top of page
 • Foto van schrijverMirthe

Mainports

Naam: Mainports

Soort spel: Strategisch spel

Aantal spelers: 2 - 4 spelers

Speeltijd: 90 minuten

Leeftijd: 10+

Uitgever: The Game Master

Prijs: €39.95


De voorbereiding

Het spel bestaat uit:

 • Een dubbelzijdig speelbord

 • 1 havenmeester

 • 1 contract fiche

 • 165 speelkaarten

 • 3 speciale borden

 • 4 speelfiguren

 • 4 fabrieken

 • 20 schijven

 • 12 schepen

 • 25 goederen

 • 70 bankbiljetten

Start met Centraal Europa Als je Mainports voor de eerste keer speelt, zorg dan dat je het spelbord met de kaart van Centraal Europa zichtbaar hebt. Speel je Centraal Europa dan heb je de 35 contracten van Groot Europa, de 8 mainportkaarten van Groot Europa en de 12 zeetransportkaarten niet nodig. Speel je de vrije spelvariant, dan heb je de hoge ronde zwarte contractenmarker, voor het bijhouden van het aantal voltooide contracten, ook niet nodig.


Vouw dan het spelbord open en leg de landkaart van Centraal Europa zichtbaar, midden op tafel.

Leg het technologie bord links van het spelbord. Neem alle technologiekaarten met het symbool van een gloeilamp op de achterzijde en sorteer deze in vijf categorieën: A t/m E. Schud elke categorie afzonderlijk en maak één gedekte stapel met de categorie E-kaarten onderop en A-kaarten bovenop. Trek nu één voor één een kaart van de trekstapel en leg deze - van links naar rechts - aan bij het technologiebord, waardoor er vier kaarten open liggen. De bedragen boven de vier vakken zijn de aanschafkosten van de technologiekaarten bij de start van het spel.

Leg het contractenbord onder de technologiekaarten. Neem alle contractkaarten van Centraal Europa en haal hier de kaarten met op de achterzijde een A uit. Schud de resterende contracten, maak een gedekte trekstapel en leg de bovenste vijf contracten open neer aan de onderzijde van het contractenbord. Schud de A-contracten en maak een stapel.

Leg het bord van de brandstofmarkt onder de contractkaarten. Neem de brandstofkaarten, schud deze en maak een gedekte trekstapel. Leg de bovenste vijf kaarten open neer aan de onderzijde van het brandstofmarktbord

Sorteer het geld in de vijf verschillende coupures en maak hiervan stapeltjes. Leg dit rechts van het spelbord.

Maak een algemene voorraad van alle goederen en leg dit rechts van het bord. Er zijn vijf typen goederen: ijzer (grijskleurig), graan (geel), kunstmest (bruin), hout (natuurkleur) en kolen (zwart). Van elk goed zijn er vijf ladingen. Deze ladingen worden later op de schepen geplaatst bij het uitvoeren van een contract. Bij aflevering gaat een lading weer terug naar de algemene voorraad, maar tussentijds kunnen deze ladingen wél opraken.

Zet de zwarte marker op het contractenspoor aan de bovenzijde van het spelbord op positie “0”. Hiermee houd je het aantal voltooide contracten in het spel bij. Als de marker tijdens het spel op “20” komt, dan is dat de laatste spelronde.

Neem de stapel met mainportkaarten van Centraal Europa, schud deze en trek daarna de bovenste vier kaarten één voor één. Leg telkens een kaart op één van de vier vakken met daarop mainport aan weerszijden van de landkaart op het spelbord. Zet voor elke mainport in het vakje boven de naam van de desbetreffende haven op het spelbord een fabriek in de corresponderende kleur.

Geef elke speler 1 spelfiguur in de eigen spelerskleur, 1 schip in de eigen spelerskleur, startgeld per speler (bij 4 spelers € 100.000, bij 3 spelers € 120.000 en 2 spelers € 150.000), 3 willekeurige contractkaarten van het stapeltje met A-contracten en 3 willekeurige brandstofkaarten van de trekstapel brandstofkaarten.

Elke speler kiest welke van de ontvangen contracten hij wil houden. Ook kiezen ze een starthaven (aan zee) en zet daar zijn schip op, is dit een mainport, dan betaal je direct € 10.000 aan havengeld. Bepaal ook welke van bandstofkaarten je wil kopen; je betaalt hiervoor de prijzen die op de kaarten zijn vermeld.

Elke speler zet zijn spelfiguur op het centrum van de rondel, linksboven op het spelbord, dan kan het spel beginnen.


De spelregels

Mainports wordt gespeeld met een rondel, de actieschijf linksboven op het spelbord. De rondel werkt als volgt: De speler plaatst zijn spelfiguur in zijn eerste spelbeurt op een actieveld naar keuze. Daaropvolgende beurten mag de speler zijn spelfiguur 1, 2 of 3 velden met de klok mee verzetten om een andere actie uit te voeren. Een speler mag de rondel eventueel “versnellen” door één of meer brandstofkaarten in te zetten: per ingezette kaart mag hij een extra veld vooruit; Ongeacht de waarde op de brandstofkaart mag de spelfiguur maar één extra veld vooruit per kaart. Daarna voert de speler zijn actie uit en is de volgende speler aan de beurt.


De verschillende acties die je kan uitvoeren zijn:

 • Contracten

 • Brandstofmarkt

 • Navigeren en laden/lossen

 • Dividend uitkeren

 • Technologie

Neem maximaal twee contracten uit het huidige aanbod van contracten. Een speler mag kiezen om (een deel van) het aanbod te verversen: vervang één of meer aangeboden contracten door nieuwe contracten van de stapel. Daarna mag je echter maximaal één contract pakken. Een speler mag maximaal 3 contracten bij zich houden, tenzij hij twee of drie schepen heeft. Voor elk extra schip mag hij één extra contract houden. Een speler kan dus nooit over meer dan vijf contracten beschikken.

Koop brandstof op de ‘Fuel market’. Er zijn brandstofkaarten die je 1, 2, 3 of 4 stappen vooruit laten bewegen. Je mag maximaal 5 brandstofkaarten kopen. Als je geen brandstof kan of wil kopen, dan mag je ook de brandstofkaart met de laagste waarde gratis pakken. Je mag dan niet ook nog brandstofkaarten kopen. Vul de markt weer aan met brandstofkaarten van de stapel, totdat er weer 5 open kaarten liggen. Is de stapel op, schud de aflegstapel en hergebruik deze om de markt weer aan te vullen. Je mag ook de hele brandstofmarkt verversen. Daarna mag je nog 1 brandstofkaart kopen. Een speler mag nooit meer dan 7 brandstofkaarten in zijn bezit hebben.

Verplaats één of meer van jouw schepen. Een schip in de haven mag ook goederen laden en lossen. Voor elk schip dat je in het spel hebt, mag je maximaal één brandstofkaart per beurt gebruiken. Verzet jouw schepen met even veel stappen als de brandstofkaart aangeeft (1, 2, 3 of 4 stappen). Een haven passeren kost geen stap, een haven betreden of verlaten wél. Alleen als je in een haven aankomt, dan mag je “afremmen”. Afremmen betekent dat je eventuele extra stappen die je nog moest maken mag laten zitten. In een haven mogen maximaal twee schepen liggen. In de vaargeulen mag je elkaar wél passeren, maar er mogen nooit twee schepen naast elkaar liggen. Soms heb je daarom meer brandstof nodig om niet naast elkaar in een vaargeul te liggen. Let op! Laden en lossen mag alleen tijdens een navigeeractie. Omkeren met een schip mag uitsluitend in een haven.

Keer €10.000 uit de bank + geld uit de kas van een mainport, mits je daar een schip hebt liggen.

Koop een kaart voor de aangegeven prijs op het technologiebord of een nieuw schip voor €70.000 (plaats deze in één van de zeehavens, is dit een mainport betaal dan €10.000 havengeld). Nadat je een technologiekaart hebt gekocht, schuift het aanbod naar links door. Voeg een nieuwe kaart van de trekstapel aan het aanbod toe.


Er zijn een aantal situatie die zich kunnen voordoen tijdens het spel:

 • Havengeld - als een speler langs een mainport komt of in een mainport stopt, dan moet hij € 10.000 havengeld betalen en in de kas van de betreffende mainport leggen.

 • Contract breuk - als een speler van een contract af wil, moet hij € 50.000 aan de bank betalen. Dit mag op elk moment tijdens zijn beurt. Als een speler aan het einde van het spel een contract heeft liggen waar hij nog niet mee gestart is, dan wordt dit ook gezien als contractbreuk.

 • Varen met een leeg schip - wanneer een speler met een leeg schip de actie navigeren uitvoert, mag hij altijd +1 beweging aan zijn schip toevoegen. Let op: Je moet altijd minstens één brandstofkaart inzetten als je vooruit wil varen.

 • Contract vervuld - als één van de goederen volgens contract is afgeleverd, dan ontvangt de speler het geld zoals aangegeven op het contract en legt het goed weer in de algemene voorraad. Levert een speler goederen aan een mainport, dan betaalt hij het havengeld en voegt de bank hier € 10.000 aan toe. Er komt bij het afleveren van een goed daarom €20.000 in de kas van de mainport. Verschuif de zwarte marker op het contractspoor één positie verder.

 • Technologie aanbod verversen - zodra de zwarte marker op een vak 4, 8, 12 of 16 terecht komt, ververs dan de stapel kaarten zodat er respectievelijk alleen B, C, D of E op de gedekte trekstapel ligt. Leg de kaarten van de “lagere categorie” op de aflegstapel. Neem vervolgens de kaart uiterst links van de vier open technologiekaarten en leg deze op de aflegstapel. Schuif de kaarten door naar links en vul de rij rechts aan met de bovenste kaart van de stapel. Let op! Ook als er geen kaarten van de een lagere categorie op de trekstapel liggen, ververs dan het aanbod van technologiekaarten door een nieuwe kaart te trekken en door te schuiven. Ook in dat geval verdwijnt de kaart uiterst links naar de aflegstapel. Afgelegde technologiekaarten komen niet meer terug in het spel! Belangrijke uitzondering: alleen als je bij vakje 16 komt en de E categorie aan de beurt is, vervang dan het volledige aanbod van open technologiekaarten door kaarten van de E categorie.

 • Volle haven - in een haven mogen zich nooit meer dan twee schepen bevinden, behalve bij de start van het spel als de spelers hun starthaven kiezen. Bij de start mag er slechts één schip in een starthaven liggen. In een vaargeul mag je niet stoppen als er een ander schip ligt!


De technologiekaarten in het spel zijn:

 • Contractbonus (continu) - ontvang € 20.000 uit de bank als je een goed van één van deze kleuren aflevert. Deze kaart is stapelbaar met luxueuze verpakking en marketing.

 • Free Rider (continu) - ontvang € 10.000 van de bank, elke keer als een andere speler dividend ontvangt. Dus NIET als je zelf dividend ontvangt.

 • Sponsors (continu) - als je havenbelasting moet betalen, dan betaalt de bank dat voor je. Let op dat je het geld wel van de bank in de kas van de mainport legt.

 • Operating system (continu) - je mag in je beurt gratis één extra stapje op de rondel maken.

 • Negotiator (continu) - je mag zonder kosten een contract afleggen.

 • Luxurious packaging (continu) - ontvang € 20.000 voor elke levering, ongeacht het type goed dat je vervoerd hebt. Deze kaart is stapelbaar met de contractbonus en marketing kaart.

 • Logistic innovation (continu) - +1 cargo. Je hebt nu extra ruimte aan boord waardoor je ook twee goederen tegelijkertijd kunt vervoeren. Je hebt hiervoor wel twee contracten nodig.

 • De Professor (continu) - voor elke nieuwe technologiekaart betaal je € 20.000 minder.

 • Marketing bonus (continu) - voor elke levering ontvang je € 30.000 extra uit de bank. Deze kaart is stapelbaar met de contractbonus en de luxurious packaging.

 • Ghost ship (continu) - +2 extra stappen gratis voor een leeg schip. Dit betekent dat je nu in totaal 3 extra stappen, naast je normale beweging, vooruit mag met een leeg schip.

 • Increased power (continu) - +1 stap vooruit voor elk schip bij navigatie; deze kaart is niet stapelbaar met een andere Increased power kaart, maar wel met andere technologiekaarten.

 • Fuel boost (continu) - gebruik een extra brandstofkaart per schip bij navigatie.

 • Performance Bonus (eenmalig) - ontvang 20% bonus op jouw cashgeld; bepaal zelf wanneer je deze kaart in wil zetten.

 • Investment Banker (continu) - ontvang € 20.000 extra bij elke dividenduitkering. Stapelbaar in combinatie met de free rider: € 30.000 uit de bank bij uitbetaling van andere spelers.

 • Mainport bonus - voor elk schip van jou dat zich aan het einde van het spel in een mainport bevindt, ontvang je € 40.000 van de bank.

 • Carrier bonus - voor elk schip dat je inlevert ontvang je € 50.000 retour. Het inleveren van de schepen kan van belang zijn bij een gelijke eindstand!

 • Tech bonus - voor elke technologiekaart in jouw bezit, deze kaart meegerekend, ontvang je € 30.000 van 5 de bank.

 • Fuel refund - verkoop je brandstofkaarten tegen de waarde die op de kaarten is vermeld.

 • Contractor - ontvang 50% van de waarde van het contract voor elk schip dat geladen is.

Speel je de contractvariant dan eindigt het spel zodra er 20 contracten zijn uitgevoerd, maak dan de ronde af. Elke speler die nog één of meer technologiekaarten heeft met een speciale actie, mag deze nu nog uitvoeren). De speler met het meeste contante geld is de winnaar.

Speel je de vrije spelvariant dan eindigt het spel zodra een speler € 1.000.000 heeft vergaard. Deze speler is de winnaar.


De spelregels van Groot Europa zijn grotendeels hetzelfde als de regels voor Centraal Europa. De afstanden in Groot Europa zijn iets groter. Helemaal nieuw is de mogelijkheid om via de zee te varen naar havens en steden die eerder nog onbereikbaar waren. Ook kun je hiermee soms de route afsnijden. In de voorbereiding zul je de volgende aanpassingen moeten doen: Leg de zijde van het spelbord met Groot Europa boven. Gebruik de contractkaarten van Groot Europa. Gebruik de mainportkaarten van Groot Europa. Gebruik nu ook de zeetransportkaarten schud deze eerst apart en geef elke speler twee brandstofkaarten en één zeetransportkaart aan het begin van het spel; voeg daarna de resterende zee- en landtransportkaarten bij elkaar, schud deze en maak één trekstapel. Tijdens het spel kun je bij de actie navigatie kiezen voor het gebruik van zeehavens om te varen over de zeeën.


Pluspunten

+ Het spel is geschikt voor jong en oud en dus een echt familiespel.

+ Het speelbord heeft twee kanten.

+ Het spel is strategisch.

+ De herspeelbaarheid van het spel is hoog.


Minpunten

- De spelregels hadden voorzien kunnen worden van afbeeldingen.


Beoordeling

Maak een reis door de havens van Europa in Mainports. Bouw nieuwe schepen en laadt deze vol met goederen. Vaar met je schepen langs de belangrijkste havens van Europa, zoals Rotterdam, Antwerpen, Basel of Mannheim. Sluit de beste contracten af en bepaal jou strategie. De speler die dit het beste kan is zijn concurrenten het slimst af en wint uiteindelijk het spel.

Kan je geen genoeg krijgen van Mainports? Dan is dit spel al helemaal wat voor jou, want het spelbord heeft namelijk twee kanten. Aan de ene kant ontdek je Centraal Europa en vaar je over de belangrijkste rivieren. Aan de andere kant ontdek je Groot Europa en trotseer je ook de zeeën van Europa. Daar komt dus nog meer strategie bij kijken!

Het spel is daardoor ook goed herspeelbaar. Je hebt natuurlijk twee kanten op het speelbord, maar ook de verschillende contracten zijn iedere keer weer anders. Heel veel speelplezier dus!

Mainports is een strategisch spel, maar het is niet moeilijk. Ik denk dat het daardoor ook zeer geschikt is om te spelen met wat oudere kinderen. Er zijn wel bepaalde strategieën die je kunt toepassen, want wat zijn de beste contracten? En welke routes moet je bevaren om je goederen af te leveren? Je kan dus een bepaalde strategie toepassen, maar daarnaast is het spel ook goed te doen. Het is dus een soort instapmodel voor als je een strategisch spel wilt spelen.

De spelregels van Mainports zijn vrij lang, het is namelijk ook een groot tactisch spel. De spelregels zijn wel duidelijk beschreven, maar ik denk dat het beter was geweest als de spelregels meer afbeeldingen bevatten. Op deze manier wordt het duidelijker wat er bedoelt wordt en wat een speler moet doen tijdens het spel.

Enthousiast geworden na het lezen van de review? Je koopt het spel hier.

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page