top of page
 • Foto van schrijverMirthe

Lang Leve de Koning

Bijgewerkt op: 14 feb. 2022

Naam: Lang Leve de Koning

Soort spel: Strategisch spel

Aantal spelers: 2 - 5 spelers

Speeltijd: 30 minuten

Leeftijd: 10+

Uitgever: White Goblin Games

Prijs: €24.95


De voorbereiding

Het spel bestaat uit:

 • 1 regeringsbord

 • 5 aristocratentegels

 • 36 functietegels

 • 1 overzichtskaart

 • 54 regeringskaarten

 • 15 koningskaarten

 • 39 goudkaarten

Voordat het spel begint pakt iedere speler een aristocratentegel en legt de tegel met een kant naar keuze naar boven voor zich neer. Leg de overgebleven tegels terug in de doos. De aristocratentegel is jouw karakter tijdens het spel. Aan het einde van het spel kun je al je functies onder je aristocratentegel leggen.

Leg het regeringsbord met de juiste zijde naar boven op tafel: In een spel met 2, 3 of 4 spelers zie je 5 portretten. In en spel met 5 spelers zie je 6 portretten. Op het regeringsbord vind je verschillende portretten met onder elk portret 2 velden voor functietegels.

Leg elke functietegel met waarde 3 op het bijbehorende veld onder elk portret op het regeringsbord. Leg de bijbehorende functietegels met waarde 1 onder de functietegels met waarde 3. In een spel met 2 spelers gebruik je alleen de functietegels met waarde 3. Er ligt slechts 1 functietegel onder elk portret. Leg de rest van de functietegels naast het regeringsbord. Functietegels laten in overwinningspunten zien hoeveel aanzien een ministerie binnen de regering heeft. De waardes kunnen tijdens het spel variëren tussen 1 en 6. De bovenste tegel is de primaire functie. De tweede functietegel is de secundaire functie.

Verwijder alle kaarten die een hoger getal hebben dan het aantal spelers (onderaan de kaart) en leg deze kaarten terug in de doos. Kaarten zonder getal blijven in het spel.

Schud alle overgebleven kaarten en verwijder willekeurig een aantal kaarten. Leg de verwijderde kaarten ongezien terug in de doos. Het aantal kaarten dat je moet verwijderen is afhankelijk van het aantal spelers. 2 spelers is 22 kaarten verwijderen, 3 spelers is 13 kaarten verwijderen, 4 spelers is 8 kaarten verwijderen en met 5 spelers speel je met alle kaarten.

Schud alle overgebleven kaarten opnieuw en leg de kaarten in een gedekte trekstapel in het midden van de tafel. Regeringskaarten (met en bronzen rand) vertegenwoordigen de verschillende ministeries: diplomatie (blauw), leger (paars), architectuur (groen), landbouw (roze), cultuur (rood) en voorzieningen (oranje). De waardes van de kaarten variëren tussen 1 en 4. Rechtsonder op elke kaart vind je en letter die alleen wordt gebruikt bij en gelijke stand. Koningskaarten (met en zilveren rand) worden gebruikt om en primaire functietegel naar keuze met 1 te verhogen of te verlagen. Goudkaarten (met een gouden rand) hebben een waarde van 1, 2 of 3. Goudkaarten heb je nodig om kaarten aan te kopen in de tweede fase van het spel.

Kies een startspeler. De startspeler pakt de trekstapel en mag als eerste kaarten delen.


De spelregels

Het spel wordt gespeeld in 2 fases:

 1. Invloedfase

 2. Aanzienfase

Tijdens de invloedfase zijn de spelers om de beurt met de wijzers van de klok mee adviseur. De adviseur deelt kaarten van de stapel uit aan zichzelf, de andere spelers en aan een gemeenschappelijke gunststapel. De invloedfase eindigt zodra de stapel met kaarten op is. In je beurt als adviseur voer je de volgende 3 stappen in volgorde uit:

 • Kaarten delen

 • Kaarten kiezen

 • Verander van adviseur

Pak de bovenste kaart van de trekstapel en bekijk de kaart zonder deze aan en andere speler te laten zien. Leg de kaart in één van de drie gebieden:

 • Voor jezelf - leg de kaart gedekt in en persoonlijke stapel voor je neer. Maximaal 1 kaart per beurt.

 • In het midden van de tafel - leg de kaart open in het midden van de tafel. Maximaal 1 kaart per tegenspeler.

 • Naast het regeringsbord - leg de kaart gedekt op de gunststapel naast het regeringsbord. Maximaal 1 kaart per beurt.

Pak daarna nog een kaart en herhaal deze actie totdat je in elk van de drie gebieden de limiet hebt bereikt. Zodra je in een gebied en limiet hebt bereikt, mag je hier geen kaart meer neerleggen. Als adviseur deel je het aantal kaarten gelijk aan het aantal spelers plus 1 uit. Als je het totaal aantal kaarten uitgedeeld hebt, ga je door naar de volgende stap. Je moet een kaart neergelegd hebben, voordat je een nieuwe kaart van de trekstapel mag pakken. Een neergelegde kaart mag je niet meer verplaatsen.


Met de wijzers van de klok mee en beginnend met de speler links van de adviseur, pakken alle spelers (behalve de adviseur) een open kaart van tafel. Leg de gekozen kaart gedekt op je persoonlijke stapel met kaarten.

Het effect van en koningskaart wordt direct uitgevoerd. Als je een koningskaart kiest, laat je de kaart zien en voer je het effect van de kaart direct uit. Met de koningskaart wijzig je de waarde van één of meerdere primaire functietegels. Daarna leg je de koningskaart terug in de doos.

De waarde van en primaire functie kan nooit lager dan 1 of hoger dan 6 zijn. De secundaire functie kan niet met een koningskaart gewijzigd worden.

Als je de waarde van en functietegel wijzigt, vervang je de tegel op het regeringsbord door een tegel met de juiste waarde.

 • +1/-1 - verhoog of verlaag de waarde van één primaire functietegel naar keuze met 1.

 • +1 of -1 - verhoog of verlaag (afhankelijk van wat staat aangegeven op de kaart) de waarde van één primaire functietegel naar keuze met 1.

 • +1 of -1 - verhoog of verlaag (afhankelijk van wat stat aangegeven op de kaart) de waarde van twee primaire functietegels naar keuze met 1.

 • +-1 - verhoog de waarde van één primaire functietegel naar keuze met 1. Verlaag vervolgens de waarde van een andere primaire functietegel naar keuze met 1.

De waarde van en secundaire functietegel verandert automatisch tijdens het spel afhankelijk van de waarde van de primaire functietegel. De waarde van en secundaire functietegel is altijd de helft van de waarde van de bijbehorende primaire functietegel (naar beneden afgerond). Als de secundaire functietegel waarde 0 heeft, leg je geen secundaire functietegel op het regeringsbord.

Elke keer dat je de waarde van en primaire functietegel aanpast, pas je ook direct de waarde van de secundaire functietegel aan.

In een spel met 2 spelers maak je alleen gebruik van de primaire functietegels. Negeer de regels voor de secundaire


Nadat je kaarten hebt gekozen geef je de stapel met kaarten door aan de speler links van je. Die speler is de nieuwe adviseur en voert de stappen van fase 1 opnieuw uit.

De aanzienfase wordt over meerdere ronden gespeeld. Schud eerst alle kaarten van de gunststapel en leg ze in een gedekte trekstapel in het midden van de tafel. Daarna neemt iedere speler alle kaarten van zijn persoonlijke stapel op hand. De speler links van de laatste adviseur in de vorige ronde is de startspeler in de aanzienfase. In de aanzienfase voeren de spelers om de beurt en beginnend bij de startspeler de volgende stappen in volgorde uit. De aanzienfase eindigt zodra de gunststapel leg is.

De startspeler pakt de bovenste kaart van de gunststapel en legt de kaart open in het midden van de tafel. Te beginnen bij de startspeler en vervolgens met de wijzers van de klok mee verhogen of passen de spelers. De speler die de veiling wint, betaalt de kosten en neemt de kaart op hand.


In je beurt kun je aanzien krijgen door een getal te bieden of te passen.

Het openingsbod moet altijd 1 of meer zijn. Alle biedingen die daarna worden gedaan, moeten hoger zijn dan het hoogste bod dat op dat moment is uitgebracht. Spelers mogen (met de wijzers van de klok mee) een bod zo vaak verhogen als zij willen.

Zodra je past, kun je niet meer bieden in de huidige ronde. Je kunt ook passen als je nog niks hebt geboden.


Zodra alle spelers, op één na, hebben gepast, wint de speler met het hoogste bod. De speler ontvangt aanzien en moet de geboden kosten voor de kaart betalen.

Als de spelers hebben geboden op en regeringskaart of en koningskaart, worden de kosten in goud betaald. De winnende speler legt één of meerdere goudkaarten uit zijn hand af met een waarde gelijk aan of hoger dan het winnende bod. Als de speler meer goud aflegt dan nodig is, krijgt de speler het overschot niet terug. Een gewonnen regeringskaart neem je op hand en het effect van en gewonnen koningskaart voer je direct uit.

Als de spelers hebben geboden op een goudkaart, worden de kosten in kaarten betaald. De winnende speler legt het aantal kaarten gelijk aan het bod gedekt af. Daarna neem je de gewonnen goudkaart op hand.

Je kunt en bod verhogen om de kaart duurder te maken voor de andere spelers, maar als je uiteindelijk het hoogste bod hebt, moet je de kaart betalen. Als je de kaart niet kunt betalen, betaal je niets. In plaats daarvan pakt de speler links van je willekeurig en kaart uit je hand en legt deze zonder te bekijken terug in de doos. Daarna bieden alle spelers, behalve jij, opnieuw voor dezelfde kaart.

Als alle spelers passen zonder te bieden, wordt de kaart afgelegd. Zodra een kaart gekocht of afgelegd is, wordt de speler links van de startspeler de nieuwe startspeler in de volgende ronde. De bovenste kaart van de gunststapel wordt opengedraaid en het bieden gaat beginnen.

De aanzienfase eindigt zodra de laatste kaart van de gunststapel gekocht of afgelegd is. Ga dan naar einde van het spel.


Iedere speler telt de waardes van de kaarten van de verschillende ministeries (kleuren) bij elkaar op.

Per ministerie ontvangt de speler met de hoogste totale waarde de primaire functietegel. Als er sprake is van en gelijke stand, wint de gelijkspelende speler met de kaart met daarop de letter die het eerst in het alfabet voorkomt.

De speler die de op één na hoogste totale waarde heeft, ontvangt de secundaire functietegel. Als er sprake is van een gelijke stand voor de tweede plaats, wint de gelijkspelende speler met de kaart met daarop de letter die het eerst in het alfabet voorkomt. Als er sprake is van een gelijke stand bij de primaire functietegel, ontvangt de verliezende speler de secundaire functietegel.

Bereken het totaal aantal overwinningspunten door het aanzien van alle primaire en secundaire functietegels die voor je liggen bij elkaar op te tellen. De speler met de meeste overwinningspunten wint het spel!

Als er sprake is van en gelijke stand, wint de gelijkspelende speler die de hoogste waarde in goudkaarten heeft (goud heeft aan het einde van het spel verder geen doel). Als er dan nog steeds sprake is van een gelijke stand, wint de gelijkspelende speler met de meeste kaarten van het ministerie diplomatie (blauw). Is er dan nog steeds sprake van een gelijke stand, wint de gelijkspelende speler met de blauwe kaart met daarop de letter die het eerst in het alfabet voorkomt. Heeft geen van de gelijkspelende spelers kaarten van het ministerie diplomatie, dan volg je dezelfde stap voor het ministerie van cultuur (rood), daarna landbouw (roze), architectuur (groen), leger (paars) en voorzieningen (oranje) tot je een winnaar hebt. Als winnaar kun je vanaf nu opscheppen tegenover de volledige hofhouding over jouw functies aan het hof!


Pluspunten

+ Het spel is tactisch.

+ Je kan elkaar flink saboteren tijdens het spel.

+ Het spel bestaat uit verschillende fases.

+ De doos bevat een handige inlay.


Minpunten

- Het spel is leuker met meer spelers.


Beoordeling

Maak een goede indruk op de koning tijdens een spel Lang Leve de Koning. Het spel bestaat uit twee fases: de invloedfase en de aanzienfase. Tijdens de invloedfase ga je de kaarten verdelen. Om de beurt zijn de spelers een adviseur. Hij kiest daarbij telkens of hij de kaart aan zichzelf, een andere speler of op de gunstapel legt. Je kan als adviseur echter maar 1 kaart leggen bij alle opties tijdens je beurt. Zodra de kaarten op zijn ga je verder met de volgende fase. De kaarten op de gunstapel worden dan geveild. Als alle kaarten geveild zijn tellen alle spelers de kaarten van de ministeries bij elkaar op, hierdoor verdien je functietegels die overwinningspunten opleveren. De speler met de meeste punten wint het spel!

Het leuke aan Lang Leve de Koning is dat het spel uit verschillende fases bestaat. Tijdens de eerste fase ga je natuurlijk de kaarten verdelen. Het is dan handig om hierbij niet alleen kaarten te verzamelen van de verschillende overheden te verzamelen, maar ook goud. Het goud heb je namelijk nodig tijdens de tweede fase, voor het bieden. Ik hou er wel van als je een beetje kan bieden tijdens spellen en vooral als je de prijs flink opvoert voor andere spelers. Soms kan je wel een beetje raden of zij een kaart graag willen of niet en dan is het de kunst om net wat meer te bieden. Je kan andere spelers dus flink saboteren tijdens het spel en er daarnaast ook voor zorgen dat zij veel goud kwijtraken en jij misschien andere kaarten goedkoper kan krijgen.

Ik denk overigens wel dat het spel pas leuk wordt vanaf 3 of meer spelers. Dit komt natuurlijk doordat de kaarten geveild wordt en dit element pakt beter uit met meerdere spelers. Ook moet je natuurlijk de kaarten verdelen en dit werkt beter als je meer opties hebt van waar je de kaarten plaatst.

Het kan ook zijn dat er een koningskaart in het spel gebracht wordt. Het effect hiervan los je meteen op en het zorgt ervoor dat de functietegels in waarde verhoogt of verlaagt worden. Zeker interessant als jij net voor een bepaald ministerie wilde gaan. Of om andere spelers minder waard te maken.

Normaal gesproken bevat een doos van een spel geen inlay. De componenten van de spellen raken daardoor vaak door elkaar en iedere keer als je een nieuw spel wilt spelen moet je eerst weer alles sorteren. Dit is niet het geval bij Lang Leve de Koning, er zit een super handige inlay in de doos waarin je alle componenten goed kan opbergen. Super handig, omdat het uit veel kleine onderdelen bestaat, denk aan de functietegels. Daarnaast ziet het spel er ook nog eens super mooi uit. Vooral de tegels waarop de karakters staan zijn leuk en ook nog is dubbelzijdig, nog meer keuzes voor karakters dus!

Enthousiast geworden na het lezen van de review? Je koopt het spel hier.

23 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page