerdere opties kunnen kiezen begint de speler die de kaart heeft voorgelezen en daarna speel je met de klok mee.


Na het voorlezen van de waarzeggerijkaart zijn de ratten aan de beurt (op zijn vroegst vanaf de 2e ronde). Door de ratten worden de ketels al voor het bereiden van de drank iets voller. Alle spelers, behalve de speler aan de leiding, mogen rattenstaarten in hun ketel doen en zo hun rattensteen vooruit zetten. Het aantal velden dat een speler zijn rattensteen vooruit mag zetten is gelijk aan het aantal rattenstaarten dat zich op het scorespoor tussen hem en de leidende speler bevindt. De speler zet de rattensteen dan op zijn druppel en zet de steen het betreffende aantal velden vooruit.

Na het eventueel vooruit zetten bereiden de spelers tegelijkertijd hun drank.


Iedere speler trekt steeds één voor één een fiche uit zijn buidel en legt deze op het getallenspoor van zijn ketel. Er is geen beurtvolgorde, alle spelers doen dit tegelijkertijd.

Het als eerst getrokken fiche wordt op basis van de waarde ervan het betreffende aantal velden naast de druppel, of rattensteen, gelegd. Een fiche heeft een waarde van 1, 2, 3 of 4.

Een fiche van waarde 1 wordt bijvoorbeeld direct naast de druppel of rattensteen gelegd, een fiche van waarde 2 komt op het tweede veld na de druppel of rattensteen enzovoorts. Elk volgend getrokken fiche wordt het op het fiche aangegeven velden verder gelegd dan het vorige fiche. Daarbij ontstaan gaten, deze zijn gewenst en worden ook niet meer gevuld.

Na het trekken en leggen van een fiche moet de speler beslissen of hij nog een fiche uit zijn buidel trekt of dat hij stopt. Een speler mag daarbij op een andere speler reageren en later alsnog fiches trekken om mogelijk de bonusdobbelsteen te winnen. Het is ook mogelijk dat een speler als gevolg van zijn als laatst getrokken fiche verplicht moet stoppen. Een speler mag tijdens het spel nooit in zijn buidel en die van andere spelers kijken.


Is de som van alle getrokken witte fiches van een speler hoger dan 7, dan zitten er teveel knalerwten in de drank en ontploft de ketel. De speler moet dan verplicht stoppen en mag geen nieuwe fiches meer trekken. Het laatst getrokken fiche legt hij echter nog volgens de spelregels in zijn ketel.

Om te bepalen of er al dan niet een ontploffing plaatsvindt, telt de speler uitsluitend de waarden van de witte fiches bij elkaar op. De waarden van de ander gekleurde fiches tellen niet mee. De gebeurtenis op de waarzeggerijkaart en de acties van de fiches worden door een ontploffing niet beïnvloedt.


De verschillende gekleurde fiches in de ketel kunnen verschillende acties geven:

 • Witte en oranje fiches vullen slechts de ketel en maken de drank smaakvoller, maar geven geen acties.

 • Blauwe, rode en gele fiches bieden spelers extra acties die direct bij het trekken van de fiches geactiveerd worden.

 • Groene, paarse en zwarte fiches bieden acties die pas aan het einde van de ronde worden geactiveerd.

In het algemeen geldt dat een speler mag afzien van het uitvoeren van een actie. De ingrediëntenalmanak bevat een gedetailleerd overzicht van alle acties.


Als het als laatste getrokken fiche van een speler wit is, mag hij zijn fles inzetten om dit fiche weer terug in zijn buidel terug te doen. Zorgt dit fiche voor een ontploffing, dan mag je de fles alleen niet meer inzetten.

Na gebruik van zijn fles mag de speler doorgaan met het trekken van fiches. Om aan te geven dat hij zijn fles heeft gebruikt, draait hij deze naar de achterkant. Hij kan de fles pas weer inzetten als deze opnieuw is gevuld. Daardoor kan een fles niet meer dan eenmaal per ronde worden ingezet.


Hebben alle spelers besloten om geen fiches meer te trekken of zijn ze daar door een ontploffing toe gedwongen, dan volgt de puntentelling.

Het veld direct na het laatste getrokken fiche van een speler is zijn puntentellingsveld voor deze ronde.

Bij het bepalen van het puntentellingsveld is het niet van belang of het laatst getrokken fiche al dan niet de ketel tot ontploffing heeft gebracht.

De spelers handelen nu van links naar rechts de stappen binnen de puntentellingsfase af. Er staat hiervan ook een symbolisch overzicht op het scorespoor. De puntentelling bestaat uit de volgende fases:

 • A: bonusdobbelsteen

 • B: acties met fiches

 • C: robijnen -

 • D: overwinningspunten

 • E: fiches kopen

 • F: einde van de ronde

Eerst bepalen alle spelers waarvan de ketel niet is ontploft wie van hen het hoogste puntentellingsveld heeft bereikt. Hebben meerdere spelers een veld met dezelfde waarde bereikt, dan wordt gekeken wie verder in de ketel is gekomen. Deze speler mag de bonusdobbelsteen werpen en de geworpen bonus nemen. Bij een gelijke stand mogen alle betreffende spelers dobbelen en hun bonus nemen. De bonussen zijn:

 • De speler krijgt 1 overwinningspunt.

 • De spler krijgt 2 overwinningspunten.

 • De speler krijgt 1 robijn.

 • De speler mag zijn druppel 1 veld vooruit zetten.

 • De speler krijgt een oranje fiche in zijn buidel.

Controleer daarna of er zwarte, groene of paarse fiches zijn getrokken. Te beginnen bij de startspeler en daarna met de klok mee worden de acties met fiches in volgorde afgehandeld. Wie heeft de meeste zwarte fiches getrokken? De speler die meer zwarte fiches heeft getrokken dan zijn buren krijgen de bijbehorende beloningen. Daarna wordt gekeken of aan de voorwaarden voor de groene fiches wordt voldaan, enzovoorts.


Is op het puntentellingsveld van een speler een robijn afgebeeld, dan krijgt hij 1 robijn. Daarbij is het niet van belang of zijn ketel al dan niet is ontploft. Spelers waarvan hun ketel is ontploft kiezen daarna voor optie D of E. Alle andere spelers mogen beide stappen uitvoeren.


Te beginnen bij de startspeler en daarna met de klok mee, krijgt iedere speler de overwinningspunten die op zijn puntentellingsveld staan. Hij verwerkt deze op het scorespoor.

Bereikt of passeert een speler het laatste veld in zijn ketel, dan legt hij het fiche op veld 33 en krijgt hij wat er op de lepel is afgebeeld. Hij krijgt dan dus 15 overwinningspunten en mag voor 35 geld inkopen. Alle spelers die het laatste, hoogst mogelijk puntentellingsveld hebben bereikt, mogen de bonusdobbelsteen werpen, voor zover hun ketel niet is ontploft. Passeert de scoresteen van een speler veld 50 van het scorespoor, dan mag hij het fiche 0/50 van zijn kleur nemen en naar de 50 kant draaien.


Te beginnen bij de startspeler en daarna met de klok mee mag iedere speler 1 of 2 fiches in verschillende kleuren kopen. Het getal op het bereikte puntentellingsveld geeft aan voor welk bedrag de speler mag inkopen. De prijs van een ingrediënt staat op het betreffende ingrediëntenboek.

De waarde links geeft de kosten van een fiche van waarde 1 aan, de middelste waarde die voor een fiche van waarde 2 en de waarde rechts de kosten van een fiche van waarde 3. Is er maar 1 waarde afgebeeld dan zijn er van die kleur uitsluitend fiches van waarde 1.

Fiches met hogere waarden hebben het voordeel dat een speler er meer velden in de ketel mee vooruit mag. Er zijn ook groene en blauwe boeken waarin de actie afhangt van de waarden van de fiches.

Niet gebruikt geld vervalt. Fiches zijn gelimiteerd. Is een bepaald fiche niet meer beschikbaar, dan kunnen spelers het niet kopen.

Nadat alle spelers hun inkopen hebben gedaan, doet iedere speler zijn nieuw aangeschafte fiches en alle fiches uit zijn ketel in zijn buidel.


Aan het einde van een ronde mogen de spelers tegen betaling van robijnen de volgende acties nogmaals uitvoeren:

 • Druppel vooruit zetten - een speler mag 2 robijnen betalen om zijn druppel 1 veld vooruit te zetten. Zo heeft hij in de volgende ronden het blijvende voordeel dat zijn eerste getrokken fiche op een hoger veld start.

 • Fles vullen - een speler mag 2 robijnen betalen om zijn fles weer te vullen. Hij draait dan zijn fles weer naar de volle kant. Hij kan de fles in de volgende ronde weer inzetten.

Tot slot neemt iedere speler zijn rattensteen uit de ketel en legt deze weer op de kleine schaal. De speler met de stapel waarzeggerijkaarten geeft deze aan zijn linkerbuurman, die de startspeler in de volgende ronde wordt. Zet de rondensteen op het rondenspoor 1 veld vooruit. Nu kan de volgende ronde beginnen.


De rondensteen geeft aan in welke ronde de spelers zich bevinden, of er een actie aan het begin van de ronde moet worden uitgevoerd of welke extra acties in ronde 9 van toepassing zijn.

Leg aan het begin van ronde 2 het gele ingrediëntenboek en aan het begin van ronde 3 het paarse ingrediëntenboek open op tafel.

Aan het begin van ronde 6 moet iedere speler een extra wit fiche van waarde 1 in zijn buidel doen.

In de laatste ronde moeten alle spelers op een bepaald teken hun fiches synchroon, gezamenlijk en tegelijkertijd, uit de buidel trekken. De speler die de waarzeggerijkaart van deze ronde heeft voorgelezen, geeft met "Roeren!" steeds het teken waarop iedere speler een fiche uit zijn buidel moet trekken of een lege hand laat zien als hij wil stoppen. De spelers kunnen er ook voor kiezen om deze spelregel in andere ronden te gebruiken om te voorkomen dat iemand afwacht en zo een voordeel heeft bij het trekken van fiches.

Aan het einde van de laatste ronde kan een speler overwinningspunten kopen voor 2 robijnen per stuk. Is zijn ketel niet ontploft dan mag hij daarnaast ook overwinningspunten kopen voor 5 geld pers stuk.


De speler met de meeste overwinningspunten wint het spel. Bij een gelijke stand wint van hen de speler die in de laatste ronde een vollere ketel had.


De spelers kunnen elk spel anders maken door een andere set ingrediëntenboeken te kiezen. Ze kunnen ook hun eigen set samenstellen.

Als je het spel al een paar keer hebt gespeeld kan je er ook voor kiezen om met de achterkant van de ketel te spelen. In dat geval legt iedere speler links op zijn reageerbuis een druppel in zijn kleur. Elke keer dat een speler zijn druppel vooruit mag zetten, mag hij kiezen welke van zijn 2 druppels hij vooruit zet. Kiest hij de druppel in de reageerbuis dan verplaatst hij die 1 veld naar rechts. Hij krijgt direct de afgebeelde bonus:

 • De speler krijgt 1 robijn.

 • De speler krijgt het aangegeven aantal overwinningspunten.

 • De speler krijgt het afgebeelde fiche en doet dat in zijn buidel.


Pluspunten

+ Het spel is geschikt voor jong en oud en dus een echt familiespel.

+ Het spel ziet er prachtig uit.

+ Je voegt steeds meer ingrediënten toe aan je buidel.

+ Als je ketel is ontploft heb je nog steeds opties.

+ Je kan meerdere varianten spelen.


Minpunten

- Het spel is grotendeels gebaseerd op geluk.


Beoordeling

Eenmaal per jaar komen in Kakelenburg de beste wonderdoktoren en beunhazen samen om drankjes tegen zweetvoeten, heimwee, de hik en liefdesverdriet te brouwen. Tijdens iedere ronde trekken de kwakzalvers tegelijkertijd ingrediënten uit hun eigen buidel. Deze ingrediënten leg je gelijk in je eigen ketel, maar pas op voor knalerwten die je ketel laten ontploffen! Dus zorg ervoor dat je op tijd stopt. Door de verschillende drankjes verdien je overwinningspunten en punten die je kunt gebruiken om nieuwe ingrediënten te kopen, waardoor je drankjes steeds krachtiger worden. Scoor jij na 9 rondes de meeste overwinningspunten, dan win je het spel!

Kwakzalvers van Kakelenburg is een spel wat grotendeels gebaseerd is op geluk. Maar daarentegen weet je wel iedere ronde hoeveel ingrediënten er in je buidel zitten en het is dus de kunst om op tijd te stoppen. Daarnaast worden er gedurende het spel steeds meer ingrediënten toegevoegd, dus de kans dat je ketel ontploft wordt dan wel steeds kleiner.

Daarnaast heb je als je ketel ontploft is nog steeds opties. Je mag er nog steeds voor kiezen om de overwinningspunten te innen of om ingrediënten te kopen. Je mag alleen niet beide opties uitvoeren. Ook mag je met een ontplofte ketel ook niet met de bonusdobbelsteen gooien en deze geeft toch wel erg leuke opties die je het spel makkelijker kunnen maken.

Kwakzalvers van Kakelenburg ziet er daarnaast ook nog is heel erg mooi uit. Het spel heeft veel speelmateriaal en het is ook nog is heel erg kleurrijk. Zo brouw je de vrolijkste toverdrankjes! Maakt het gelijk ook een heel erg geschikt familiespel. Door het vrolijke uiterlijk, maar ook doordat het vrij toegankelijk is. De regels zijn niet moeilijk om te leren.

Wat ook erg leuk is is dat het spel veel verschillende varianten kent. Dit komt mede door de verschillende ingrediëntenboeken. Niet alleen zijn deze dubbelzijdig, maar van elke kleur zijn er ook 2. Voor het eerste spel worden bepaalde boeken aangeraden, maar zodra je meer bekend bent met het spel kan je ook zelf de ingrediëntenboeken uitkiezen. Er zit trouwens niet alleen variatie in de boeken, maar ook de ketel kan omgedraaid worden waardoor het spel ook weer anders wordt. En krijg je niet genoeg van Kwakzalvers van Kakelenburg? Probeer dan is een van de uitbreidingen die te verkrijgen zijn.

Enthousiast geworden na het lezen van de review? Je koopt het spel hier.

51 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page