top of page
 • Foto van schrijverMirthe

Renature

Naam: Renature

Soort spel: Strategisch spel

Aantal spelers: 2 - 4 spelers

Speeltijd: 45 - 60 minuten

Leeftijd: 8+

Uitgever: Hot Games

Prijs: €44.49


De voorbereiding

Het spel bestaat uit:

 • 1 speelbord

 • 4 spelertableaus

 • 55 domino's

 • 74 planten

 • 21 gebiedstegels

 • 4 scorestenen

 • 30 wolkfiches

 • 1 jokersteen

Voordat het spel begint leg je het speelbord midden op tafel. In een spel met 3 of 4 spelers kiest iedere speler een kleur en neemt het spelerstableau met de ballon in die kleur. Leg het met de ballonkant boven voor je neer. In een spel met 2 spelers legt de ene speler beide tableaus naast elkaar met de witte paraglider naar boven, de andere speler beide tableaus met de zwarte paraglider. Je speelt dan met de zwarte en witte planten.

Leg op elk plantveld op jouw tableau een plant van het afgebeelde type en kleur. Je hebt velden in jouw eigen kleur en in de neutrale kleur. Bij 4 spelers laat je de velden met het 3spelers-symbool leeg. Leg ongebruikte planten terug in de doos.

Leg de groene jokersteen op het vlinderveld aan de linkerkant van het jokerspoor.

Het speelbord bevat 18 gebieden, het gebiedsgetal geeft aan uit hoeveel velden het bestaat. Schud de 21 gebiedstegels met de voorkant naar boven en leg er één in elk gebied. De hoogste score (in de zonnebloem) moet altijd gelijk zijn aan het gebiedsgetal. Leg de 3 ongebruikte gebiedstegels ongezien terug in de doos.

Er zijn 4 gebiedsvelden op het speelbord gemarkeerd met wolken Leg het afgebeelde aantal wolkfiches op elk van deze velden.

Leg een wolkfiche op elk van de zes wolkvelden op je spelerstableau. Leg ongebruikte wolkfiches terug in de doos.

Schud de 55 domino's gedekt en deel ze als volgt uit: Bij 4 spelers: geef iedereen 13 domino's, bij 3 spelers: geef iedereen 18 domino's, bij 2 spelers: geef iedereen 26 domino's. Leg ongebruikte domino's terug in de doos (zonder de voorkant te bekijken). Leg jouw domino's, zonder ze te bekijken, gedekt als jouw voorraad naast je tableau. Trek drie domino's uit je voorraad en zet ze horizontaal voor je neer, zodat alleen jij de voorkant kunt zien. Deze 3 domino's vormen jouw hand.

De speler die als laatste een natuurwandeling heeft gemaakt, is de startspeler. En legt de scoresteen met zijn kleur op veld 4 van het scorespoor. Met de wijzers van de klok mee legt de volgende speler zijn steen op veld 3, de derde speler (mits aanwezig) op veld 2 en de vierde speler (mits aanwezig) op veld 1.


De spelregels

De startspeler begint het spel met in eerste beurt. Daarna gaat het spel met de wijzers van de klok mee verder. iedere speler voert zijn beurt uit, totdat niemand meer domino's bezit en het spel eindigt. In jouw beurt voer ie de volgende stappen in deze volgorde uit:

 • Leg 1 domino uit je hand op het speelbord of leg deze terug in de doos.

 • Als je 1 domino op het bord hebt gelegd, mag je 1 plant op een aangrenzend vrij gebiedsveld plaatsen.

 • 1) Als je 1 plant op het bord plaatst, scoor je punten. 2) Controleer of je een gebiedstelling activeert.

 • Vul je hand aan met 1 domino uit je voorraad (mits mogelijk).

 • Tijdens jouw beurt mag je wolkfiches inleveren om één of meerdere wolkacties uit te voeren

Daarna is de speler aan jouw linkerhand aan de beurt.


Kies een domino uit jouw hand en leg hem open op het speelbord. Elk van de twee helften moet een vrij beekveld bedekken. Dus mag niet uitsteken over een gebiedsveld of buiten het speelveld.

Minstens één helft moet grenzen aan hetzelfde dier of op een van de 4 startvelden liggen.

De jokersteen markeert het huidige jokerdier. Dit dier mag je naast elk ander dier leggen en elk ander dier mag je naast dit dier leggen. Aan het begin van het spel is de vlinder het jokerdier. Dit kun je veranderen met een wolkactie.

Als je een domino aan meerdere domino s aanlegt, moeten alle dieren gelijk zijn, tenzij je gebruikt maakt van het jokerdier.

Als je geen domino kunt of wilt leggen, moet je een domino uit je hand ongebruikt in de doos terugleggen.


Nadat je een domino op het bord hebt gelegd, mag je er een plant naast plaatsen. Neem een plant naar keuze van je tableau. Soort en kleur kunnen bepalen hoeveel punten je scoort in de volgende stap.

Plaats de plant op een vrij gebiedsveld, grenzend (horizontaal/verticaal) aan de zojuist gelegde domino. Een gebiedsveld is vrij wanneer er geen plant op staat.

Als de gebiedstegel in de weg ligt, verschuif je deze tegel naar een leeg deel van dit gebied (de gebiedstegel wordt pas verwijderd wanneer dit gebied wordt geteld.

Als jij je plant op een gebiedsveld met wolkfiches plaatst, leg je deze fiches op je tableau. Je mag een onbeperkt aantal wolkfiches bezitten (de velden op je tableau geven enkel aan dat je met 6 wolkfiches begint).

Het cijfer op een wolkfiche is een geheugensteuntje dat elk wolkfiche op jouw tableau aan het einde 1 punt oplevert. Als er geen vrije velden naast jouw domino liggen, mag je geen plant plaatsen.

Aan het einde van het spel krijg je strafpunten voor elke plant op jouw tableau. Zorg ervoor dat je voldoende planten kunt plaatsen.


Als je een plant op het bord hebt geplaatst (in je eigen of de neutrale kleur), scoor je punten. Je krijgt 1 punt voor de door jou geplaatste plant en 1 punt voor elke andere plant (ongeacht de kleur) in dat gebied met een gelijke of een lagere waarde. De waarde van elke plant hangt af van zijn hoogte:

Markeer je punten door jouw scoresteen vooruit te zetten op het scorespoor. Er mogen meerdere scorestenen op hetzelfde veld staan

Controleer aan het einde van deze stap of jouw domino één of meer gebieden heeft afgesloten. Een gebied is afgesloten wanneer elk aangrenzend beekveld is bezet door een dier of is geïsoleerd.

Een beekveld is geïsoleerd wanneer er geen vrij beekveld naast ligt (waardoor je er nooit meer een domino op kunt leggen).

Denk eraan diagonaal naburige beekvelden grenzen niet aan het gebied. Een gebied kan dus worden afgesloten wanneer zulke diagonale velden nog vrij zijn.

Voor elk afgesloten gebied in deze beurt, activeer je als volgt een gebiedstelling. Voor de gebiedstelling bepaal je de totaalwaarde van elke kleur, door de waardes van de daar geplaatste planten op te tellen. Als meerdere kleuren dezelfde totaalwaarde hebben, worden deze kleuren genegeerd alsof ze er niet zijn. Als er geen enkele spelerskleur is, worden er geen punten verdeeld.

In andere gevallen ga je als volgt verder. Als er maar één kleur aanwezig is die toebehoort aan een speler (dus niet neutraal), dan ontvangt deze speler zowel de hoogste als de laagste score op de gebiedstegel. Als in andere gevallen een spelerskleur de hoogste waarde heeft, ontvangt die speler de hoogste score. Als de hoogste waarde neutraal is, wordt de hoogste score niet toegekend. Als een spelerskleur de een-na-hoogste waarde heeft, dan ontvangt die speler de laagste score. Is de een-na-hoogste waarde neutraal, wordt deze score niet toegekend. Er zin geen punten voor de derde of de vierde waarde in het gebied.

Tenslotte neem je de gebiedstegel en leg je deze met de voorkant naar boven voor je neer (omdat jij degene bent die het gebied heeft afgesloten). De punten op de achterzijde van de gebiedstegels worden toegekend aan het einde van het spel. Jij mag zelf de achterzijde van jouw gebiedstegels bekijken, maar houd de waarde geheim tot de eindtelling.


Vul je hand aan met één domino uit je voorraad. Daarna is je beurt voorbij. Sla deze stap over wanneer je geen domino's meer in je voorraad hebt. Wanneer je geen domino's meer bezit, wordt jouw beurt overgeslagen voor de rest van het spel. Andere spelers met domino's voeren hun beurten als gebruikelijk uit.


Tijdens je beurt mag je, in aanvulling op de vorige stappen, één of meer wolkacties uitvoeren. Je mag dit doen zo vaak als je wilt. Maar elke wolkactie kost wolkfiches, die je van jouw tableau moet terugleggen in de doos. Er zin drie soorten wolkacties:

 • Wijzig het jokerdier - op elk moment tijdens je beurt mag je 2 wolkfiches inleveren om het huidige jokerdier te wijzigen. Verplaats de jokersteen naar het gewenste veld op het jokerspoor.

 • Neem een extra beurt - aan het einde van je beurt mag je 3 wolkfiches inleveren om meteen een nieuwe beurt uit te voeren. Dit mag je zo vaak na elkaar doen als je wilt en kunt betalen.

 • Haal planten terug naar je tableau - op elk moment tijdens je beurt mag je wolkfiches inleveren om één of meer planten van het speelbord naar jouw tableau te halen (zelfs uit een afgesloten gebied). Voor elke plant moet je de plantwaarde aan wolkfiches inleveren. Je mag alleen planten in jouw eigen of de neutrale kleur terughalen. Het maakt niet uit wie die neutrale plant op het speelbord heeft gezet, maar je moet wel if een veld in de juiste kleur en vorm vrij hebben op jouw tableau. Met 4 spelers zijn je plantvelden met het driespelers-symbool niet vrij.

Wanneer geen enkele speler nog domino's bezit, eindigt het spel. Dan voer je de eindtelling als volgt uit. Voer eerst een gebiedstelling uit in alle gebieden waar nog een gebiedstegel ligt. Handel ze één voor één af. Ken in elk gebied de punten toe volgens de methode in het gele kader in de spelregels, maar leg de gebiedstegel na afloop terug in de doos. Nadat de resterende gebieden zijn geteld, scoort iedere speler nog de volgende punten:

 • Voor elk wolkfiche op je tableau krijg je 1 punt.

 • Verlies de plantwaarde aan punten voor elke plant op je tableau

 • Draai je gewonnen gebiedstegels om en scoor de afgebeelde punten.

De speler met de meeste punten wint. Bij gelijkspel wint de speler met de meeste gebiedstegels. Is het dan nog steeds gelijkspel, dan wordt de overwinning gedeeld.


Pluspunten

+ Het spel is gekozen tot speelgoed van het jaar.

+ Het spelmateriaal is goed.

+ Het spel heeft ook een mooi thema.

+ De wolkacties zijn een leuke toevoeging.

+ Er is veel interacties tussen de spelers.


Beoordeling

Weet jij natuur in de vallei te herstellen? Elke speler krijgt verschillende planten in zijn spelerskleur en een aantal dominostenen met daarop verschillende dieren. Als je aan de beurt bent plaats je een van de drie dominostenen die je open hebt liggen op twee beekvelden in de valei. Net zoals bij normaal domino moeten de stenen grenzen aan een dominosteen met hetzelfde dier. Daarna mag je zelf beslissen of je een van planten plaatst op de vrije ruimte daarnaast. Je scoort daarna punten voor alle planten van dezelfde of een lagere waarde in dat gebied. Zodra geen van de spelers meer een dominosteen heeft stopt het spel. Je voert daarna nog een laatste telling uit. De speler met de meeste punten wint het spel.

Renature is verkozen tot speelgoed van het jaar en dat is niet voor niets! Allereerst past het thema van het spel heel goed bij de tijd van nu. Je hebt nu natuurlijk te maken met de natuur die steeds meer verdwijnt, maar tijdens een spel Renature probeer je de vallei juist weer op te bouwen met verschillende planten en dieren. Daarnaast is de gameplay ook heel erg leuk en simpel. Het is dus eigenlijk een soort domino, maar dan met extra regels. Je legt natuurlijk de dominostenen niet vrij neer, maar op de beekvelden. Je beslist daarnaast nog of je planten wilt plaatsen. Ook kan je wolkacties uitvoeren door een wolkfiches in te leveren, zo kan je het jokerdier wijzigen, een extra beurt nemen of planten terug halen. Allemaal keuzes en dus is het spel een stuk meer dan een potje domino.

Het spel ziet er trouwens ook super mooi uit en het is gemaakt van stevig materiaal. Het speelbord, de vallei, ziet er fantastisch uit. Ik kan mij goed voorstellen dat de dieren daar graag in willen wonen. Daarover gesproken, de dieren zijn allemaal super schattig om te zien. Zo heb je eekhoorns, vlinders, schildpadden en vogels die ene plekje zoeken in de vallei.

Er is overigen ook veel interactie tussen de spelers. Je legt natuurlijk om de beurt een domino in de vallei. Dus het kan zomaar zo zijn dat je net geen steen kwijt kan door een andere speler. Ook gaat het er uiteindelijk om wie de meeste planten van een bepaald soort heeft in de verschillende gebieden. Geen een spel van Renature is hetzelfde en dat is wat het juist zo leuk maakt!

Enthousiast geworden na het lezen van de review? Je koopt het spel hier.

15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page