top of page
 • Foto van schrijverMirthe

Tiny Epic Zombies Deluxe

Naam: Tiny Epic Zombies Deluxe

Soort spel: Strategisch spel

Aantal spelers: 1 - 5 spelers

Speeltijd: 30 - 45 minuten

Leeftijd: 14+

Uitgever: Gamelyn Games

Prijs: €35.-


De voorbereiding

Het spel bestaat uit:

 • 14 speelkaarten

 • 9 winkelcentrumkaarten

 • 32 onderzoekskaarten

 • 9 doelkaarten

 • 4 meeples

 • 12 wapens

 • 4 wondtokens

 • 4 munitietokens

 • 18 zombies

 • 4 overleverstokens

 • 1 barricadetokens

 • 2 voertuigen

 • 1 dobbelsteen

 • 12 doelmarkeringen

 • 3 hordermarkeringen

 • 4 kamertokens

 • 29 doeltokens

Voordat het spel begint plaats je de 9 winkelcentrumkaarten om zo een winkelcentrum te vormen. Plaats de binnenplaats in het midden met de coöperatieve variant naar boven. Plaats dan in willekeurige volgorde overige kaarten rond de binnenplaats. Houdt er rekening mee dat er een ingangssymbool bij elke hoek moet worden geplaatst. Plaats 1 zombie bij elke ingang van elke kaart. De overige zombies houdt je in de buurt.

Op de binnenplaats plaats je de barricadetoken op veld 2 van het spoor en je plaatst 2 overlevingsfiches bij het zwembad.

Selecteer dan een speler als zombiespeler. Die speler schudt de spelerskaarten en trekt 3 willekeurige spelerskaarten. Deze speler kiest er een en draait deze om naar de zombiekant. De niet gekozen spelerskaarten schud je weer door de stapel heen.

Je plaatst 1 hordemarkering op vel 1 van het spoor op de zombiespelerskaart. De andere 2 hordemarkeringen houdt je in de buurt.

Elke andere speler krijgt 3 willekeurige spelerskaarten en kiest er 1 om te houden. Je legt deze kaart met de menselijke kant naar boven neer. Iedere speler kiest dan een meeple en plaatst deze op de binnenplaats. Neem een wondtoken in dezelfde kleur en plaats deze op plek 0 van je spelerskaart. Neem een munitietoken en plaats deze op plek 9 van het spoor. Alle ongebruikte spelerskaarten en wond- en munitietokens terug in de doos.

Schud dan de 9 doelkaarten en trek er 3. Plaats ze op een rij op tafel met het coöperatieve doel naar boven. Kijk of er nog dingen toegevoegd moeten worden aan het spel aan de hand van deze kaart.

Kies een speler die verantwoordelijk is voor het maken voor de onderzoeksstapel en de voorraadstapel. Leg de voorraadstapel gedekt naast de rij doelkaarten. De onderzoeksstapel leg je naast de zombiespelerkaart. De zombiespeler trekt 8 willekeurige kaarten en kiest voor elke menselijke speler 1 kaart uit die hij gedekt voor hen ligt. De menselijke spelers mogen deze kaarten niet bekijken. De zombiespeler houdt de resterende 4 kaarten.

De 12 wapens en de dobbelsteen plaats je bij de voorraadstapel.

De spelonderdelen van de verschillende winkels plaats je op de daarvoor bedoelde plekken. De voertuigen plaats je op het parkeerdek. Plaats de 2 bevoorradingstokens op elk van de 2 plaatsen overeenkomend met hun nummers.


De spelregels

Het spel heeft 5 verschillende manieren van spelen:

 • Coöperatief vs. zombie (3-5 spelers)

 • Coöperatief (2-4 spelers)

 • Competitief vs. zombie (3-5 spelers)

 • Competitief (2-4 spelers)

 • Solo

Als eerste wordt de coöperatieve vs. zombie variant besproken.


De onderzoekskaarten en de leveringskaarten worden eerst voorbereid. Je scheid de kaarten op type: pickup kaarten, evenementkaarten, wapenkaarten en rugzakkaarten.

Neem alle pickup kaarten en evenementkaarten en schud deze door elkaar. Hiermee vorm je stapel A, die je gesloten neerlegt. Daarna schud je alle wapenkaarten en rugzakkaarten door elkaar en hiermee vorm je een gesloten stapel B. De kaarten die overblijven schud je ook en deze vormen stapel C. Stapel C leg je naast de doelkaarten neer.

Schud daarna stapel A en B door elkaar, en vorm hiermee de onderzoekstapel.


De speler die het laatst een winkelcentrum heeft bezocht mag het spel beginnen. Het spel wordt gespeeld in een reeks beurten uitgevoerd door de menselijke spelers, en na elke beurt voert de zombiespeler een actie uit. Deze gaat door totdat de mensen hun doel bereiken: 3 doelkaarten voltooien, als ze dit doen voordat het spel eindigt, dan winnen ze. Of totdat de zombiespeler zijn doel bereikt: ofwel om mensen te doden en de binnenplaats aan te vallen totdat er geen overlevenden meer zijn of om te voorkomen dat de mensen hun doelen behalen voordat alle onderzoekskaarten zijn onthuld, in dat geval wint de zombiespeler.


Elke menselijke speler houdt twee essentiële "bronnen" bij op de spelerskaart: wonden en munitie. Ze worden anders bijgehouden en hebben verschillende functies:

 • Wonden - wanneer je één wond pakt, verplaatst je de wondtoken één veld van links naar rechts op het spoor. Je zou moet opletten hoeveel wonden je ontvangt. Je mag bepaalde vaardigheden gebruiken om wonden te helen.

 • Munitie: wanneer je één munitie uitgeeft, verplaats je de munitietoken één veld van rechts naar links op het spoor. Je kunt munitie winnen door bepaalde vaardigheden te gebruiken. Maar je moet opletten om genoeg munitie over te houden.

Een menselijke speler wordt levend opgegeten als hun wond- en munitietokens elkaar ontmoeten op dezelfde ruimte of als ze elkaar kruisen. Dit laat zien dat hun karakter zwak is en te slecht uitgerust om te overleven.

Ze laten onmiddellijk al hun kaarten en items die ze vasthouden, open, naast de winkel waarin ze zijn overleden liggen. Als er geen survivor tokens meer zijn in de binnenplaats, dan verliezen de mensen. Verwijder anders 1 survivor token van het spel, en breng de item meeple van die speler terug naar de binnenplaats.

De menselijke speler geeft dan zijn spelerskaart aan de zombiespeler. Die draait de kaart om naar de zombie-kant en plaatst een nieuwe horde marker op vakje 1. De menselijke speler trekt een nieuwe spelerskaart uit de ongebruikte in de doos en zet vervolgens hun wonden op "0" en munitie op "9". Als dit tijdens een beurt gebeurt, eindigt de beurt onmiddellijk. De menselijke speler moet nog steeds zijn zoekkaart omdraaien zoals normaal en ook de zombie doet acties als normaal.


Elke beurt moet je 3 keer bewegen. Na deze acties doorzoek je de huidige winkel. Elke beweging kan bestaan ​​uit een van de volgende acties:

 • Dood 1 zombie

 • Gebruik de vaardigheid van de ruimte en/of interactie met een token

 • Verzamel items

Nadat een mens zijn beurt heeft beëindigd, controleert de zombiespeler of de mens lawaai heeft gemaakt. Vervolgens voegt de zombiespeler nieuwe zombies toe aan het winkelcentrum. Nadat de zombie zijn beurt heeft voltooid, is de menselijke speler aan de linkerkant van de laatste menselijke speler die aan de beurt. Dit gaat door totdat het hele onderzoekstapel op is en alle onderzoekskaarten zijn onthuld. Elke menselijke speler heeft dan nog een beurt.


Je moet verplaatsen naar een aangrenzende kamer. Als een kamer is verbonden met een ander kamer met een vlakke muur, zijn ze aangrenzend. De binnenplaats heeft 5 kamers.

Zelfs als je je beurt begint in een kamer met een zombie moet je eerst bewegen, zelfs als dit naar een kamer is met een andere zombie.


Nadat je een kamer bent binnengegaan, mag je 1 zombie doden. Nadat je een zombie hebt gedood wordt deze uit de kamer verwijderd en bij de algemene voorraad geplaatst.

Er zijn twee manieren om een ​​zombie te doden:

 • Melee sttack, met behulp van een melee wapen.

 • Afstandsaanval.

Als je een kamer binnengaat met een zombie, moet je deze eerst doden tijdens een melee aanval. Je gooit hiervoor de dobbelsteen, je dood altijd een zombie in de kamer ongeacht het resultaat van de dobbelsteen. Deze dobbelsteen kan de volgende resultaten laten zien:

 • Overkill, je mag direct veplaatsen naar een andere kamer, dit kost je geen actie en deze actie is ook optioneel. Als je ervoor kiest om naar een andere kamer te gaan dan voer je geen acties meer uit in de oude kamer. Het is mogelijk om meerdere overkills achter elkaar te hebben.

 • Geen extra effect.

 • Neem 1 wond

 • Neem 2 wonden

Als je je naar een kamer verplaatst waar zich geen zombie bevindt dan mag je een zombie doden in een aangrenzende kamer met behulp van een afstandsaanval. Om een ​​afstandsaanval uit te voeren betaal je 1 munitie om de zombie te doden. Je kan dit soort aanvallen niet uitvoeren op zombies in dezelfde kamer.

Op elke mensenkaart staat een vaardigheid die beschikbaar is voor de speler met die kaart.


Nadat je een kamer bent binnengegaan en indien nodig een zombie hebt gedood, kan je de vaardigheid van de kamer gebruiken of tokens pakken. Dit kan alleen als de kamer vrij is van zombies. De vaardigheden van een kamer zijn:

 • Hardloopvaardigheid - gebruik deze vaardigheid onmiddellijk en daarna mag je je beurt voortzetten. Deze vaardigheid mag slechts één keer in één beurt worden gebruikt.

 • Stopvaardigheid - als je deze vaardigheid gebruikt, is je beurt onmiddellijk voorbij en je beëindigt je beurt in die kamer. Je onthult je zoekkaart nog steeds zoals gewoonlijk.

 • Geheime doorgang - deze kamer wordt beschouwd als "aangrenzend" aan elke andere kamer met een geheime doorgang. Je mag deze vaardigheid alleen gebruiken om te bewegen en niet om aanvallen of andere effecten uit te voeren. Geheime doorgangen kunnen alleen worden gebruikt door menselijke spelers.

 • Benodigdheden ophalen - je kunt een voorraadfiche ophalen bij de kamer en deze op je spelerskaart leggen om het fiche te dragen. Nadat je bent teruggekeerd naar de binnenplaats met het voorraadfiche, zet je het barricadefiche onmiddellijk 2 velden vooruit op het spoor, tot een maximum van 6. Je mag dan 1 kaart trekken van de voorraadstapel en dit item meteen verzamelen. Dan leg de voorraadfiche terug op het genummerde startvak.

Alleen als de winkel vrij is van zombies kan je de onderzoekskaarten die bij de winkel liggen ophalen. Er zijn 3 soorten kaarten die je kan verzamelen:

 • Wapens - deze kan je aan de onderkant van je spelerskaart leggen en het item kan je toevoegen aan je meeple. Elke speler mag slechts één wapen tegelijkertijd vasthouden. Je mag wel wapens ruilen als je deze tegenkomt in een winkel.

 • Rugzakitems - deze leg je neer aan de rechterkant van je spelerskaart. Ze kunnen op ieder moment tijdens je beurt worden gebruikt, nadat je het item hebt gebruikt leg je de kaart af.

 • Ophaalitems - deze worden gebruikt zodra worden opgepakt, daarna leg je de kaart af.

Op elk moment tijdens zijn beurt mag een speler een voorwerpkaart weggooien. Laat de kaart vallen in de winkel waar je bent en plaats deze met de afbeelding naar boven naast de winkelkaart. Als een speler op de binnenplaats is, plaats hij de voorwerpkaart naast elke aangrenzende winkel. Dit is de enige manier voor spelers om items te ruilen.


Nadat de menselijke speler de winkel heeft doorzocht en de gesloten kaart heeft onthult, is de zombie speler aan de beurt. De speler voert de volgende stappen uit:

 • Controleer op geluid.

 • Voeg nieuwe zombies toe

 • Deel nieuwe zoekkaarten uit

De zombiespeler kijkt naar de zoekkaart die is zojuist onthuld aan het einde van de beurt van de laatste menselijke speler. Draai de kaart om en kijk of het symbool bij de ingang overeenkomt met de ingang van de winkel waar de meeples zich bevinden. Komt het symbool niet overeen met de winkel waar de menselijke speler zich bevindt dan heeft de mens geen geluid gemaakt.

Komt het symbool wel overeen met de winkel waarin de menselijke speler zich bevindt, dan heeft deze geluid gemaakt. Kies onmiddellijk een zombiekaart en voer de actie uit die momenteel is gemarkeerd door de horde. Als de zombiespeler meerdere zombiekaarten heeft dan mag er slechts één kaartactie worden uitgevoerd. Verplaats daarna de horde naar het daarvoor bestemde vakje.


Daarna mag de zombiespeler 2 nieuwe zombies uit de voorraad toevoegen in een winkel. Dit mogen ook verschillende winkels zijn. Als je een zombie plaatst moet dit zijn in de winkel waar zich op dat moment de minste zombies bevinden. Per kamer plaats je maximaal 1 zombie.


Wanneer een winkel volledig gevuld is met zombies (alle 3 kamers), dan wordt de nieuwe zombie in plaats daarvan toegevoegd aan de volgende winkel of aan de binnenplaats. Als het een winkel op de hoek is (diagonaal van de binnenplaats), ga naar de laagste genummerde kamer zonder zombies. Als alle drie de kamers al zombies bevatten dan beschadigt deze in plaats daarvan de barricade in de binnenplaats. Bij het toevoegen van een zombie aan de binnenplaats, plaats je geen zombie, maar in plaats daarvan verminder je het barricadefiche met 1. Mocht je op het vakje 0 terecht komen dan wordt 1 van de overlevende tokens verwijderd. Zijn daar geen tokens meer van dan verliezen de mensen.


Houd rekening met alle vermelde zombie-vaardigheden bovenaan alle zombiekaarten. Deze vaardigheden zijn altijd actief en kunnen invloed hebben op het plaatsen van nieuwe zombies of resulteren in vervelende effecten voor de menselijke spelers.

Als er een zombie moet worden toegevoegd, maar er geen meer zijn in de voorraad dan krijgen de mensen 1 wond voor elke zombie die niet geplaatst kan worden.

Als er ooit een zombie aan dezelfde kamer wordt toegevoegd met een meeple, dan wordt de mens overlopen. De mens krijgt meteen 1 wond.


Na het toevoegen van zombies, zal de zombie speler 1 zoekkaart uit zijn hand nemen en deze gedekt voor de menselijke speler leggen die de vorige zoekopdracht heeft onthuld. Deze speler mag hier niet naar kijken tot het einde van zijn volgende beurt.

Als je de laatste kaart uit je hand plaatst, trek dan meteen nog 4 zoekkaarten. Mocht de stapel op zijn dan hebben de menselijke spelers nog een beurt en het spel zal dan eindigen.


Het spel eindigt onmiddellijk wanneer de mensen alle 3 de doelstellingen hebben behaald. Dan winnen de mensen.

Het spel kan ook eindigen als er geen overlevingsfiches meer op de binnenplaats zijn en dan is de mens dus opgegeten of is er geen barricade meer, de zombie speler wint in dat geval het spel. De zombie speler wint ook als alle kaarten van de zoekstapel zijn onthuld. Dan zijn de doelstellingen dus niet voltooid.


Pluspunten

+ Het spel zit in een klein doosje en is dus eenvoudig mee te nemen.

+ De herspeelbaarheid is hoog.

+ Het spel is strategisch.

+ Er zijn veel verschillend varianten beschikbaar.


Minpunten

- Het artwork is vrij heftig.


Beoordeling

Vecht tegen zombies en zorg ervoor dat je overleeft tijdens Tiny Epic Zombies. Tijdens het spel moet je als overlevende proberen 3 doelen te behalen, dan win je het spel. Je kan wel tijdens je beurt vechten tegen de zombies of munitie gebruiken om zombies te doden die zich in een kamer naast je bevinden. Doorzoek nadat je de zombies hebt gedood de kamer om belangrijke items te vinden. Daarna is je beurt voorbij en is de volgende speler aan de beurt, dit is de zombie speler. Hij probeert de zombies slim te plaatsen om spelers te doden of de binnenplaats van het winkelcentrum, zodat deze overstroomt met zombies, dan wint hij namelijk het spel.

Kan je geen genoeg krijgen van Tiny Epic Zombies? Het spel heeft wel 5 verschillende spelmodussen die je kan spelen. Zo heb je bijvoorbeeld een coöperatieve en competitieve variant, maar je kan het spel ook solo spelen. Dit zorgt voor urenlang speelplezier en bovendien heb je als je een variant niet leuk vind nog genoeg andere varianten die je kunt spelen. Zelf vind ik de coöperatieve variant en de semi-coöperatieve variant waarbij je tegen een zombie speler speelt het leukst. Dan kan je namelijk samen bepalen wat de beste stappen zijn en toewerken naar een bepaald doel.

De verschillende varianten maakt de herspeelbaarheid van het spel hoog, maar ook de beurten zijn iedere keer verschillend. Dit komt bijvoorbeeld doordat de zombies iedere keer anders geplaatst zijn, maar spelers doen natuurlijk ook iedere keer andere acties. Bovendien kan je ieder spel het winkelcentrum anders in elkaar zetten. Alleen de binnenplaats ligt daarbij weer iedere keer in het midden. Daarnaast heb je wel 18 verschillende karakters waaruit je kunt kiezen. Deze karakters hebben allemaal een andere speciale vaardigheid tijdens het spel. Door deze vaardigheid wordt het spel ook weer anders. Kortom, genoeg speelplezier tijdens elk spel van Tiny Epic Zombies.

Het enige nadeel aan het spel vind ik op sommige punten het artwork. Het is naar mijn idee vrij druk en het is ook niet geschikt voor hele jonge kinderen door de zombies. Wel is het zo dat andere componenten in het spel juist weer heel leuk zijn, zoals de kleine zombies en de meeples die je als speler gebruikt. Deze meeples zijn zo gemaakt dat ze kleine wapens kunnen vasthouden die ze kunnen gebruiken tijdens het spel. Net zoals andere Tiny spellen is de grootte van het spelmateriaal weer top, want zo zit er een groot spel weer in een super klein doosje.

Enthousiast geworden na het lezen van de review? Je koopt het spel hier.

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page