top of page
 • Foto van schrijverMirthe

Next Station London

Naam: Next Station London

Soort spel:

Aantal spelers: spelers

Speeltijd: minuten

Leeftijd: 8+

Uitgever: Geronimo Games

Prijs: €.-


De voorbereiding

Het spel bestaat uit:

 • 1 blok met kaarten van Londen

 • 4 verschillende kleurpotloden

 • 11 stationskaarten

 • 5 gezamenlijke doelkaarten

 • 4 kleurenkrachtkaarten

Voordat het spel begint neemt elke speler één kaart van Londen en één kleurpotlood en legt deze voor zich neer.

Plaats in een spel met 3 spelers het overgebleven potlood op de tafel tussen twee spelers. Dit potlood wordt later in het spel gebruikt. Plaats in een spel met 2 spelers links van elke speler een van de 2 overgebleven potloden. Deze potloden worden later in het spel gebruikt.

Wanneer je je eerste spel speelt, raden we je aan om de 5 gezamenlijk doel-kaarten en de 4 kleurenkrachtkaarten in de doos te laten. Ze kunnen bij latere spellen worden toegevoegd voor een meer uitdagend spel, nadat je eerst verschillende spelletjes zonder die kaarten hebt gespeeld.

De laatste speler die de metro heeft genomen, is de werfleider voor de eerste ronde.


De spelregels

Het spel wordt gespeeld over 4 ronden. In elke ronde tekenen alle spelers op hun kaart de specifieke metrolijn in de kleur van hun potlood. Aan het einde van het spel heeft iedereen zijn eigen netwerk van 4 metrolijnen in de stad Londen getekend, één metrolijn van elke kleur.


Elk blad toont de stad Londen waar je jouw metrolijnen tekent en een scorezone war je de behaalde punten noteert.

De stad Londen is opgedeeld in 13 wijken: 9 centrumwijken, elk met meerdere metrostations, 4 buitenwijken, op de vier hoeken van de stad en met één metrostation elk.

Er zijn 4 soorten stations, elk vertegenwoordigd door een symbool: vierkant, driehoek, vijfhoek, cirkel.

Voer in elk van de 4 spelrondes de volgende 4 fasen in volgorde uit:

 • Bepaal je vertrekstation

 • Bouw je metrolijn

 • Scoor punten voor je metrolijn

 • Maak je klaar om de volgende metrolijn te bouwen

Kijk op de kaart van Londen en zoek waar je vertrekstation is afgebeeld. Dit station heeft dezelfde kleur als het potlood dat je in deze ronde gebruikt. Elke speler heeft voor en ronde en eigen vertrekstation.


Deze bouwfase bestaat uit meerdere beurten (tussen 5 en 10) bepaald door de stationskaarten die worden omgedraaid. Bij elke beurt kunnen spelers en streep tekenen met hun kleurpotlood om en sectie van hun metrolijn te bouwen om zo geleidelijk hun metrolijn op te bouwen.

Een metrolijn bestaat uit verschillende aan elkaar gekoppelde secties. En sectie is een streep die twee stations rechtstreeks met elkaar verbindt.

De werfleider van de ronde schudt de 11 stationskaarten door elkaar en legt deze gedekt op een stapel in het midden van de tafel.

Elke beurt neemt de werfleider de bovenste stationskaart van de stapel, draait deze om, en plaatst ze in het midden van het speelveld, zodat deze en alle eerder getrokken kaarten zichtbaar zijn. Alle spelers tekenen dan tegelijkertijd een sectie, met inachtneming van de geldende bouwregels.

Wanneer de werfleider de 5e metrokaart, met een roze en gele achtergrond omdraait, geeft dit het einde van deze ronde aan. Spelers kunnen een laatste sectie van hun metrolijn tekenen om hun metrolijn te verbinden met een station met het symbool dat op deze laatste kaart staat.


Elke metrolijn scoort punten op basis van de volgende 5 kenmerken: de genomen route, hoe vaak de metrolijn onder de Theems doorgaat en het aantal toeristische sites dat de metrolijn passeert.

Noteer in de gele scorezone het aantal punten dat je scoort voor elk kenmerk van je metrolijn.


Nadat je al je punten voor je metrolijn hebt opgeteld, ga je van potlood wisselen. Sla deze fase over aan het einde van de 4de ronde.

Geef je potlood door aan de speler links van je; de speler rechts van je geeft je zijn/haar potlood. Als bij een spel met 2 of 3 spelers een ongebruikt potlood aan je rechterkant ligt, neem dat dan. De speler rechts van je legt het potlood dat hij zojuist heeft gebruikt op tafel tussen jullie twee in.

In een solospel neem je gewoon het volgende potlood in volgorde.

Speel de nieuwe ronde met het potlood dat je zojuist hebt genomen om en nieuwe metrolijn in deze kleur te tekenen. De persoon die in de vorige ronde links van de werfleider zit, wordt de werfleider voor deze ronde.


Het spel eindigt aan het einde van de vierde ronde wanneer alle spelers hun netwerk van 4 metrolijnen in verschillende kleuren hebben getekend. Tel de punten die door je metronetwerk zijn gescoord als volgt op:

 • Punten voor de 4 lijnen: tel alle gescoorde punten van je 4 metrolijnen bij elkaar op en noteer dit totaal in het laatste roze vierkant aan de rechterkant van je scoreslijn.

 • Punten voor toeristische sites: zoek op je scorespoor voor de toeristische sites de meest linkse niet-doorstreepte cirkel en noteer dit getal in het overeenkomende symbool op je scoreslijn.

 • Punten voor overstapstations: tel de punten die je scoort voor al je overstapstations. Er zijn 5 soorten overstapstations: stations die 2, 3 of 4 metrolijnen verbinden. Tel het aantal overstapstations van elk type dat de in je hele netwerk hebt en schrijf dit aantal in de bijbehorende vakjes. Vermenigvuldig voor elk type het behaalde aantal met het aantal punten dat elk type scoort: elk overstapstation dat 2 lijnen verbindt levert 2 punten op, elk overstapstation dat 3 lijnen verbindt levert 5 punten op, 4 elk overstapstation dat 4 lijnen verbindt levert 9 punten op. Tel de punten dat elk type overstapstation scoorde bij elkaar op en noteer dit totaal in het overeenkomstige groene vierkant op je scoreslijn.

Bereken je eindscore door de punten voor de 4 metrolijnen, de punten voor de toeristische sites en de punten voor de overstapstations bij elkaar op te tellen. Schrijf dit totaal in het vakje rechtsonder in je scorezone.

De speler met de hoogste score wint het spel en wordt uitgeroepen tot best metroplanner van Londen. Bij en gelijke stand wordt de speler met de hoogste score voor een enkele metrolijn tot winnaar uitgeroepen. Als dat nog steeds en gelijke stand oplevert, delen de betrokken spelers de overwinning voor hun briljante planning.


Het tekenen van een sectie is nooit verplicht. Als je tijdens en beurt geen sectie kunt of wilt tekenen, negeer dan de zojuist omgedraaide stationskaart en wacht op de volgende kaart.

Elke sectie die je tekent, moet een enkele rechte streep zijn die horizontaal, verticaal or diagonaal de toegelaten grijze lijnen op de kaart volgt.

De eerste sectie van een metrolijn moet altijd starten vanaf het vertrekstation en moet verbonden zijn met een station met hetzelfde symbool als afgebeeld op de kaart die door de werfleider werd omgedraaid.

Elke volgende sectie moet worden getekend vanaf een van de uiteinden van je metrolijn en moet aansluiten op een station met hetzelfde symbool als afgebeeld op de kaart die door de werfleider werd omgedraaid.

Elk van je secties moet altijd twee stations met elkaar verbinden zonder door en ander station te passeren of een reeds getekende streep te kruisen, niet van deze metrolijn noch van andere metrolijnen.

Vertrekstations: naast de startpunten voor de verschillende metrolijnen aan het begin van elke ronde, worden de 4 onderstaande stations ook gebruikt als normale stations. Dit betekent dat het mogelijk is om andere metrolijnen op deze stations dan te sluiten als een kaart met het bijbehorende symbool wordt omgedraaid.

Je mag nooit terugkeren naar een station dat al deel uitmaakt van dezelfde metrolijn. Je mag nooit meer dan één sectie tekenen tussen dezelfde twee stations.

Central station: dit station, van Londen, wordt gelegen in het centrum weergegeven door het vraagteken. Dit laat toe dat een speler een sectie van zijn metrolijn kan tekenen die naar dit station leidt, ongeacht het symbool dat wordt weergegeven op de kart die door de werfleider is omgedraaid.

Toeristische sites: vijf stations in de stad bevinden zich op toeristische sites. Zo'n site heeft 8 kompaspunten rond het symbool van het metrostation. Als je en of meer metrolijnen verbindt met toeristische sites, ontvang je aan het einde van het spel extra punten. Zie Punten voor toeristische sites. Het symbool van het centraal station heeft ook kompaspunten en is een van de 5 toeristische sites in de stad.

Joker-kaart: als dit symbool verschijnt op de kaart die tijdens een beurt is omgedraaid, mag elke speler elk het stationssymbool kiezen voor de nieuwe sectie van zijn metrolijn.

Spoorwissel-symbool: tijdens een beurt waarin de spoorwisselkaart wordt omgedraaid, draait de werfleider onmiddellijk de volgende stationskaart van de stapel om. Door de spoorwisselkaart kunnen alle spelers hun nieuwe sectie tekenen vertrekkende van een van de stations die al op hun metrolijn liggen. Met deze kaart kunnen spelers een extra tak aan hun metrolijn starten waaraan spelers tot het einde van de ronde toekomstige secties kunnen toevoegen. Als de spoorwisselkaart in de eerste of tweede beurt van de ronde door de verkeersleider wordt omgedraaid, wordt deze genegeerd.

Overstapstations: vanaf de tweede ronde tot aan het einde van het spel is het mogelijk om meerdere metrolijnen met hetzelfde station te verbinden. Dit wordt en overstapstation genoemd. Elk overstapstation in je spoorwegnetwerk levert je aan het einde van het spel extra punten op, afhankelijk van het aantal metrolijnen dat erop is aangesloten.


Tel eerst in hoeveel verschillende wijken je metrolijn passeert. Schrijf dit nummer in het bijbehorende vak. De stad Londen is opgedeeld in 15 wijken: 9 centrumwijken en 4 buitenwijken.

Zoek de wijk waan je metrolijn de meeste stations passeert. Schrijf het aantal stations dat de metrolijn in die wijk aandoet in het overeenkomstige vakje.

Elke sectie van je metrolijn die onder de Theems doorgaat, levert je 2 punten op. Tel hoeveel secties aan je metrolijn onder de Theems passeren, vermenigvuldig dit aantal met 2 en noteer dit totaal in het bijbehorende vakje.

Tel aan het einde van elke ronde het aantal toeristische sites op je metrolijn. Voor elke toeristische site op je metrolijn, Kruis je een cirkel af op het scorespoor voor toeristische sites. Aan het einde van het spel scoor je extra punten voor toeristische sites. Je mag maximaal 10 cirkels op je scorespoor voor toeristische sites doorstrepen voor maximaal 25 punten. Extra toeristische sites gaan verloren.

Om het totale aantal punten te berekenen dat door je metrolijn wordt gescoord, vermenigvuldig je het aantal verschillende wijken dat door deze lijn wordt doorkruist met het grootste aantal stations die met elkaar zijn verbonden in een wijk, en tel je daar tenslotte de punten bij op die je scoorde voor het oversteken van de Theems.


Pluspunten

+ Het spel zit in een klein doosje en is dus eenvoudig mee te nemen.

+ De spelregels zijn eenvoudig.

+ De herspeelbaarheid van het spel is hoog.

+ Het spel is strategisch.

+ Er zijn meerdere varianten beschikbaar.


Minpunten

+ De kaarten van Londen zijn na verloop van tijd op.


Beoordeling

Ontwerp de metrolijnen in Next Station London. Je krijgt aan het begin van het spel een lege kaart van Londen die is opgedeeld in verschillende wijken met stations en toeristische sites. Het spel bestaat uit 4 rondes en in iedere ronde ga je een andere metrolijn tekenen. Je vertrekt vanaf het station met dezelfde kleur als je potlood. Een speler draait tijdens de ronde de een stationskaart om, daarop staat een symbool van een volgend station waar je naartoe kan gaan. Zodra er 5 stationskaarten met een roze/gele achtergrond zijn omgedraaid stopt de ronde. Je scoort punten voor hoe vaak je route onder de Theems doorgaat, het aantal wijken, het aantal stations in een wijk en de toeristische sites. Je geeft dan je potlood door naar links, zodat je in de volgende ronde een nieuwe kleur kan tekenen. Na vier rondes stopt het spel en is de speler met de meeste punten de winnaar!

Het grote voordeel van Next Station London is dat het spel eenvoudig is. De spelregels zijn doorgenomen en je kan dus snel beginnen met spelen. Daarnaast is de herspeelbaarheid van het spel super hoog. Je kan veel verschillende kanten op vanaf ieder station en je schud ook de stationskaarten iedere ronde. Daardoor is de volgorde iedere keer anders en teken je dus ook iedere keer een andere route. Er zitten ook jokerkaarten in het spel die ik super fijn vind, want als die kaart omgedraaid wordt dan mag je ieder station kiezen om naartoe te gaan.

Ik vind Next Station strategischer dan ik van tevoren had gedacht. Bij het tekenen van de route moet je namelijk rekening houden met meerdere dingen om zoveel mogelijk punten te scoren. Je wilt natuurlijk onder de Theems door, maar ook door zoveel mogelijk wijken heen. Denk dus na hoe je je route ongeveer wilt plannen, in hoeverre dit kan, want je hebt geen invloed op de kaarten die open gedraaid worden.

Het enige nadeel vind ik dat de kaarten van Londen na verloop van tijd op zijn. Hiervoor moet je het spel wel echt super vaak spelen, want het blok is aardig dik en de kaarten hebben een voor en achterkant. Je kan dus sowieso twee potjes achter elkaar spelen als je het spel speelt. Dit is overigens wel iets wat je snel doet, want een potje duurt niet lang.

Hou je van wat meer uitdaging? Dan kan je de module voor wat meer uitdaging spelen. Of als je geen andere spelers hebt om mee te spelen kan je het spel ook solo spelen. Genoeg speelplezier dus met Next Station London!

Enthousiast geworden na het lezen van de review? Je koopt het spel hier.

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page