top of page
 • Foto van schrijverMirthe

Queensland

Naam: Queensland

Soort spel: Strategisch spel

Aantal spelers: 1 - 4 spelers

Speeltijd: 45 minuten

Leeftijd: 10+

Uitgever: 999 Games

Prijs: €29.99


De voorbereiding

Het spel bestaat uit:

 • 1 kompastableau met scorespoor

 • 1 markttableau

 • 4 scorestenen in de spelerskleuren

 • 1 roze scoresteen voor het solospel

 • 4 sets van 4 starttegels in de spelerskleuren

 • 4 "50/100 punten"-tegels

 • 50 boerderijtegels

 • 60 houten padden

 • 4 overzichtskaarten

Voordat het spel begint leg je het kompas-tableau midden op tafel. Leg het markttableau er aansluitend tegenaan. Let erop dat de zijde met de markering voor het juiste aantal spelers naar boven ligt.

Neem de 50 boerderijtegels, schud deze gedekt en vorm een aantal stapels. Leg deze naast het markttableau. Trek 3 tegels en leg deze open op het markttableau. De oriëntatie van de tegels op het markttableau is niet van belang.

Iedere speler kiest een kleur en neemt de scoresteen en de 4 starttegels in zijn kleur. Leg de ongebruikte scorestenen en starttegels terug in de doos. Iedere speler legt zijn scoresteen op veld 0 van het scorespoor. Iedere speler legt zijn 4 starttegels zoals hierboven afgebeeld voor zich neer. Iedere speler moet ervoor zorgen dat de 4 tegels samen precies met 1 van de 4 windrichtingen naar keuze uitlijnen. Dat betekent dat de boerderij naar één van de vier wind-richtingen wijst.

Neem de 60 padden en leg deze samen met de overzichtskaarten binnen handbereik.

Bepaal door middel van loting een startspeler.


De spelregels

Er wordt met de klok mee gespeeld. De speler die aan de beurt is, noemen we de actieve speler. De andere spelers zijn de passieve spelers. De actieve speler voert alle onderstaande fasen in de aangegeven volgorde wit Daarna is de volgende speler aan de beurt. Een beurt bestaat uit 4 fasen:

 • Een tegel leggen

 • Padden toevoegen en verplaatsen

 • Scoren

 • Markt aanvullen

De actieve speler kiest 1 tegel van het markttableau en legt deze horizontaal of verticaal grenzend aan 1 of meer tegels van zijn boerderij. De patronen op aan elkaar grenzende zijden moeten daarbij met elkaar overeenkomen. Hij mag een genomen tegel naar believen draaien. Een speler mag tegels uitsluitend aan zijn eigen boerderij leggen. Een tegel kan de volgende landschappen tonen: suikerrietveld, graanveld en aarde.

De meeste tegels tonen ook boerderijkenmerken: koeien, vogelverschrikkers of trekkers. Sets van zoveel mogelijk gelijke kenmerken leveren spelers extra punten op. Hier wordt bij de eindtelling op teruggekomen.


Afhankelijk van de locatie van de tegel die de speler van het markttableau heeft genomen, moet hij 1, 2 of 3 padden op de zojuist gelegde tegel zetten (zie de paddensymbolen boven de marktvelden). Als er niet voldoende padden in de voorraad zijn, worden alleen beschikbare padden gezet.

Nadat hij de padden heeft gezet, moet de speler alle padden op zijn boerderij verplaatsen. De pijl op de zojuist gelegde tegel geeft aan hoe hij dat moet doen.

Zodra de actieve speler zijn padden verplaatst, noemt hij hardop de soort pijl en de windrichting (zoals aangegeven op het kompas midden op tafel) waarin hij de padden verplaatst. Hiermee kunnen de andere spelers controleren wat hij doet. Het gaat dus altijd om noord, zuid, oost of west (en dus niet bijvoorbeeld "naar boven' of "naar rechts"). Hiermee refereren alle spelers altijd naar dezelfde windrichting.

 • Enkele verplaatsing - de actieve speler moet alle padden op zijn eigen boerderij 1 tegel in de richting van de pijl verplaatsen. De passieve spelers doen niets.

 • Dubbele verplaatsing - de actieve speler moet alle padden op zijn eigen boerderij 2 tegels in de richting van de pijl verplaatsen. De passieve spelers doen niets.

 • Groepsverplaatsing - de actieve speler moet alle padden op zijn eigen boerderij 1 tegel in de richting van de pijl verplaatsen. Daarna mag iedere passieve speler uit 1 van de volgende 2 opties kiezen: Hij verplaatst alle padden op zijn eigen boerderij in dezelfde windrichting als de actieve speler of Hij verplaatst geen van zijn padden.

In 2 gevallen verplaatsen padden zich niet. Padden bewegen nooit van de boerderij af. Elke pad die zich bij een verplaatsing niet meer op een tegel zou bevinden, blijft zo op de laatst mogelijke tegel staan. Dat heeft geen invloed op de verplaatsing van zijn andere padden. Padden die zich in een vijver bevinden, verplaatsen zich nooit. De padden die een speler op een zojuist gelegde tegel met een vijver zet, verplaatsen zich dus ook niet. Padden die bij een dubbele verplaatsing na één stap in een vijver terechtkomen, doen zo dus maar 1 stap. Dat heeft geen invloed op de verplaatsing van zijn andere padden.


Zodra een vijver (na alle verplaatsingen) 5 of meer padden bevat, scoort de betreffende speler punten. Het maakt daarbij niet uit wie de actieve speler is en er kunnen zo vijvers van verschillende spelers tegelijk worden gescoord. Verwijder alle padden uit de te scoren vijver en leg ze terug in de voorraad. De tegel zelf blijft liggen. Het aantal punten dat de speler ontvangt, hangt af van het aantal padden dat zich op dat moment in de vijver bevond:

 • Zaten er precies 5 padden in de vijver, dan krijgt de speler 5 punten.

 • Zaten er 6 of meer padden in de vijver, dan krijgt de speler 3 punten

De spelers houden hun score met hun scorestenen op het scorespoor bij.


Schuif eerst alle tegels op het markttableau naar rechts en vul daarna de markt met een nieuwe tegel van een van de gedekte stapels aan. De nieuwe tegel komt altijd op marktwaarde 'I' te liggen (het linkerveld).


Zodra het markttableau niet kan worden aangevuld, is het spel direct voorbij. De laatste 2 tegels op het markttableau worden uit het spel verwijderd.

Nadat de laatste beurt is afgehandeld, volgt de eindtelling. Voer de volgende stappen in onderstaande volgorde uit en pas de score per onderdeel voor iedere speler op het scorespoor aan.

 • Minste padden - iedere speler telt het aantal padden op zijn boerderij. De speler(s) met de minste padden scoort/scoren 3 punten. Alleen als alle spelers evenveel padden hebben, krijgt/krijgen uitsluitend de speler(s) met het minste aantal tegels waar padden op liggen deze 3 punten. Hebben alle spelers 0 padden, dan krijgen alle spelers deze punten.

 • Meeste padden - de speler(s) met de meeste padden verliest/verliezen 3 punten. Het aantal padden moet daarbij minimaal 1 zijn. Alleen als alle spelers evenveel padden hebben, verliest/verliezen uitsluitend de speler(s) met de meeste tegels waar padden op liggen deze 3 punten.

Iedere speler verwijdert nu alle tegels waar nog padden op liggen, inclusief de padden zelf, uit zijn boerderij. Daarbij kan her voorkomen dat er gaten in de boerderijen ontstaan. Losse tegels blijven liggen en gelden als onderdeel van de boerderij. Leg de verwijderde tegels met de padden erop even terzijde zodat iedereen kan zien hoeveel tegels en padden iedere speler verwijderd heeft. Verwijderde tegels zijn geen onderdeel meer van de boerderij en worden niet meegenomen bij de eindtelling.

 • Eén suikerrietveld - iedere speler scoort voor zijn eigen boerderij één compleet suikerriet-veld dat hij (over) heeft. Voor elke tegel in dit veld scoort hij 2 punten. Toont een tegel 2 delen van hetzelfde veld, dan mag de speler deze tegel dubbel tellen. Incomplete velden gelden niet. Een veld geldt als compleet als het volledig zwart omlijnd is.

 • Eén graanveld - iedere speler scoort voor zijn eigen boerderij één compleet graanveld dat hij (over) heeft. Voor elke tegel in dit veld scoort hij 1 punt. Toont een tegel 2 delen van hetzelfde veld, dan mag de speler deze tegel dubbel tellen. Incomplete velden gelden niet. Een veld geldt als compleet als het volledig zwart omlijnd is.

 • Boerderijkenmerken koeien/vogelverschrikkers/trekkers - iedere speler telt het aantal koeien op zijn boerderij en scoort daar het in spelregels weergegeven tabel het aangegeven aantal punten voor. Iedere speler doet zo hetzelfde voor zijn vogelverschrikkers en vervolgens zijn trekkers.

 • Vijvers - iedere speler scoort 1 punt voor elke vijver die hij (nog) op zijn boerderij heeft.

De winnaar is de speler met de meeste punten! Bij een gelijke stand wint van hen de speler met de meeste boerderijtegels van zijn eigen kleur die nog in zijn boerderij liggen. Is het dan nog steeds gelijk, dan wint van hen de speler met het grootste complete graanveld. Is het dan nog niet beslist, dan wint van hen de speler met het grootste complete suikerrietveld. Komen de spelers er dan nog niet uit, dan delen de betrokken spelers de winst.


Pluspunten

+ Je scoort op verschillende manieren punten.

+ Het spel is strategisch.

+ Het speelbord is iedere keer anders.

+ De padden zijn erg origineel bedacht.

+ Het spel ziet er goed uit.


MinpuntenBeoordeling

Breid je boerderij uit tijdens de paddenplaag in Queensland. Aan het begin van het spel vormt iedere speler een eigen speelveld met de starttegels. Als je aan de beurt bent pak je een tegel van het markttableau en leg je deze aan een van je tegels aan. De tegels moet je op de juiste manier aanleggen, dus graan moet bijvoorbeeld aansluiten op graan. Daarna voeg je de padden toe, dit zijn er een, twee of drie, afhankelijk van de plek van waar je de tegel hebt gepakt. De padden bewegen ook een aantal vakjes afhankelijk van het symbool op de tegel. Soms moet je dus je tegel zo aanleggen op een plek die je niet perse wilt. Als je padden in de vijver komen bewegen ze niet meer en zodra er vijf padden in de vijver liggen scoor je punten. Zodra de markt niet meer aangevuld kan worden stopt het spel. Tel je punten volgens de puntentelling, de speler met de meeste punten wint!

Je kan op verschillende manieren punten scoren tijdens dit spel. Als eerste scoor je natuurlijk punten voor padden die zich in de vijver bevinden. De speler met de minste padden op zijn boerderij krijgt bijvoorbeeld pluspunten, maar de speler met de meeste punten scoort minpunten. Daarna verwijder je de tegels waar padden op staan, deze gaan niet mee in de eindtelling. Je scoort daarna punten voor velden met graan, suikerriet, vijvers en velden met speciale kenmerken. Denk dus tijdens het spel goed na over de plaatsing van deze tegels en het verplaatsen van de padden. Het kan je zomaar veel punten opleveren of juist punten kosten.

Er zijn iedere keer drie tegels die je kan pakken van de markt en aan kan leggen in je eigen speelgebied. Hierdoor is ieder spel weer anders, want je weet nooit wat er voor je ligt en ook niet wat de andere spelers pakken.

Queensland is van goede kwaliteit. Het spel is gemaakt van stevig karton en de padden zijn gemaakt van hout. Deze springen er overigens echt uit door de roze kleur als ze in het speelveld liggen.

Het aanleggen van tegels komt natuurlijk wel vaker voor in spellen, maar Queensland heeft hier wel een originele twist aan gegeven. Als je een tegel kiest moet je namelijk ook een aantal padden inbrengen in jou speelgebied. Het aantal hangt af van de plek waar je de tegel vanaf pakt op de markt. De padden zijn in dit spel dus zowel een vloek als een zege. Je scoort er punten mee tijdens het spel, maar aan het einde wil je ze ook wel weer goed geplaatst hebben, anders scoor je geen punten. Dit past ook wel weer goed bij het thema van het spel, de paddenplaag in de Australische staat Queensland.

Enthousiast geworden na het lezen van de review? Je koopt het spel hier.

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page