top of page
 • Foto van schrijverMirthe

Polders: Flip & Write

Naam: Polders: Flip & Write

Soort spel: Kaartspel

Aantal spelers: 2 - 4 spelers

Speeltijd: 30 - 45 minuten

Leeftijd: 10+

Uitgever: Jolly Dutch

Prijs: €24.95


De voorbereiding

Het spel bestaat uit:

 • 4 polders

 • 1 scorebord

 • 4 stiften

 • 17 polderkaarten

 • 15 opdrachtkaarten

 • 8 blokjes

Voordat het spel begint ontvangt elke speler een polder. Gebruik alleen de polders waarop het juiste aantal spelers staat aangegeven. Elke speler ontvangt ook een specifieke kleur en 2 houten blokjes in dezelfde kleur. De bokjes worden gebruikt om de score bij te houden. Leg de scorekaart op tafel, die gebruik je pas aan het eind van het spel.

Verdeel dan de kaarten in een stapel opdrachtkaarten en een stapel poldertekenkaarten. Schud beide stapels en leg ze gedekt op tafel.


De spelregels

Het spel wordt gespeeld in vijf rondes, elke ronde bestaat vijf beurten. In elke beurt pakt een speler de drie bovenste poldertekenkaarten van de stapel. De speler legt de drie kaarten open op tafel. Alle spelers gebruiken deze kaarten om vakken in de polder die zij op dat moment voor zich hebben te claimen en geven vervolgens deze polder naar de speler links van hen. De drie poldertekenkaarten worden vervolgens afgelegd. Vakken kunnen op drie manieren gevuld worden, je kunt vullingen combineren met gebouwen voor punten. Ook opdrachten leveren punten op.


Voor de eerste ronde kies je een random speler die de deler zal zijn. De deler pakt vervolgens de bovenste twee kaarten van de opdrachtenstapel en legt ze open op tafel. Dit zijn de eerste twee opdrachten van het spel. Aan het eind van het spel leveren deze opdrachten punten op.

Elke nieuwe ronde heeft weer een nieuwe deler, de speler links van de vorige deler. In ronde twee, drie en vier wordt de bovenste opdrachtenkaart van de stapel toegevoegd aan de bestaande opdrachten en open op tafel gelegd.

Aan het eind van het spel zijn er dus vijf opdrachten beschikbaar. In ronde vijf wordt geen opdracht meer toegevoegd.


Elke beurt heeft de volgende stappen: De deler pat de bovenste drie poldertekenkaarten van de stapel en plaatst ze open op de tafel.

Alle spelers gebruiken gelijktijdig een van de kaarten om vakken te vullen in de polder die ze op dat moment voor zich hebben. De tekenkaarten hebben een specifieke vorm welke spelers moeten gebruiken. Spelers moeten zich houden aan de tekenregels Als alle spelers hun vorm compleet hebben, legt de deler de drie tekenkaarten af op de aflegstapel.

Alle spelers geven hun polder nu door aan de speler links van hen.

Dit gaat zo door tot de deler niet langer drie nieuwe tekenkaarten van de stapel kan pakken: het einde van de ronde. Er zitten zeventien kaarten in de stapel, dus dat zorgt voor vijf beurten per ronde. De speler die op dat moment polder "de schermer" voor zich heeft kruist de rondes af. Het spel eindigt na vijf rondes.


De polder tekenkaarten laten de vorm zien die je kunt tekenen op de polder voor je, de vorm is aangeduid door de gemarkeerde vakken. Er zijn een paar regels:

 • Het moet mogelijk zijn om de gehele vorm van de kaart te tekenen. Zonder te overlappen met al eerdere getekende vormen. Daarnaast mag je de grenzen van de polder niet overschrijden. Je mag niet slechts een stukje van de vorm tekenen en je mag ook geen extra vakken gebruiken.

 • Je mag de vorm draaien en/of spiegelen.

 • Je moet dezelfde vulling gebruiken voor alle vakken van de vorm die je tekent in dezelfde beurt.

 • Je moet ervoor zorgen dat tenminste één vak van de vorm die je tekent grenst aan een weg of aan een vak dat je (eerder) zelf gevuld hebt. Vakken grenzen verticaal en horizontaal aan elkaar, niet diagonaal.

 • Je moet een vorm tekenen als je kunt. Als je geen van de vormen kunt gebruiken, moet je een enkel vak invullen.

Let erop dat wegen een gebied niet scheiden ze geven alleen aan waar je een vorm kunt beginnen en spelen een rol in de opdrachten.


Je kunt drie verschillende vullingen gebruiken om te tekenen. Elke manier van vullen wordt geassocieerd met en type gebouw in de polder. Aan het eind van het spel krijg je punten voor het aantal gebouwen die verbonden zijn aan de juiste gevulde vakken.

Een gebouw is op de juiste manier ingevuld als het de vulling heeft die bij het gebouw hoort. Een buitenplaats teken je door middel van een cirkel, een boerderij bestaat uit 3 streepjes en een windmolen heeft een kruisje.

Je mag de vulling gebruiken die bij een ander gebouw hoort, maar dan levert dit gebouw je geen punten op. Zoals bijvoorbeeld een cirkel op een windmolen.

Als er twee of meer vakken met dezelfde vulling aan elkaar grenzen (getekend door dezelfde speler), dan vormen de vakken samen een gebied. Dit is relevant voor de puntentelling aan het eind van het spel en voor de opdrachten.


Aan het begin van het spel worden er twee opdrachten omgedraaid. In het verloop van het spel worden er daar nog drie aan toegevoegd. Elke opdracht heet een specifieke situatie om te maken, of een situatie die voorkomen moet worden. Aan het eind van het spel worden de punten per opdracht bij de score van spelers geteld. meerdere spelen kunnen punten winnen of verliezen per opdracht. Als er een gelijkspel is bij een opdracht, worden de punten over de twee (of meer) spelers verdeeld. De verschillende opdrachten zijn:

 • Buitenplaats heerser - het doel is om te meeste buitenplaatsen te bezitten met de juiste vulling, alle polders tellen mee. Je hebt tenminste één buiten plaats nodig om punten te scoren voor deze opdracht.

 • Molenmaker - het doel is om de meeste windmolens te bezitten met de juiste vulling, alle polders tellen mee. Je hebt tenminste één molen nodig om te scoren met deze opdracht.

 • Boerderij waanzin - het doel is om- de meeste boerderijen te bezitten met de juiste vulling, alle polders tellen mee. Je hebt tenminste één boerderij nodig om te scoren met deze opdracht

 • Setbouwer - je scoort punten voor elke set van een buitenplaats, boerderij en windmolen met de juiste vulling, alle polders tellen mee.

 • Horizontale rijen - je scoort punten voor elke horizontale rij per polder die te zelf hebt ingevuld. Rijen die korten zijn dan vijf vakken tellen niet mee. De rij hoeft niet dezelfde invulling te hebben.

 • Verticale kolommen - je scoort punten voor elke verticale kolom per polder die je zelf hebt ingevuld. Kolommen die korten zijn dan vijf vakken tellen niet mee. De kolom hoeft niet dezelfde vulling te hebben.

 • Gebiedscontrole - voor elk gebied van tenminste vier vakken scoor je punten. Fit geldt voor alle polders. Gebouwen met de juiste vulling worden gezien als deel van het gebied en tellen mee.

 • Juiste gebouwen - voor elk gebouw met de juiste vulling scoor je punten. Dit geldt voor alle polders.

 • Verkeerde gebouwen - voor elk gebouw met de verkeerde vulling verlies te punten. Dit geldt voor alle polders.

 • Wegen koppelen - voor elke twee vakken met een weg ertussen die je hebt gevuld, krijg je punten. De vakken hoeven niet dezelfde vulling te hebben. Je kunt alleen horizontaal en verticaal punten scoren, niet diagonaal. Een vak kan deel zijn van meerdere koppelingen.

 • Solo vak - je krijgt punten voor elk los vak dat niet gekoppeld is aan en vak met dezelfde vulling. Goede en foute gebouwen tellen ook mee, zolang ze niet gekoppeld zijn aan een vak met dezelfde vulling.

 • Lege gebieden - voor elk gebied van tenminste drie vakken zonder een gebouw met de juiste vulling, krijg je punten.

 • Minimale molenaar - tel alle windmolens met de juiste vulling per speler, alle polders tellen mee. Elke speler met vier of minder molens verliest punten.

 • Beetje buitenplaats - tel alle buitenplaatsen met de juiste vulling per speler, alle polders tellen mee. Elke speler met vier of minder buitenplaatsen verliest punten.

 • Bange boer - tel alle boerderijen met de juiste vulling per speler, alle polders tellen mee. Elke speler met vier of minder boerderijen verliest punten.

Het spel eindigt na ronde vijf. Dan is het tijd om de scorekaart en de houten blokjes erbij te pakken. Het ene blokte gebruik je voor de 0 -9 punten vakjes en het andere blokje voor de tientallen.


Je krijgt punten door een gebied van meerdere vakken te vullen met dezelfde vulling verbonden met het juiste gebouw. Tel het aantal vakken in een gebied als er tenminste één gebouw met de juiste vulling instaat. Het vak met het gebouw zelf tel te niet mee.

De score voor een gebied bepaal te aan de hand van het aantal vakken vermenigvuldigd met het aantal juist gevulde gebouwen in het gebied. Er is een maar! met grote gebieden verdien te minder punten per vak; de vermenigvuldiging wordt kleiner daarnaast wordt de score naar beneden afgerond. Dus: 1-5 vakken vermenigvuldig je met 1. 6-10 vakken vermenigvuldig je met 0.5. Meer dan 10 vakken vermenigvuldig je met 0.25. Na het vermenigvuldigen worden halve getallen naar beneden afgerond. Bereken de punten per gebied en houd de score bij op het scorebord.

Volbrachte opdrachten leveren je punten op of zorgen juist voor puntverlies. Controleer elke opdracht en stel vast of een of meerdere spelers de opdracht hebben voltooid. Meerdere spelers kunnen punten winnen of verliezen met dezelfde opdracht. bij gelijkspel worden de punten verdeeld tussen beide (of meerdere) spelers. Stel de punten vast per opdracht en houd de score bij op het score bord

De speler met de hoogste score wint. Bij gelijkspel wint de speler die, de meeste opdrachten heeft voltooid. Nog steeds gelijkspel? Dan wint de speler met de meeste goede vullingen voor de gebouwen.


Pluspunten

+ Het spel zit in een klein doosje en is dus eenvoudig mee te nemen.

+ De spelersbordjes zijn uitwisbaar.

+ Je tekent op meerdere polders.

+ Je krijgt iedere keer nieuwe opdrachten.

+ De herspeelbaarheid is hoog.


Beoordeling

Bouw verschillende polders tijdens een potje Polders Flip & Write. Het spel bestaat uit vijf rondes met elk vijf beurten. Iedere speler krijgt een polder en een stift in zijn gekozen spelerskleur. Elke beurt worden er drie polderkaarten omgedraaid en uit deze kaarten kies je één vorm die je tekent op de polder die je voor je hebt liggen. Je mag zelf kiezen of je een buitenplaats, een boerderij of een molen tekent, maar je moet daarbij wel rekening houden met de verschillende opdrachtkaarten die tijdens het spel bekend gemaakt worden. Voor deze opdrachten kan je namelijk belangrijke bonuspunten verdienen. Na elke beurt geef je je polder door naar links. Na 5 rondes stopt het spel en dan ga je de punten tellen. Je verdient punten voor de juiste vulling bij het juiste gebouw, maar ook voor de de opdrachten. De speler met de meeste punten wint het spel!

Het leuke aan Polders Flip & Write is dat je je polder iedere keer doorgeeft aan de speler links van je. Had je net een plan bedacht over hoe je jou polder het beste kon invullen en dan krijg je hem terug en heeft een andere speler net op de plek waar jij wilde getekend. Het spel biedt daardoor veel uitdaging, want je wilt natuurlijk zoveel mogelijk punten verdienen. Daarnaast heb je ook super veel interactie met andere spelers tijdens het spel. Iets wat ik vaak tijdens andere flip & write spellen mis.

Ik vind het niet uitmaken of je het spel speelt met 2 spelers of met 4. Ja, je hebt meer polders om op te tekenen, dus het duurt langer voordat je een bepaalde polder terug krijgt, maar het spel blijft even leuk.

Wat ook handig is, is dat de polders uitwisbaar zijn. Met de stift teken je natuurlijk de verschillende gebieden, maar na elk spel zijn deze weer eenvoudig uit te wissen.

De opdrachten tijdens het spel zijn ook veelzijdig. Er zijn wel 15 opdrachtkaarten, waarvan er aan het begin van het spel 2 open liggen. In ronde 2, 3 en 4 wordt er nog een opdrachtkaart aan het spel toegevoegd. Deze opdrachten zijn handig om extra punten te scoren, maar zorgen er ook voor dat je plan wat je had flink door elkaar wordt geschud. Dit maakt het spel wel uitdagender, want je moet elke keer weer nieuwe zetten bepalen en ervoor zorgen dat je zo de meeste punten scoort.

De opdrachtkaarten en het doorgeven van de polders maken de herspeelbaarheid van het spel erg hoog. Je hebt namelijk nooit dezelfde opdrachtkaarten, deze wisselen constant en door het doorgeven van de polders krijg je nooit dezelfde invulling. Eindeloos speelplezier dus!

Enthousiast geworden na het lezen van de review? Je koopt het spel hier.

32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page